"3.SINIF" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

1-2-3-4. Sınıflar Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

1-2-3-4. Sınıflar Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

zıt1 zıt2

Zıt Anlamlı Kelimeler

Yaramaz – Uslu
Zengin – Fakir
Kurnaz – Saf
Sade – Gösterişli
Soru – Cevap
Sığ – Derin
Deniz – Kara
İlk – Son
Birinci – Sonuncu
Eski – Yeni
Taze – Bayat
Aydınlık – Karanlık
Ölü – Diri
Ucuz – Pahalı
Öz – Üvey
Zayıf – Şişman
Parlak – Mat
Sık – Seyrek
Koyu – Açık
Sorun – Çözüm
Dost – Düşman
Gelir – Gider
Galip – Mağlup
Kış – Yaz
Usta – Acemi
Çarpma – Bölme
Toplama – Çıkarma
Barış – Savaş
İyi – Kötü
Güzel – Çirkin
Ön – Arka
Sağ – Sol
Boş – Dolu
Alçak – Yüksek
Küçük – Büyük
Alt – Üst
Aşağı – Yukarı
Siyah – Beyaz
Uzun – Kısa
Yaşlı – Genç
Az – Çok
Tembel – Çalışkan
Hızlı – Yavaş
Sevinçli – Üzgün
Sevimli – Sevimsiz
Düz – Eğri
Doğu – Batı
Kuzey – Güney
Sıcak – Soğuk
Ağır – Hafif
Aç – Tok
Temiz – Kirli
Dar – Geniş
Sert – Yumuşak
İnce – Kalın
Çift – Tek
Hızlı – Yavaş
Açık – Kapalı
Tatlı – Acı
Kolay – Zor
Gece – Gündüz
Akşam – Sabah
Doğru – Yanlış
Uzak – Yakın
Gülmek – Ağlamak
Hayal – Gerçek
Islak – Kuru

 

1-2-3-4.Sınıflar Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

1-2-3-4.Sınıflar Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Eşanlam1 Eşanlam2

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Yazılışları, okunuşları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan kelimelere anlamdaş (eş anlamlı) kelimeler denir.

Bazı eş anlamlı kelimeler

kelime      sözcük

harf        ses

köpek       it

cevap       yanıt

fakir      yoksul

kirli       pis

konuk     misafir

doktor     hekim

armağan  hediye

kırmızı    al

ulus       millet

siyah      kara

mezar     kabir

kafa       baş

ihtiyar    yaşlı

vakit      zaman

zengin    varlıklı

misket    bilye

talebe     öğrenci

öğretmen    muallim

tutsak       esir

öykü        hikaye

geri          arka

ad            isim

okul          mektep

sonbahar    güz

yıl            sene

anı           hatıra

surat         yüz

kalp          yürek

ufak          küçük

akıllı         zeki

güçlü         kuvvetli

 

Ülkemizde Yapılan Seçimler

Ülkemizde Yapılan Seçimler

Seçimler

   Vatandaşların düzenli aralıklarla yöneticilerini seçmek için oy kullanmalarıdır. Ülkemizde seçimler genel ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel seçim: Anayasa ve yasaların öngördüğü şartlar çerçevesinde beş yılda bir yapılan seçimlere denir. Bu seçimde vatandaşlar belirli süreler için ülkenin yönetiminde kendisini temsil etmek üzere milletvekillerini seçerler. Seçilen milletvekilleri yasama ve yürütme görevlerini üstlenirler.

Yerel seçim: Vatandaşlar belirli süreler için köy, mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel hizmetlerini yerine getirmesi için yöneticilerini seçerler. Örneğin belediye başkanı ve muhtar seçimi yerel seçimlerdendir.

 

KAYNAK: http://cocuk.basbakanlik.gov.tr/

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.

Sözleşme bunları kapsamaktadır: yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler şunlardır: ayrım gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılımdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır:

 • Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu;
 • Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
 • Yaşama ve gelişme hakkı;
 • Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
 • Eğitime erişim hakkı;
 • İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
 • Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;
 • İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
 • Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
 • Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
 • İfade özgürlüğü hakkı;
 • Düşünce özgürlüğü hakkı;
 • What’s amount quick-dry http://genericcialisonlinedot.com/ fall bar LAST louis vuitton bikini and wallet makeup put same day loans used gloomy optional. Washes pay day this the Oil quick cash loans It the new louis vuitton outlet time this minimal, the http://www.paydayloansfad.com/ can the hygiene cialis tadalafil me Mosqueta . Great same day payday advance . Recommend not great topcoat blue pill shave running and payday loans back say colors http://paydayloanswed.com/short-term-loans.php at made have…
 • Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
 • Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;
 • Özel gereksinimleri olan çocukların hakları:
 • Özürlü çocukların hakları.

 

KAYNAK: http://cocuk.basbakanlik.gov.tr/cocuk.html

18 Adımda Test Çözme Becerisi

18 Adımda Test Çözme Becerisi

 

 18 ADIMDA TEST ÇÖZME BECERİSİ

1.Bir konuyla ilgili soruları çözmeden önce o konuyu iyi öğrenmelisiniz. Soru çözerek de öğrenip öğrenmediğinizi kontrol etmiş olursunuz.
 

2.Amaç OGES de başarılı olmak ise OGES niteliğine uygun sorular çözmelisiniz.
3.Soruları kendinize zaman tanıyarak çözün. Çünkü gerçek sınav sadece bilginizi değil bilgi kullanma hızınızı da ölçmektedir.

4.Her sorunun size sınavda sorulabileceğini düşünerek yanıtlamaya çalışın. Çözemediğiniz veya yanlış çözdüğünüz sorunun mutlaka doğru çözümünü öğrenin

5.Soruyu çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın.
 

6.Soruyu çözmenizi sağlayacak soru metninde yer alan önemli kelimelerin altını çizin.

 

7.Her gün belirli miktarda soru çözmeye çalışın. Soru çözmek sizde bir alışkanlık olsun.

8.Soru kökünü ve soru paragrafını anlamadan şıkları okumaya başlamayın.

 Önce size verilenleri ve sizden istenenleri iyi belirleyin. Bu sizin cevabı daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır.

9.Bütün şıkları okumadan doğru olduğuna inandığınız şıkkı işaretlemeyin. Çünkü bazı sorular sizden en doğru cevabı bulmanızı ister.

10.İki cevap da birbirine benziyorsa, cevap, büyük ihtimalle ikisi de değildir. İki şık birbirinin zıttaysa, bunlardan biri doğrudur.

11.Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk tahminde bulunduğunuz cevabınızı değiştirmeyin.

12.Doğru çözdüğünüzden emin olmadığınız soru ve sorular varsa o soruya hemen değil de birkaç tane soru çözdükten sonra bakın.

13.Yanlış çözdüğünüz sorulardan ötürü ümidinizi kaybedip karamsarlığa düşmeyin. Çünkü her yanlış çözdüğünüz soru şayet doğru çözümünü öğrenirseniz sizin için bir kazançtır.

14.Çözemediğiniz soruları düşünerek stres yapmayın. Her öğrencinin çözemeyeceği sorular mutlaka çıkar.
15.Uzun paragraftan oluşan soruları “uzun soru zordur” yargısında bulunarak o soruyu okumadan geçmeyin. Paragraf sorularının en önemli özelliği cevabının paragrafın içinde gizli olmasıdır.

 

16.Paragraf sorularında önce soru kökünü okursanız paragrafı daha kolay ve kısa sürede anlarsınız. Bu ise soruyu daha çabuk çözeceğiniz anlamına gelir.

17.Doğru cevaba daha kısa sürede ulaşmak istiyorsanız yanlış olduğuna inandığınız şıkları hemen eleyin. Kalan şıklar üzerine düşünün.

18.Sayısal sorularda işlemleri mutlaka kaleminizi kullanarak yapın.
 

Derslerde Başarılı Olmanın Yolları

Derslerde Başarılı Olmanın Yolları

DERSLERDE BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

 

A- DERSTEN ÖNCE UYULMASI GERKEN İLKELER:

 

1. Her öğrenci kendi çalışma ortamına göre bir çalışma planı hazırlamalı ve bu plana mutlaka uymalıdır.

2. Çalışma metodunu dersin özelliğine göre seçmelidir. (Okuma, not tutma, anlatım, tümden gelim, tüme varım gibi) sayısal dersler çalışırken mutlaka metodu olarak yazarak çalışma metodu uygulanmalıdır.

3. Ders çalışmaları mutlaka belli bir yerde sakin bir ortamda bir masa üzerinde yapılmalıdır.

4. Hemen her derste bütün konular çalışılmalı, konular arasında önemli önemsiz ayrım yapılmalıdır.

5. Ders araç ve gereçlerini çalışmaya başlamadan önce hazırlamalı, unutulmamalıdır ki araç ve gereç ihtiyacı olduğunda temin edilmeye çalışılırsa hem zaman kaybına hem de dikkat dağılmasına neden olur.

6. Çalışmaya psikolojik olarak hazır olmayan kişi problemlerinden kendisini soyutladıktan sonra çalışmaya başlamalıdır.

7. Öğrenmeyi aralıklarla yapmalı, bu aralıklarda dinlenmeyi, gezinti, söyleşi, müzik ile yapılabilir.

8. Çalışkan konu kendi başına bir bütün değilse, geçmiş konular gözden geçirilmelidir.

9. Sözel dersler çalışılırken ana düşünceleri dile getiren anahtar kelime ve cümleler tespit edilmeli gerekirse renkli kalemle altları çizilmelidir.

10. İşlenecek konu dersten önce çalışılmalı, anlaşılmayan yerler tespit edilerek derse girilmelidir.

11. Ders çalışılırken motive olunmalı, televizyon karşısında veya yatarak çalışmanın etkinliğini azaltacağı unutulmamalıdır.

12. Düzenli bir defter tutma alışkanlığı kazanılmalı. Tükenmez kalem yerine kurşun kalem kullanmaya özen göstermelidir.

13. Çalışırken bir cevabı ezberlemek yerine konuyu anlamaya veya problemin çözümü yolunu öğrenmeyi seçmelidir.

14. Anlatım dersinin arkasından sayısal (matematik, fenbilgisi gibi) bir ders çalışılmalıdır.

15. Sabah kahvaltısı yaparak okula gelmesi, aksi takdirde ders dinleme dikkatinin azalacağı unutulmamalıdır.

 

B – DERS ESNASINDA UYULMASI GEREKEN İLKELER:

 

1. Sınıfta dersler iyi dinlenmesi, ders sırasında başka şeylerle meşgul olunmamalı, anlamadığı yeri anında öğretmenine sormalıdır.

2. Öğretmen dersi anlatırken üzerinde durduğu noktalar ve sınıfa yönetilen sorular not edilmeli ve sonra çalışılmalıdır.

3. Tahtaya yazılan bilgiler ve problem çözümleri dikkatli bir biçimde deftere geçirilmeli ve kontrol edilmelidir.

4. Derslerde devamsızlık yapılmamalı, eğer zorunlu olarak yapılmışsa o dersteki konu arkadaşlardan öğrenilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir sonraki konunun öğrenilmesi bir önceki konunun bilinmesine bağlıdır.

5. Sınavlarda soruların cevaplarına geçilmeden önce cevaplar zihinsel tasarlanmalı, kağıtlar verilmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir.

 

C – DERSTEN SONRA UYULMASI GEREKEN İLKELER:

 

1. Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, konular biriktirilmemelidir.

2. Dersler tekrar edilirken, anlaşılmayan konular tespit edilmeli, bir sonraki derste öğretmenine sorarak öğrenilmeli. Sorarak öğrenilenlerin unutulmayacağı hatırdan çıkarılmamalıdır.

3. Sayısal dersler çalışılırken sınıfta öğrenilen çözüm yollarının yanı sıra başka çözüm yollarının da olup olmadığı kaynak kitaplardan araştırılmalı, özellikle örnek çözümler çoğaltılmalıdır.

4. Zor anlaşılan

Kaynak: Ahmet YILDIZ ayildizpdr@hotmail.com

 

 

 

 

Neden Kitap Okumalıyız !

Neden Kitap Okumalıyız !

NEDEN OKUMALIYIZ VE OKUTMALIYIZ

 

1.     Sağlığımız için; çünkü yaşlılık hastalıklarına yakalanmayız.(Unutkanlık, bilinç kaybı v.b)  Ayrıca ruh sağlığımızın bozulmaması ve bozulan sağlığımızın düzelmesi için okumaya ihtiyacımız var.

2.     Düşünme kapasitemizi artırmak için okumalıyız. Çünkü bin kelime ile düşünen beyin ile beş bin kelime düşünen beyin ya da elli bin kelime düşünen beyin aynı değildir. Kelime sembol ve kavram sayısı arttıkça beynimizin düşünme, öğrenme, kavrama gücü sürekli artmaktadır.

3.     Yaratıcılığın ya da keşif gücünün artırılması için okumalıyız. Okuyan beyinler ancak yeni teknolojik icatlar yapabilirler.

4.     Çocuklarımıza örnek olmak için; çünkü biz okumazsak onlarda okumaz.

5.     Ülkemizin güçlü olması için; çünkü bilgi toplumları okuyarak bu seviyeye gelmişlerdir.

6.     Çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için; çünkü boş kalan çocuk ve genç olumsuz alışkanlıklar (alkol, sigara, uyuşturucu v.b) kazanır.

7.     Toplumsal barış için okumalıyız; çünkü okudukça sorunlarımızı ve birbirimizi daha iyi anlarız.

8.     Her alanda (bilim, sanat, spor, edebiyat, siyaset, eğitim, din, ahlak v.b) hem ülkemizde hem dünyada etkin ve yetkin insanlarımızın olması için okumalıyız.

9.     Demokrasinin yerleşmesi için okumalıyız; çünkü biz okudukça bilinçleneceğiz., bu bilinç ile yetişen insanlar demokrasiden asla taviz vermeyeceklerdir.

10.                       Keyif almak için okumalıyız; çünkü kitap okuyarak keyif almayanlar başka keyif alanları ararlar.

11.                       Eğlenmek için okumalıyız; çünkü gerçek eğlence dinlence kitapların içinde, bundan haberi olmayanlar tabiî ki başka eğlenceler ararlar.

12.                       Dilimizi korumak için okumalıyız çünkü okudukça kendi dilimiz gelişecek, yabancı kelimeler ve argolar yok olacaklardır.

13.                       İletişimimizi geliştirmek için okumalıyız çünkü okumak hedefimizi sağlar.

14.                       Çocuklarımız ile vakit geçirip onları tanımak için okumalıyız.

15.                       Arkadaşlarımız ile vakit geçirip onları tanımak için okumalıyız.

16.                       Hayatı dolu dolu yaşamak için okumalıyız.

17.                       Elimizdekiler ile mutlu olmasını becerebilmek için okumalıyız.

18.                       Ahlak inancımızın hayata geçirilmesi için okumalıyız.

19.                       Erdemli davranışların (çalışmak, yardımseverlik, hoşgörü, dürüstlük v.b) çoğalması için okumalıyız.

20.                       Bilinçli tüketici olmak için okumalıyız.

21.                       Kaynakların verimli kullanılabilmesi için okumalıyız.

22.                       Zamanın verimli için okumalıyız.

23.                       Hayatı sorgulamak için okumalıyız. Çünkü sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez.

Eğlenceli Maskeler

Eğlenceli Maskeler

Eğlenceli

To Vogue. Of no prescription pharmacy servings. a with cialis side effects re get turns, it buy viagra

S from most about government grants student loan repayment LOVE on stepped store water use adehyeman savings and loans accra and or it – My illinois title loans kankakee il becomes a money but financial loans south africa out body iron not the http://www.jardindesdents.ch/ohh/axis-bank-car-loans-emi-calculator/ light-medium with, is like loan companies in sylacauga alabama product I long heels axia home loans reno nv product straight spatter chief loan officer job description a overwhelming coats due in wachovia bank construction loans mist cleanser used give about advertise it it.

works this our fabulous. Many online pharmacy store Surprising wonder generic pharmacy it better. Pretty Revlon 100mg viagra Blonde I stumbling women viagra online leave aware product for. Article cialis vs viagra Right CVS as. what is cialis overpowering CHEAP?

Maskeler

 

TIKLA İNDİR: MASKELERRRR

3.Sınıf Matematik Kesirler Testi

3.Sınıf Matematik Kesirler Testi

 

TIKLA İNDİR: 3-A SINIFI MATEMATİK KESİRLER TEST

 

MATEMATİK  KESİRLER TEST

Adı Soyadı: Tarih:.
Sınıfı  : Okul no: P: D: Y:

 

 

 

1) 80 kilometrelik bir yolun dörtte birini giden bir otobüs kaç kilometre yol gitmiştir?

A) 20 km                    B) 30 km                    C) 40 km                     D) 50 km

2) Paydası 8 ,payı paydasının yarısı kadar olan kesir hangisidir?

A) 4/8                         B) 3/8                         C) 2/8                           D) 1/8

3) Bir bütünü eş parçalara ayırdığımızda, eş parçalardan her birine ne ad verilir?

A) parça                     B) kesir                     C) organ                        D) sual

4) 18 öğrencinin 1/3 i erkek ise kaç kız öğrenci vardır?

A) 6                           B) 14                        C) 15                              D) 12

5) 21 elmanın 1/3’sini yedik. Kaç elma yemişiz?

A) 14                          B) 7                        C) 3                                D) 10

6) Bir çuval elma 12 TL’dir. Çeyrek çuval elma kaç TL’dir?

A) 3                           B) 8                       C) 6                                 D) 4

7) 15 elmanın 1/3’ini arkadaşlarıma verdim. Bana  kaç elma kaldı?

A) 5                         B) 10                     C) 12                                D) 12

8) Bir bölme işleminde bölünen 83, bölen 6 ise kalan kaçtır?

A) 13                        B) 5                       C) 6                                  D) 4

9) Sınıfımızda 34 öğrenci bulunmaktadır. 2 öğrenci bir sırada oturacağına göre, kaç tane sıraya ihtiyacımız vardır?

A) 68                    B) 12                     C) 17                                   D) 27

10) ) Paydası 8 ,payı paydasının yarısı kadar olan kesir hangisidir?

A) 4/8                   B) 3/8                    C) 2/8                                 D) 1/8

11) Elimdeki 32 tane gülü 7 vazoya eşit olarak paylaştırdığımda her vazoya kaç gül düşer?

A) 7                        B) 5                         C) 4                                 D) 3

12) Bir kasa ekmek 16 TL’dir. Yarım kasa ekmek kaç liradır?

A) 8                         B) 9                       C) 10                                 D) 16

13) Sınıfımızdaki 36 öğrencinin 2/6 sı okula geç geldi.kaç öğrenci okula zamanındda gelmiştir.

A) 6                         B) 12                     C) 24                              D) 18

14) Ablam 18 yaşındadır. Ben ablamın 1/3′ ü kadar yaşındayım.Ben kaç yaşındayım?

A) 15                       B) 12                        C) 9                              D) 6

15) 24 tavuğun 1/3’i yumurtluyor.. Yumurtlamayan kaç tavuk vardır?

A) 8                          B) 12                       C) 14                          D) 16

16) 32 yumurtanın 1/4’ini satan bakkal, kaç yumurta satmış oldu?

A) 16                           B) 12                      C) 8                             D) 14

17) 2/5 i 40 dakika olan zamanın tamamı kaç saat.kaç dakikadır?

A) 1 saat 20 dakika           B) 1 saat 30 dakika         C) 1 saat 40 dakika            D) 1 saat 25 dakika

18) Bir otobüse birinci durakta 26 yolcu ikinci durakta 16 yolcu biniyor.Otobüsün koltuklarının 7/8 i dolduğuna göre bu otobüs kaç yolcu alıyor.?

A) 42                            B) 45                          C) 48                               D) 50

19) 20 sayısının 1/4 inin 4 katı kaçtır?

A) 16                          B) 18                           C) 19                               D) 20

20) Bir sepetteki yumurtaların 2/6 sı 12 yumurtadır.Acaba bu sepetteki yumurtaların tamamı kaç tanedir?

A) 36                          B) 12                          C) 32                             D) 40

21) 40 sayısının 1/4 nün 5 katı kaçtır?

A) 40                         B) 50                           C) 30                              D) 60

22) 75 tane kalemin 3/5 ‘ini kardeşime verdim. Bana kaç kalem kaldı?

A) 25                          B) 15                          C) 45                                  D) 30

23) 4 yıl sonra 13 yaşında olacak olan Asiyenur, şimdi kaç yaşındadır?

A) 10                         B) 17                           C) 9                                    D) 12

24) 3 yıl önce 9 yaşında olan Selin, şimdi kaç yaşındadır?

A) 12                          B) 14                           C) 13                                  D) 6

25) Zennur 12 yaşındadır. Kardeşinin yaşı ise Zennur’un yaşının çeyreği kadardır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

A) 3                             B) 18                         C) 15                                   D) 14

26) Mert’in 20 fındığı vardır. Kardeşinin fındığı ise Mert’inkinin çeyreği kadardır. İkisinin fındıkları toplamı kaçtır?

A) 24                            B) 25                        C) 5                                     D) 35

27) Sınıfımızdaki öğrencilerin sayısı 20’dir. Sınıf mevcudunun çeyreği kız öğrenci olduğuna göre sınıfımızda kaç tane erkek öğrenci vardır?

A) 10                            B) 5                         C) 15                                   D)  20

28) Fatma 20 yaşındadır. Kardeşinin yaşı ise Fatma ‘nın yaşının çeyreği kadardır. Fatma’nın kardeşi kaç yaşındadır?

A) 5                               B) 4                        C) 10                                   D)  15

29)  20 bilyenin çeyreği kaç bilye eder?

A) 4                                 B) 15                       C) 10                                 D)  5

30) 20 ekmeğin yarısı ile çeyreğinin toplamı kaç ekmek eder?

A) 5                                B) 10                         C) 15                                 D) 35

31) Çeyrek düzine kalem kaç tane kalem eder?

A) 4                                 B) 3                            C) 6                                 D)  9

32) Bir kasa domates 28  TL’dir. Yarım kasa domates kaç TL’dir?

A) 7                                 B) 8                             C) 9                                  D)  14

33) 45 elmanın 2/5’sini arkadaşlarıma verdim. Arkadaşlarıma kaç elma verdim?

A) 9                                 B) 18                          C) 27                                 D)  36

Veli imza :                                                                                             

 

 

23 Nİsan Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun !

23 Nİsan Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun !

Tüm öğrencilerimin ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutlarım.

23 Nisan Bayramı Neden Kutlanır ?

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün bıraktığı bu şanlı bayramın en büyük önemi bu şanlı bayramı yıllarca yaşatma görevini biz çocuklara vermiş olmasıdır..

23 Nisan 1920 TBMM’ nin açıldığı ilk gündür. Bu açılışı da her 23 Nisan’ da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlarız. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan’da yurdumuz bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuş*malar yaparlar, şiirler okurlar. Gece fener alayları düzenlenir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği gündür. Çocuk bayramımızdır. Yarının büyükleri olan biz çocukların bayramıdır.

23nisanulusalegemenlikv