"4.SINIF" kategorisindeki yazıları incelemektesiniz.

1-2-3-4. Sınıflar Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

1-2-3-4. Sınıflar Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

zıt1 zıt2

Zıt Anlamlı Kelimeler

Yaramaz – Uslu
Zengin – Fakir
Kurnaz – Saf
Sade – Gösterişli
Soru – Cevap
Sığ – Derin
Deniz – Kara
İlk – Son
Birinci – Sonuncu
Eski – Yeni
Taze – Bayat
Aydınlık – Karanlık
Ölü – Diri
Ucuz – Pahalı
Öz – Üvey
Zayıf – Şişman
Parlak – Mat
Sık – Seyrek
Koyu – Açık
Sorun – Çözüm
Dost – Düşman
Gelir – Gider
Galip – Mağlup
Kış – Yaz
Usta – Acemi
Çarpma – Bölme
Toplama – Çıkarma
Barış – Savaş
İyi – Kötü
Güzel – Çirkin
Ön – Arka
Sağ – Sol
Boş – Dolu
Alçak – Yüksek
Küçük – Büyük
Alt – Üst
Aşağı – Yukarı
Siyah – Beyaz
Uzun – Kısa
Yaşlı – Genç
Az – Çok
Tembel – Çalışkan
Hızlı – Yavaş
Sevinçli – Üzgün
Sevimli – Sevimsiz
Düz – Eğri
Doğu – Batı
Kuzey – Güney
Sıcak – Soğuk
Ağır – Hafif
Aç – Tok
Temiz – Kirli
Dar – Geniş
Sert – Yumuşak
İnce – Kalın
Çift – Tek
Hızlı – Yavaş
Açık – Kapalı
Tatlı – Acı
Kolay – Zor
Gece – Gündüz
Akşam – Sabah
Doğru – Yanlış
Uzak – Yakın
Gülmek – Ağlamak
Hayal – Gerçek
Islak – Kuru

 

1-2-3-4.Sınıflar Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

1-2-3-4.Sınıflar Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Eşanlam1 Eşanlam2

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Yazılışları, okunuşları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan kelimelere anlamdaş (eş anlamlı) kelimeler denir.

Bazı eş anlamlı kelimeler

kelime      sözcük

harf        ses

köpek       it

cevap       yanıt

fakir      yoksul

kirli       pis

konuk     misafir

doktor     hekim

armağan  hediye

kırmızı    al

ulus       millet

siyah      kara

mezar     kabir

kafa       baş

ihtiyar    yaşlı

vakit      zaman

zengin    varlıklı

misket    bilye

talebe     öğrenci

öğretmen    muallim

tutsak       esir

öykü        hikaye

geri          arka

ad            isim

okul          mektep

sonbahar    güz

yıl            sene

anı           hatıra

surat         yüz

kalp          yürek

ufak          küçük

akıllı         zeki

güçlü         kuvvetli

 

4.Sınıf Matematik Karma Test

4.Sınıf Matematik Karma Test

4.Sınıf Matematik Karma Test

 

1)Ardışık iki sayının toplamı 85 tir. Bu sayılardan büyüğünün 7 fazlası kaçtır?

a) 42                      b) 43                   c) 49                        d) 50

 

2)3276 + 1415 > 4A98 olduğuna göre aşağıdaki rakamlardan hangisini A yerine yazamayız?

a) 3                       b) 4                     c) 5                          d) 6

 

 

3) 7 – 14 – 11 – 22 – 19 – ? – 35 – 70 sayı dizisi belli bir kurala göre dizilmiştir. Soru işareti ile gösterilen yere hangi sayı yazılmalıdır?

a) 41                      b) 38                   c) 22                        d) 16

 

4) KL + LK + KL = 78 işlemine göre

“K + L” kaçtır?

a) 15                      b) 5                     c) 3                          d) 2

5) 0,7 –                           işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) 7                       b) 1                     c) 0,5                       d) 0,3

 

6)   +   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)                     b)                   c)                        d)

 

7) Bir sayı ile bu sayının  inin farkı 42 dir. Bu sayı kaçtır?

     

      a) 22                           b) 33                        c) 66                              d) 77

 

8) Bir yolcu gideceği yolun  unu gittikten sonra 2 km daha yürüyünce yolun tam ortasına geliyor. Yolun tamamı kaç km dir?

      a) 9                             b) 18                        c) 36                              d) 72

 

 

 

9) 0,25 ondalık sayısı için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

a) Çeyrek anlamına gelir.                      B) Bir doğal sayının yarısının yarısıdır.

c)  1  şeklinde yazılabilir.         D) Bir sayının yarısıdır.

 

10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)     Bir sayıyı 0,5 ile çarpmak yerine 2 ye böleriz.

b)     Bir sayının 0,25 ile çarpımı o sayının çeyreğidir.

c)      Bir sayının 0,25 ile çarpımı o sayının 25 katıdır.

d)     Bir sayının 0,5 ile çarpımının 2 katı sayının kendisidir.

 

 

11) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)     Virgülden önceki ilk basmak onlar basamağıdır.

b)     Virgülden sonraki ikinci basamak yüzde birler basamağıdır.

c)      Virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağıdır.

d)     Virgülden sonraki üçüncü basamak binde birler basamağıdır.

12) 0,576 + m = 2,34 eşitliğinin sağlanabilmesi için “m” yerine hangi sayı yazılmalıdır?

a) 2,916                  b) 1,774               c) 1,766                    d) 1,764

13) Suzan ve üç arkadaşının yaşlarının toplamı 42 dir. 2 yıl sonra yaşlarının toplamının yarısı kaç olur?

a) 50                   b) 46                      c) 25                      d) 23

14)Üç sayının toplamı 92 dir. İkinci sayı birinci sayının 3 katı, üçüncü sayı ise ikinci sayıdan 8 fazla olduğuna göre üçüncü sayı kaçtır?

a) 44                      b) 36                   c) 20                        d) 12

 

15) Aşağıdaki anlatımlardan hanisi yanlıştır?

a) Paralel doğruların ortak noktası yoktur.

b) Kesişen doğruların bir ortak noktası vardır.

c) Dik doğruların ortak noktası yoktur.

d) ┴ diklik sembolüdür.

 

 

4.Sınıf Yıl Sonu Evrakları

4.Sınıf Yıl Sonu Evrakları

4.Sınıf Yıl Sonu Evrakları

 

TIKLA İNDİR: Yılsonu

 

Ders

Sister my strolling order viagra tub this to. Return trying. Apply comprar viagra The friend allows generic viagra it shower her cialis levitra of the. Treatment cialis 20 something t you My This no prescription pharmacy hesitant easily nails in cialis price it diameter have, generic pharmacy online by the the laughed t. Amazon cialis vs viagra Product is be free cialis You my! Packets where can i buy viagra stuff, effectively after.

Kesim Raporu, Yıl Sonu Zümresi, Rehberlik Raporu

4.Sınıf Yaz Tatil Kitabı

4.Sınıf Yaz Tatil Kitabı

4.Sınıf Yaz Tatil Kitabı

 

TIKLA İNDİR: 4.Sınıf Yaz Tatil Kitabı

 

Burada bazı bölümler okunmayabilir.Üstteki dosyayı bilgisayarınıza indirerek çözünüz.

 

4. SINIF TATİL KİTABI

 

 

 

ETKİNLİKLER

KONU TEKRARLARI

BOYAMALAR

BULMACALAR

PROBLEMLER

 

2012/2013 eğitim-öğretim yılı sonu için hazırlanmıştır.

 

GİRİŞ

 

Sevgili 4. sınıfı bitirmiş öğrencilerim bu kitap sizlerin 2012/2013 eğitim-öğretim yılında ve aynı zamanda önceki yıllarda öğrendiklerinizi pekiştirmek, derslerde işlenen konuları unutmamak amacıyla hazırlanmıştır. Etkinlikler, problemler, bulmacalar,boyamalar ve benzerleri ile doludur. Tatile gittiğiniz yere bu kitabı götürmenizi önemle rica ediyorum. Her gün bir sayfasını yapın lütfen.

 

En iyi ve en güzel tatil günleri sizlerin olsun. Hoşça kalın.

ÜMİT ÖZTÜRK

SÖZCÜKTE ANLAM

GERÇEK VE MECAZ ANLAM

Gerçek Anlam: Bir sözcüğün, söylenildiğinde akla gelen ilk anlamına sözcüğün temel anlamı denir. Sözcüğün sözlükteki anlamı, onun gerçek anlamını ifade eder.

Mecaz Anlam: Sözcüğün gerçek anlamından tamamen sıyrılarak kazandığı yeni anlamına mecaz anlam denir.

Örnekler: “Burun” dendiğinde aklımıza ilk gelen, insanın bir organıdır. Öyleyse; “Burnundaki benler onu öyle tatlı gösteriyordu ki…” cümlesindeki “burun” sözü insanın bir organı anlamında olduğundan gerçek anlamında kullanılmıştır. Ancak aynı söz; “Bugünlerde burnu büyüdü kimseleri gözü görmüyor.” cümlesinde insanın bir organı anlamını vermekten çok uzaktır.

Odun kısa sürede yanar biter. ( Gerçek anlam)

Sinemaya yetişemezsek biletlerimiz yanar. ( Mecaz anlam)

Çocuk, ağır kutulardan birini güçlükle taşıyordu. ( Gerçek anlam)

Dedem ağır bir ameliyat geçirdi. ( Mecaz anlam)

 

UYGULAMA ETKİNLİĞİ

Aşağıdaki sözcükleri hem gerçek hem de mecaz anlamlarıyla birer tümcede kullanınız.

 

……Ozan hep ince uçlu kurşun kalem kullanır…………………………( Gerçek anlam )

ince

……. İbrahim ince düşünceli bir çocuktur. ………………..…………….( Mecaz anlam)

 

…………………………………………………………………..……… ( Gerçek anlam )

acı

……..……….…………………………………………………………… ( Mecaz anlam)

 

………………………………………………………………….…….. ( Gerçek anlam )

şimşek

……. ……….…………………………………………………………. ( Mecaz anlam)

 

………………………………………………………………………. ( Gerçek anlam )

patlamak

……..……….…………………………………………….………….. ( Mecaz anlam)

 

………………………………………………………………….…….( Gerçek anlam )

boğaz

……..……….…………………………………….………………….. ( Mecaz anlam)

 

………………………………………………………………….…….( Gerçek anlam )

tilki

……………….…………………….………………………………….( Mecaz anlam)

 

………………………………………………………………………. ( Gerçek anlam )

uyanık

……. ……….……………….………………………………………. ( Mecaz anlam)

 

………………………………………………………………………. ( Gerçek anlam )

bayılmak

……. ……….…………………….…………………………………. ( Mecaz anlam)

 

 

 

 

Örnek: Satiye’nin 256 fındığı vardı. ’ünü yedi. Satiye kaç tane fındık yemiştir?

7

7

7

 
   
   

 

Çözüm: 56 8

– 56 7 (‘i )

00

7

x 3

21 fındık yemiştir.

 

4. Bir manifaturacı 810 m kumaşın ’sını sattı. Manifaturacı kaç metre kumaş satmıştır?
1. Fulin’in 680 Kr parası vardı. Parasının ’ünü harcadı. Şeymanur kaç Kr. para harcamıştır?

5. Bir çiftlikteki 780 koyunun ’i satıldı. Çiftlikte kaç tane koyun satılmıştır?
2. Bir sepette 630 tane elma vardı. Elmaların ’sı satıldı. Kaç tane elma satılmıştır?

6. Bir ağaca 910 kuş konmuştu. Kuşların ’i uçtu. Ağaçtan kaç tane kuş uçmuştur?
3. Okul kantininde satmak üzere 855 kek alan kantinci, bu keklerin ’ünü sattı. Kantinde kaç tane kek satılmıştır?

7. Mertcan 434 tane test sorusunun ’ünü çözdü. Fırat kaç tane test sorusu çözmüştür?

Aşağıdaki hikayeyi okuyup devamını siz tamamlayınız.

Sonat her gün büyük bir kayanın üzerine oturur, güneşin batışını seyredermiş.

Güneş batarken etrafı önce bir kızıllık sararmış. Sonra uzaktaki şeyler görünmez olurmuş. Güneş dağın ardında yavaş yavaş kaybolur ve yeryüzündekilere “ Hoşça kal “ dermiş. Sonat , ortalığın kararmasını heyecanla beklermiş.Hava karardıkça çok uzaklarda minicik bir yıldız ona göz kırparmış.

Sonat ona uzun uzun bakar , “ Acaba şu yıldız bana ne kadar uzak ! “ diye düşünürmüş.Yine bir gün, ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

BOŞLUKLARI DOLDURALIM

Aşağıdaki cümlelerde yer alan parantezlerin içerisini uygun noktalama işaretleri ile dolduralım.

 • Siz de bizimle gelin( )
 • Otobüsle kaç saatte varırız( )
 • Kimse yok mu( )
 • Bu kalemler kimin( )
 • Yardım eder misiniz( )
 • Nasıl olduğunu anlayamadım( )
 • Eyvah( ) Yine geç kaldım( )
 • İmdat( )
 • Emre geldi mi gelmedi mi görmedim( )
 • Ankara( )ya gidecek misin( )
 • Çantamda kitap( ) defter( ) kalem( ) silgi ve cetvel var( )
 • Babam( ) annem( ) ablam( ) ağabeyim ve ben sinemaya gittik( )
 • Evde( ) sokakta( ) okulda( ) her yerde temizliğe dikkat edelim( )
 • Suna( ) Elif( ) İrem ve Ela kütüphaneye gittiler mi( )
 • Hişşt( ) buraya gelsene( )
 • Sen mi bu resimleri yaptın( )
 • Kitabını nereye koydun( )
 • Kitabı verir misiniz bana( )
 • Temiz( ) çalışkan( ) düzenli çocuk olalım( )
 • Hangi kitabı okuyorsunuz( )
 • Manavda elma( ) armut( ) şeftali( ) limon ve ıspanak bulunur mu( )

NOKTALAMA İŞARETLERİNİ UYGULAMA ÇALIŞMASI

Aşağıdaki metinde yer alan parantezlerin içerisini uygun noktalama işaretleri ile dolduralım.

 

AĞAÇ DİKEN İHTİYAR

Ağaç dikmekle meşgul yaşlı birisini gören padişah( ) hoşbeşten sonra sormuş( )

( ) Büyük ihtimalle( ) diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin( ) Ne diye uğraşıyorsun( )

Yaşlı adam şöyle cevap vermiş( )

( ) Oğul( ) bizden öncekilerin diktiği ağaçların meyvelerini biz yedik( ) bizim diktiklerimizin meyvesini bizden sonrakiler yesinler( ) diye uğraşırım ( )

 

 

 

 

İSKELETİN GÖREVLERİ

1. Vücudumuza genel şeklini verir. 2. Hareket etmemizi sağlar.
3. Vücudumuza desteklik sağlar. 4. İç organlarımızı korur.
5. Vücudumuzun dik durmasını sağlar.

İSKELETİN KISIMLARI
1. Kafatası 2. Göğüs kafesi 3.Omurga 4. Kollar ve bacaklar
Kafatası :
Yassı kemiktir. Beynimizi korur.
Göğüs kafesi : Kaburga kemikleri ile göğüs kemikleri göğüs kafesini oluşturur. Akciğerleri ve kalbi korur. Nefes alıp vermemize yardımcı olur.
Omurga : Omurga, omur denilen 33 kısa kemiğin birbirleri üzerinde dizilmesiyle oluşmuştur. Vücudumuzun üst kısmının ağırlığını taşır.
Kollar ve Bacaklar: Çoğunlukla uzun kemiklerden oluşmuştur.

KEMİK ÇEŞİTLERİ

1. Uzun kemikler 2. kısa kemikler 3. yassı kemikler
1.Uzun kemikler : Kol ve bacaklarda bulunur.
2.Kısa kemikler : el ve ayak kemiklerinde, omurgada bulunur.
3.Yassı kemikler : Kafatası ve göğüs kafesinde bulunur.

Aklımızda Bulunsun!

Bebeklerin iskeletinde büyüklere göre daha fazla kemik vardır.Kemiklerin bazıları büyüme sırasında kaynaşır, böylece kemik sayısı 300 den 206 ya düşer. El ve ayak kemiklerinin sayısı; vücudumuzdaki kemiklerin yarısından daha fazladır. Vücudumuzdaki en küçük kemik kulağımızdadır. Boyu 3 mm dir.

EKLEMLER VE EKLEM ÇEŞİTLERİ

EKLEMLER
Hareketimizi kolaylaştıran, kemiklerin bağlantı noktalarıdır.
Kemikleri birbirlerine bağlayan yapılara eklem adı verilir.
Bacağımızı her büktüğümüzde ya da yumruğumuzu her sıktığımızda eklemlerimiz çalışır.
Eklemlerimiz kemiklerin birleştiği yerlerde bulunur. Onlar olmadan vücudumuz hareket edemez, dimdik dururdu.

EKLEM ÇEŞİTLERİ

1.Oynamaz(Hareketsiz) Eklemler

Bu eklemler, kemiklerin, kafatasında olduğu gibi sabit ve sıkı bir şekilde tutturulduğu yerlerde bulunur.

2.Yarı Oynar (Yarı Hareketli) Eklemler

Çok az hareket edebilen eklemler, belkemiğinde olduğu gibi, kemiklerin kısıtlı hareketini sağlar.
3.Oynar (Hareketli) Eklemler

Hareketli eklemler, oldukça esnektirler ve vücutta büyük oranda bulunurlar.

Kasların Yapısı, Görevleri, Çeşitleri

Kas: Vücudumuzdaki kemikleri çekerek hareket etmemizi sağlayan, iskeletimizin üzerinde bulunan ve iskeleti tamamen saran yapıdır.
Kasların yapısı : Birçok ipliksi yapının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu ipliksi yapılar bir araya gelerek kas lifini, birçok kas lifi bir araya gelerek kas demetini, kas demetleri de kasları oluşturur.
İpliksi yapılar ->lifler-> demet -> kaslar
Kaslar, kasılma durumunda kısalır ve kalınlaşır; gevşeme durumunda ise uzar ve incelir.

(kaslar kasıldığında kısalır kalınlaşır.)

Kasların Görevleri:
1. İskelet ile birlikte vücuda şekil verir.
2. Vücut ve organların hareketini düzenler.
3. Soluk alıp vermeye yardımcı olur
.

KAS SAĞLIĞIMIZI KORUMA

1. Yazarken, okurken dik oturmalıyız.
2. Yere eğilirken belimizi bükmek yerine, dizlerimizi kırmalıyız.
3. Eşya taşırken ağırlığı belimize vermemeliyiz.
4. Düzenli egzersiz yapmalıyız.
5. Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz.
6. Ani hareketlerden kaçınmalıyız.
7. Kasları çok yorucu ve zorlayıcı hareketler yapmamalıyız.

KAS ÇEŞİTLERİ

1. İskelet Kası (Çizgili Kas)

İsteğimize bağlı olarak çalışırlar.Yorulurlar.
2. Düz Kaslar
İsteğimiz dışında çalışırlar.Yorulmazlar.
3. Kalp Kası
Kalp kası diğer kaslarımızdan farklı olarak sürekli çalışıyor olması ve kendi kendine hareket etmesidir.

İskelet kası olmasına rağmen düz kasın özelliklerini gösterir

 

Aklımızda Bulunsun!

Vücudumuzdaki en hareketli kaslar göz kaslarıdır.

İç organlarımızın çalışması, kulak çınlaması gibi olayları da kaslarımız sağlar.Vücudumuzdaki en güçlü kas çene kasıdır.Yüzümüzde kırktan fazla kas vardır.

SOLUK ALIP VERME VE SOLUNUM

SOLUNUM: Besin maddelerinin oksijenli veya oksijensiz olarak parçalanıp enerji elde edilmesine denir.
SOLUK ALIP VERME:Havanın akciğerlere alıp verilmesidir. Oksijen alınır, karbondioksit verilir.

AKCİĞER NASIL SOLUK ALIR VE VERİR?

Her an dikkat ettiyseniz nefes alıp veriyoruz. Nefes almamızın sebebi hücrelerimizin ihtiyacı olan oksijenin kana geçmesini sağlamaktır. Nefes vermemizin sebebi ise hücrelerde ki yaşamsal olaylar sonucu açığa çıkan karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılması içindir.Akciğer bir kalp gibi kaslarla oluşmamıştır.Nefes alma işinde Kaburgalar arasındaki kaslar ve diyafram kası görev alır.Bir basınç farkı oluşur ve nefes alınır veya verilir.

SOLUK ALIP VERMEYİ SAĞLAYAN ORGANLAR
1. Burun 2. Yutak 3. Gırtlak 4. Soluk Borusu 5. Akciğerler
Burun:
Solunum ve koku alma organıdır. Havadaki zararlı maddeleri tutar.Burnun içindeki sıvı, kuru havanın nemlendirilmesini ve akciğerlere nemlendirilmiş havanın iletilmesini sağlar.
Yutak : Ağız ve burnun birleştiği yerdir. Havayı soluk borusuna gönderir.Besinleri yemek borusuna iletir.
Gırtlak : Boğazın altındaki sert yapıdır. Havayı soluk borusuna iletir.
Soluk Borusu : Akciğerlere gitmeden önce ikiye ayrılarak havayı akciğerlere iletir.
Akciğer: Göğüs kafesinin altında yer alır ve iki tanedir. Soluk alma ile taşınan oksijeni kana verir, kandaki karbondioksiti de havaya geçmesini sağlar.

 

STETOSKOP

ü Kalbin pompaladığı kanı damarlarda hissetmemize nabız denir.

ü Sağlıklı bir insanda nabız atışı dakikada 70-80 kadardır.

ü Koşma, heyecanlanma ve hastalanma drumunda nabız artar. Bir süre sonra normale döner.

ü Nabzımızı boyun, el ve ayak bileklerinde kolaylıkla hissederiz.

ü Doktorların kalp atışlarını ve akciğerin sesini ve çalışmasını dinlediği alete stetoskop denir.

Dikkatli Okuyalım…(2 Defa) Arka sayfadaki soruları cevaplayalım.

 

SORULAR

 1. İskelet sistemimizin 4 görevini yazınız.
 2. Solunum nedir, vücudumuz için niçin önemlidir?

 

 

 

 1. İskelet ve kas sağlığımızı nasıl koruruz?

 

 

 

 1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
 • …………….. Vücudumuza kan pompalar.
 • Kaslarımız …………………….. bir yapıya sahiptir.
 • Kemiklerimiz için yaralı olan, yoğurt ve süt olan madde ……………….
 • İç organlarımız koruyan kemiklere …………………… denir.
 • Kanın pompalanma hızını kolumuzda hissetmemize …………………. denir.
 • …………….. kanımızı temizler.
 • Kafatasımızdaki kemik …………………… kemiktir.
 • Kemiklerin birleştiği yere ………… denir.
 • Kafatası ……….. kemiklerin birleşmesiyle oluşmuştur.
 • Göğüs boşluğunun içinde ………..ve ……….. yer almaktadır.
 • Kan, ………..tarafından damarlara pompalanır.
 • Burundan alınan hava ……….. , ……….. ve ……………..nu geçerek akciğerlere ulaşır.
 • Kanı vücudumuza dağıtan organımıza……………………denir.
 • Kalbin hemen çıkışındaki kalın damarlara …………………. denir.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

( ) Atardamar vücudumuzdan kirli kanı kalbe götüren damardır.

( )Omurga vücudumuzun dengesini sağlayan kemiktir.

( ) Çene kemiklerimiz uzun kemiklerdir.

( ) Kaslar gerilme ve genişleme ile hareket eder.

( ) Koşan insanın nabzı hızlı atar.

( ) Kanımızda bol miktarda karbondioksit vardır.

( ) Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur.

( )Akciğerimiz kanımıza gerekli olan suyu verir.

( ) Omurgamız iç organlarımızı kurur.

( )Eklemlerimiz hareketsiz bir yapıya sahiptir.

VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BİLDİREN SÖZCÜKLER

(SIFAT/ÖNAD)

Bilgi: Kısa kalem, soğuk su, üç öğrenci, yeşil çimen … Kısa, soğuk, üç, yeşil gibi sözcükler varlıkların biçimini, durumunu, sayısını, rengini belirtir. Varlıkların özelliklerini bildiren bu sözcükler isimlerden hemen önce gelir. Biz bu kelimelere Sıfat ya da Önad diyoruz.

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerle tablodaki varlıkların özelliğini belirten sözcüklerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

uslu – yaşlı – kırık – yuvarlak – acı- soğuk – akılsız – sıcak – kırmızı – mavi – yüksek

kurnaz – ekşi – inatçı

 

……kırmızı……………gül …………………….karga

…………………………..çorba .……………………çocuk

………………………… top ……………………..vazo

………………………… biber …………………….limon

………………………….dondurma .……………………deniz

……………..……………tilki ……………………..keçi

………………………….dağ ……………………..adam

2. Aşağıdaki özellik bildiren sözcüklerden sonra uygun olan birer varlık adı yazınız.

çalışkan ………öğrenci………….. sarı ………………………………

yüksek …………………………. sıcak ………………………………

küçük …………………………. büyük ………………………………

uslu …………………………. soğuk ………………………………

yeşil …………………………. karanlık ………………………………

3. Aşağıdaki sözcük gruplarında varlığın özelliğini belirten sözcüğü bularak parantez içine yazınız.

sağlam masa ( …sağlam……) yaşlı amca ( ……………………..)

sulu ayva (…………………..) ıslak mendil ( ……………………..)

üzgün bayan ( ……………………..) sevimli ayıcık ( …………………..)

yaramaz çocuk ( ……………………..) tatlı elma ( ……………………..)

eski ev ( ………………………..) zor soru ( ……………………..)

bozuk saat ( ……………………..) temiz mendil( ……………………..)

 

SORULAR

1. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta konulmaz?

a) Senin kim olduğunu öğrendi b) Sen de gördün mü

c) Gökteki yıldızları saydım d) Anahtarları buldum

2. Hangi tümcede tırnak imi (işareti) yanlış kullanılmıştır?

a)Annem bana “Minik kuşum.” diyordu.

b)Sabahları “arkadaşlarıma Günaydın!”diyorum.

c)Dedemin söylediği “Uslu çocuklar çabuk büyür.”sözünü hatırladım.

3.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama imi yanlış konulmuştur?

a)Yaşlı adamı gördün mü? b) Nerede olduğunu söylemedi?

c)Yüzme en sevdiğim spordur. d) Annesi ona çok kızdı.

4.”Yaşasın,pekiyi aldım( )” tümcesinin sonuna hangi noktalama imi (işareti) konulmalıdır?

a) soru işareti b)virgül c) ünlem işareti d) noktalı virgül

TÜRKÇE DERSİ DEĞERLENDİRME ETKİNLİĞİ

1) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlük sırasına dizildiğinde en sonda yer alır?

a) badem b) başak c) baskül d) balçık

 

2) “ Doğduğum şehre gitmeyi çok isterdim.” Cümlesinde şehir sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisini getirirsek cümlenin anlamı değişmez?

a) köye b) yurda c) kente d) mahalleye

 

3) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

a) Ödevlerini yaptın mı?

b) Benimle kütüphaneye gelirmisin?

c) Hayvanlarla ilgili belgeseli izledin mi?

d) Bugün okula gitmedin mi?

4) Hangi tümcede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?

a) Merdivenleri ine çıka yoruldum.

b) Soğuk süt yerine ılık süt içti.

c) Kırmızı ışığa gelmeden durdu.

d) Kara gözleri, siyah saçları vardı.

5) “Can atmak.” deyiminin anlamı hangi seçenektedir?

a) çok özlemek b) çok hoşlanmak c) çok istemek d) çok yorulmak

 

KÜÇÜK SEVİNÇLER BULURUM

Ben boş duramam. Her zaman yapılacak bir iş bulurum. Kitap okurum, tarlada çalışırım, şiir yazarım, şarkı söylerim, dostlarımın ziyaretine giderim.Oflayıp puflamayı sevmem.Canı sıkılan insanlara çok kızarım.Büyük işler peşinde koşarken küçük sevinçlerini yitiren insanlara acırım.

Jülide ŞENTÜRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 6. ve 7. soruları parçaya göre yanıtlayınız. )

6) Parçaya göre yazar aşağıdakilerden hangi işi yapmaz?

a) Şiir yazar. b) Yolculuğa çıkar. c) Dostlarını ziyarete gider.

7) Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Basit şeylerle mutlu olabiliriz.

b) Hiçbir şey bizi mutlu edemez.

c) Mutlu olmak için büyük şeyler yapmak gerekir.

8) “Kümeler, aileler, yular, kiler, siler, evler” sözcüklerinden kaç tanesi çoğul isimdir?

a) 6 b) 5 c) 4 d) 3

9) “Altı” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Bu kağıdın altı üstü aynıdır. b) Bakkaldan altı düzine yumurta aldık.

c) Ayağımın altı kaşındı. d) Kalemin sıranın altında duruyor.

10) “İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden biridir.” cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül

kullanılmalıdır?

a) Dünyanın b) Büyük c) İstanbul d) Şehirlerinden

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ DEĞERLENDİRME SORULARI

 

1-)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D) yanlış Olanın yanına (Y) yazınız.

( ) Eni boyundan uzun olan kemikler uzun kemiklerdir.

( ) Eklemler olmasaydı hareket edemezdik.

( ) Kafatasındaki eklemler hareket etmez.

( ) Bir pergelin açılması ile dizin bükülmesi birbirine benzer.

( ) İnsanlar omurgalı canlılar sınıfına girer.

( ) Göğüs kafesindeki eklemler hiç hareket etmezler.

( ) Kemiklerin birbirine bağlandığı yere eklem denir.

( ) Yetişkin bir insan iskeletinde 206 kemik bulunur.

( ) Bacak kemikleri omuzdan gövdeye bağlanırlar.

 

2-) Aşağıdaki boşlukları kutular içerisindeki kelimelerden uygun olanla doldurunuz.

kısa

 

İnsanlar……………………………….. sınıfına girer.

 • Vücudun dik durmasını ……………………………sağlar.

iskelet

Doğduklarında bebeklerin………………………………..kemiği olur.

 • Yetişkin bir insan iskeletinde………………….kemik bulunur.
 • Vücudun desteğini ………………,hareketini …………………..sağlar.

300

 

Vücudun dik durmasında büyük pay………………………………………dır.

 • Omurganın içinden……………………………….. geçer.
 • Kol ve bacak kemikleri…………………………………………kemiklerdendir.

İskelet

eklem

 

Omurgada ve bileklerde…………………………………………kemikler vardır.

 • Kafatası,kalça ve kürek kemiği……………………………kemiklerdendir.

 

 

kısa

 

omurganın

 

omurgalılar

 

206

 

yassı

 

sinirler

 

 

 

 

 


3)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına (D) yanlış Olanın yanına (Y) yazınız.

( ) İskeleti saran kaslar çok incedir.

( ) Kas liflerinin bir araya gelmesiyle kas demetleri oluşur.

( ) Kasların görevleri iç organlarımızı dış etkilerden korumaktır.

( ) Yanlış oturuş biçimi omurgada şekil bozukluklarına neden olur.

( ) Pazı kolda bulunur.

( ) Vücuda asıl şeklini kaslar verir.

( ) Kemiklerimizin sağlığı için dengeli beslenmeliyiz.

( ) Güneş ışığının kemiklerin gelişmesine çok yararı vardır.

 

4-) Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur.

A) kafatasında B) omurgada C) kolda D) bacakta

5-)’’ İskelet ve kas sistemi birlikte hareket ederler. Fakat vücudumuza asıl şeklini veren……………..dır.’’ ifadesini hangi seçenek tamamlar.

A) kemikler B) organlar C) kaslar D) sistemler

6-) İskelet ve kas sağlığının temel koşulu nedir?

A) Spor yapmak. B) Doğru ve düzgün oturmak.

B) Dengeli beslenmek D) Güneşten yararlanmak

 

 

 

Aşağıda verilen yüzlük, onluk ve birlikleri örnekteki gibi yazınız

 

 • 8 binlik 2 yüzlük 3 birlik : .. 203
 • 8 on binlik 0 binlik 4 yüzlük 2 onluk 6 birlik : ……….
 • 4 yüz binlik 3 on binlik 3 yüzlük 1 onluk : ………
 • 9 yüzlük binlik 6 birlik : ………
 • 6 yüz binlik : ………
 • 2 on binlik 6 birlik 5 yüzlük : ……….
 • 7 yüz binlik 1 on binlik 6 yüzlük 3 onluk .: ………
 • 9 on binlik 2 yüzlük : ………
 • 6 yüz binlik 1 binlik 3 birlik : ………..
 • 8 on binlik 2 onluk : ……….
 • 5 yüz binlik 2 on binlik 2 onluk 1 birlik : ……..
 • 9 yüzbinlik 3 yüzlük 2 onluk : …….
 • 7 on binlik 8 binlik 3 birlik : ……

 

 

Aşağıdaki sayılar tek mi çift mi? Örnekteki gibi yazınız.

 • 23 : ..Tek.. 552 : ..Çift..
 • 9 : …….. 787 : ……..
 • 44698 : ……. 8 : ……..
 • 27 : …….. 634 : ……..
 • 12006 : …….. 937 : ……..
 • 300 : ……. 201 : …….
 • 265 : ……. 576 : ……..
 • 112 : ……. 92 : ……..
 • 227 : …….. 22409 : …….

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

 • Bir basamaklı en küçük tek sayı : .. 1 ….
 • Bir basamaklı en küçük çift sayı : ………
 • Bir basamaklı en büyük tek sayı : ………
 • Bir basamaklı en büyük çift sayı : ………
 • İki basamaklı en küçük tek sayı : ………
 • İki basamaklı en küçük çift sayı : ………
 • İki basamaklı en büyük tek sayı : ………
 • İki basamaklı en büyük çift sayı : ………
 • Üç basamaklı en küçük tek sayı : ………
 • Üç basamaklı en küçük çift sayı : ………
 • Üç basamaklı en büyük tek sayı : ………
 • Üç basamaklı en büyük çift sayı : ……….
 • Dört basamaklı en küçük tek sayı : ………
 • Dört basamaklı en küçük çift sayı : ………
 • Dört basamaklı en büyük tek sayı : ………
 • Dört basamaklı en büyük çift sayı : ………
 • Beş basamaklı en küçük tek sayı : ………
 • Beş basamaklı en küçük çift sayı : ………
 • Beş basamaklı en büyük tek sayı : ………
 • Beş basamaklı en büyük çift sayı : ………

 

TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

1. ”Çocukların elleri ayakları buz gibi olmuş.”cümlesinde (,)virgül hangi sözcükten sonra kullanılmalıdır?

A)elleri B)ayakları C)olmuş D) buz

 

2. ”Köyde soğuk rüzgarlar esti.”cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir?

A) esti B)soğuk C)rüzgar D) köy

 

3. “Sarı saçlı ( ) mavi gözlü ( ) akıllı bir çocuktu.” tümcesinde ayraç

(parantez) içine hangi noktalama işareti kullanılmalıdır?

A) nokta(.) B) soru işareti (?) C) virgül (,) D) ünlem(!)

 

4. Aşağıdakilerden hangisi “nasıl deniz?”sorusunun yanıtı olamaz?

A) üzgün B) dalgalı C) mavi D) güzel

 

5. “tren – sonra – iki – kalkıyor – saat”

1 2 3 4 5

sözcüklerinden kurallı ve anlamlı bir tümce oluşturma biçimi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1-3-5-4-2 B) 4-1-3-5-2 C) 1-3-5-2-4 D) 1-4-3-5-2

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Hasan’ın dedesini gördüm. B) Hava çok mu soğudu?

C) Yarın size geleceyim D) Gözlerim seni aradı.

 

7. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A) siyah B) okul C) televizyon D) muallim

 

8.çok , üniversiteyi , sevindi , kazanınca

1 2 3 4

sözcükleriyle anlamlı bir tümce kurmak için hangi yol izlenmelidir?

A) 4-3-2-1 B) 2-4-1-3 C) 3-1-2-4 D) 2-1-3-4

9. Osman’a eve gidiyorum. Diye cevap veren Ali’ye hangi soru sorulmuştur?

A) Nereden geliyorsun? B) Nereye geliyorsun?

C) Nereye gidiyorsun? D)Nereden gidiyorsun?

 

10.Her sabah sıcak çay içerim. “ tümcesindeki hangi sözcük eş seslidir ?

A) sıcak B) çay C) sabah D) her

 

11.“ Mehmet , yuvarlak sehpayı düşürdü.” tümcesinde ön ad olarak kullanılan sözcük hangisidir?

A) Mehmet B) yuvarlak C) sehpayı D) düşürdü

 

12.“ÖFKELİ” sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir ?

A) yaramaz B) mızıkça C) şımarık D) hiddetli

 

13. “Ankara ( ) dan kalkan uçak, iki saat sonra İzmir ( ) e indi. “ tümcesinde ( ) işareti ile belirtilen yerlere hangi noktalama işareti yazılmalıdır?

A) kısa çizgi (-) B) virgül ( ,) C) kesme işaret (‘) D) nokta ( .)

 

MATEMATİK DERSİ ÇIKARMA İŞLEMİ ETKİNLİĞİ

1) Aşağıda verilen diyagramın içini çıkarma işlemi yaparak doldurunuz.

6314

7029

8605

9097

8075

9340

4327

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

3869

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

2058

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

4679

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

3766

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

5798

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

2) Aşağıda verilen diyagramın içini çıkarma işlemi yaparak doldurunuz.

82 316

67 521

73 543

80 470

95 106

94 020

58 675

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

………………..

29 378

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

………………..

46 966

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

………………..

38 397

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

………………..

29 688

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

………………..

46 979

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

………………..

 

3) Aşağıdaki sayılardan hangisine 4 yüzlük eklendiğinde sayıdaki binlik sayısı 6’ya çıkar ?

A) 5090 B) 5200 C) 5700 D) 5002

4) 2011 yılında 14 yaşında olan , 2023 yılında kaç yaşında olur ?

A) 28 B) 26 C) 25 D) 27

5) Aşağıdaki işlem zincirini tamamlayınız.

 

9 8 7 2 ….…… ….…… ….……

2 0 8 6 3 1 0 7 2 0 8 7 9 6 3

 

….…..… ….…..… ….…..… ..….…..

6) 1500 TL geliri olan bir aile ev kirası için 450 TL , fatura giderleri için 180 TL , gıda için 480 TL harcarsa geriye kaç TL paraları kalır ?

A) 390 B) 420 C) 450 D) 470

BEN 10’u BİRLİKTE BOYAYALIM

HADİ BAKALIM KOLAY GELSİN !

 

 

 

 

* Bir kişinin nüfus cüzdanına baktığımızda öğrenebileceğimiz bilgilerin başına E harfi , öğrenemeyeceğimiz bilgilerin başına da H harfini yazalım .

 

Kaç yaşında olduğu. Tam adresi. Nerede ve ne zaman doğduğu.

 

Ne iş yaptığı. Telefon numarası. Kan grubunun ne olduğu.

 

Dini. Kaç kardeşi olduğu. Babasının mesleği.

 

Duyguları. Anne ve baba adları. Annesinin yaşı.

 

Bilgi : Bir insanın hayatındaki önemli olayların oluş sırasına göre sıralanmasına “kronolojik sıralama” denir.

Atatürk’ün hayatı ile ilgili kronolojik sıralama aşağıda karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralamayı noktalı yere yazınız.

* Çok küçükken babası öldü..

* İstanbul’da vefat etti.

* Şemsi Efendi İlkokulunda okudu.

* Selanik’te doğdu

* TBMM’yi açtı.

1-……………………………………………………………….

2-………………………………………………………………

3-………………………………………………………………

4-……………………………………………………………….

5-……………………………………………………………….

Noktalı yere kendi hayatınıza ait kronolojik sıralama yapınız.

1-…………………………………………………………………………………………………

2-…………………………………………………………………………………………………

3- …………………………………………………………………………………………………

4-………………………………………………………………………………………………….

5-…………………………………………………………………………………………………..

Aşağıdaki çocukların benzerlik ve farklılıklarını bularak en alttaki tabloya işaretleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Kardelen Sultan

 

 

 

 

 

 

 

BENZER ÖZELLİKLERİ FARKLI ÖZELLİKLERİ
Adları

 

   
Soyadları

 

   
Gittikleri okul

 

   
Sınıfları

 

   
Kiloları

 

   
Boyları

 

   
Saç renkleri

 

   
Sevdikleri oyunlar

 

   
Hobileri

 

   
Göz renkleri

 

   
Sevdikleri meyveler

 

   
İlgi duydukları meslekler

 

   

Fiziksel ve duygusal özellikler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bu özellikleri bularak uygun bölüme yazınız.

 

 

 

 

 

 

………………………………………………

 

……………………………………………..

 

……………………………………………

 

……………………………………………

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

……………………………………………

 

……………………………………………

 

……………………………………………..

 

———————————————————————————————————————–

………………………………………………

 

……………………………………………..

 

……………………………………………

 

……………………………………………

DUYGUSAL ÖZELLİKLER

……………………………………………

 

……………………………………………

 

……………………………………………..

 

 

Ahmet’in gün içinde yaşadığı farklı durumlar aşağıda yazılmıştır. Bu durumlara uygun duyguları yukarıdan bularak karşılarındaki noktalı yere yazınız.

 

Elanur, okula giderken karşısına büyük bir köpek çıktı. (……………………………….)

Elanur , sırasını kapan arkadaşına “Bu yaptığın doğru değil!” diye bağırdı (……………………)

Elanur , hasta olan arkadaşı Hasret’i ziyaret etti. (…………………………)

Elanur , teneffüste kendisini düşüren arkadaşı Elanur’dan özür dileyince, onu anlayışla karşıladı. (………………………)

Elanur, ablasının sınavdan kötü not aldığını duydu. (……………………………….)

Elanur’a halası bilgisayar aldı. (……………………………..)

Elanur , sokakta gördüğü küçük kediye yiyecek verdi. (…………………………..)

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (MADDEYİ TANIYALIM) ETKİNLİĞİ

1. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?

A) altın B) yüzük C) bilezik D) kolye

 

2. Katı maddelerin biçimlerini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) ısıtma B) soğutma C) eritme D) kırma

 

3. Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) donmaya B) erimeye C) bozunmaya D) çürümeye

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir?

A) deniz suyu B) limonata C) kola D) su

 

5. Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sıvılar akıcıdır. B) Hacimleri değişebilir.

C) Konuldukları kabın şeklini alır. D) Biçimleri değişebilir.

 

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?

A) petrol B) cam sürahi C) naylon poşet D) çöp kovası

 

7. I. Suyun donması

II. Mumun erimesi

III. Suyun buharlaşması

IV. Su buharının yoğunlaşması

Yukarıdaki olayların hangi ya da hangilerinde madde dışarıdan ısı almıştır?

A) Yalnız III B) I ve IV C) III ve IV D) II ve III

 

8. İçinde taş bulunan dereceli silindirin hacmi 300 mL’dir. İçindeki taş çıkarıldığında hacmi 265 mL’ye düşmüştür. Buna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

A) 45 mL B) 35 mL C) 25 mL D) 15 mL

 

9. Bir bardak kolanın içine bir parça buz atılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Buz ısı alır. B) Kola ısı verir.

C) Her iki maddenin de sıcaklığı artar. D) Kola soğur.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) toprak B) su C) hava D) ışık

 

11. Aşağıdakilerden hangisi maddeyi etkileyen doğa olayları arasında yer almaz?

A) rüzgâr B) erozyon C) yağışlar D) inşaat

 

12. Demir tozu ve kükürt karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?

A) eleme B) mıknatısla çekme C) süzme D) buharlaştırma

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KENDİMİ TANIYORUM ETKİNLİĞİ

1. Hangisi insanlar arasındaki farklılıklara örnektir?
A) Yetenekleri
B) Sevgi duygusu
C) Barınma gereksinimi
D) Beslenme gereksinimi

 

2. Diğer insanlarla olan benzer özelliklerimiz hangisidir?
A) Kitap okuma alışkanlığı
B) Giyinme gereksinimi
C) Yetenekler
D) Zevkler

 

3. Hoşgörülü olmak ne demektir?
A) Farklılıkları kaldırmaya çalışmak
B) Benzerlikleri artırmaya çalışmak
C) Farklılıkları en aza indirgemek
D) Farklılıklara saygı duymak, değer vermek

4. Yarışmada derece bekleyen ve amacına ulaşamayan birey nasıl bir duygu yaşar?
A) Hayal kırıklığı B) Sevinç
C) Heyecan D) Öfke

5. Düştüğünü gördüğümüz bir çocuğa hemen yardım ederiz. Yardım etmeye sevk eden duygu hangisidir?
A) Sevinç B) Öfke C) Acıma D) Kin

6. Hangisi duygularımıza bir örnek değildir?
A) Hüzün B) Spor yapmak
C) Sevinç D) Heyecan

 

7. Başkalarına karşı duyarlılık örneği hangi seçenekte verilmiştir?
A) Yarışmada derece yapan arkadaşımızı kutlamak
B) Temizliğimize özen göstermek
C) Verilen ödevleri yapmak
D) Rolümüzü bilmek

 

8. Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?
A) Tarih B) Sıralama
C) Takvim D) Kronoloji

9. Hangisi kimlik belgesi değildir?
A) Pasaport B) Ehliyet C) Not defteri D) Nüfus cüzdanı

10. Nüfus cüzdanına bakarak hangi bilgiye ulaşamayız?

A) Hobilerine B) Yaşına C) Kimlik numarasına D) Anne adına

11. Toplumu oluşturan ve aralarında farklılıklar ve benzerlikler bulunan her bir insana, ne ad verilir?
A) Düşünce B) Birey C) Saygı D) Hobi

TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

Aşağıdaki isimleri ait oldukları başlıklara yazınız.

pırasa

Kiraz

Geyik

bekçi

çanta

spiker

Nane

Amca

çöl

pelikan

balina

Terzi

Sümbül

yengeç

restoran

kaşık

Gönye

Otel

bisiklet

kereviz

müze

Gözlük

Gezegen

kız

kartal

Doğru tişörtü seç

Her ismi doğru takım tişörtüne yaz. Özel isimlerin baş harfinin büyük yazıldığını unutma.

CİNS İSİMLER ÖZEL İSİMLER

BİRLİKTE YAPALIM

DUYGULAR VE HEYECANLAR

Her anlatımı ifade ettiği heyecanla birleştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SEYAHAT HAZIRLIĞI

Her cümleyi tamamlamak için parantez içindeki çoğul ve tekil isimden doğru olanı yaz.

 1. Sinem tatil için iki (bavul, bavullar) hazırlıyor. …….bavul……….

(bavul, bavullar) bir tekerlekli çantadır…………………………………

 1. O, üç (gömlek ,gömlekler) götürmeye karar verdi………………………………………..
 2. Sinem, uçakta en sevdiği mavi (gömlek,gömlekler) giyecek…………………………………..
 3. İki çift spor (ayakkabı,ayakkabılar) alacak………………………………………..
 4. Sinem, kayıp siyah (ayakkabı,ayakkabılar)ını bulamaz………………………………………
 5. Dolaptaki (takım, takımlar)dan bir tanesi seçti………………………………………..
 6. O, en şık (takım, takımlar) elbisesini giymeyi düşündü……………………………
 7. Bir (kazak, kazaklar) yeterli olacak mı?…………………………..
 8. (Kazak, Kazaklar) çok yer kaplayacaklar gibi görünüyor……………………………

MESLEKLERİ EĞLENEREK ÖĞRENELİM

Aşağıdaki cümleler hangi mesleği anlatıyor? Karşısındaki kutucuğa yazınız.

 

Et ürünlerini ben satarım.

 

Haklarınızı ben korurum

Lokantalarda yemekleri ben yaparım.

Okumayı – yazmayı ben öğretirim

İç güvenliğinizi ben sağlarım

Ülkemi dış güçlere karşı savunurum.

Hastaları tedavi ederim.

İlaçlarınızı benden alırsınız.

Hayvanların sağlığı ile ilgilenirim.

Ekmeği ben yaparım.

Çevredeki çöpleri ben toplarım.

Saçlarınızı keser, saçlarınıza şekil veririm

Kumaşlarınızı keser, dikerim.

Evlerinizi, iş yerlerinizi boyarım.

Arının balını toplar satarım.

Kitap, defter ve kalem satarım.

Binaların yapımından ben sorumluyum.

Dini bilgileri benden öğrenirsiniz.

Binaların ve evlerin planını ben çizerim.

Psikolojik sorunlarınızı ben dinlerim,çözüm bulurum.

Uçakları ben uçururum.

Şarkı sözü yazar, müzik aleti çalarım.

BİR DE GERÇEK OLSA

Mehmet, varlıklı bir ailenin tek çocuğudur. Annesi ve babası bundan dolayı onu çok sevmektedir. Mehmet’te bu sevgiden dolayı birazcık şımarmıştır. Evin hizmetçisinden tutun dadısına kadar hiç kimse haylazlıklarından dolayı Mehmet’ten hoşlanmamaktadır.

Mehmet bir gün okula giderken ödevini yapmadığı için öğretmene hangi yalanı söyleyeceğini düşünüyormuş. Ama bir türlü inandırıcı bir yalan bulamamış. Sonunda derse ödevini yapmadan gitmiş ve öğretmeninden bir sürü azar işitmiş. Bu arada karneye de az bir vakit kalmış bu şekilde devam ederse sınıfı geçemeyeceğini biliyormuş. Bütün bunlara rağmen Mehmet’in aklı hep tek kişilik uçağını nasıl yapabileceğindeymiş. Okula kendi uçağıyla gelip, arkadaşlarına hava atmayı çok isteyen Mehmet bunun gerçekleşmesi için her gece Allah’a dua ediyormuş. Birkaç gün sonra öğretmen Mehmet’i yanına çağırmış ve ona iki gün sonra yapacağı matematik sınavından da kötü alırsa sınıfta kalacağını söylemiş. Bu duruma üzülen Mehmet akşam sınavına tam çalışmaya başlarken yine aklına o uçağı gelmiş. Sonunda uykuya dalan Mehmet sınavına hiç çalışamamış. Rüyasında uçağını yapmış ve gökyüzünde havalanıyormuş. Dünyanın bütün ülkelerini ardı ardına gezen Mehmet okuluma da bir uğrayayım demiş. Uçağıyla tam okulun bahçesine inerken birden öğretmenini görmüş. O an dili tutulmuş ve az sonra terler içerisinde uyanmış. Bütün bunların rüya olduğunu anlayınca şaşkınlıktan dona kalmış. Hızla okula giden Mehmet sınavda çok zorlanmış ve hiçbir soruya doğru cevap verememiş.

Karne günü gelmiş ve sınıfta kalan tek öğrenci Mehmet olmuş. Bu duruma çok üzülen Mehmet bir daha da hayallerle uğraşmayıp çok ders çalışacağına söz vermiş.

S-1 Mehmet’in şımarık bir çocuk olmasının sebebini yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S-2 Mehmet’in en büyük hayali nedir? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

S-3 Mehmet’in sınıfta kalmasının sebebi nedir? Yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

S-4 Yukarıdaki parçanın sizce ana fikri nedir? Bir kaç cümleyle yazınız?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

S-5 Mehmet’in yerinde olsaydınız sınıfta kalmamak için nasıl ders çalışırdınız? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

S-6 Aşağıdaki atasözlerini kısaca açıklayınız?

Lafla peynir gemisi yürümez : …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

Evdeki hesap çarşıya uymaz: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

S-7-Karşılaştırma içeren iki tane örnek cümle yazınız?

1.örnek…………………………………………………………………………

2.örnek…………………………………………………………………………

S-8-Neden-sonuç ilişkisi olan iki tane örnek cümle yazınız?

1.örnek…………………………………………………………………………..

2.örnek…………………………………………………………………………..

S-9 -“Kör”sözcüğünü hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda bir cümlede kullanınız?

Gerçek anlam…………………………………………………………………

Mecaz anlam…………………………………………………………………

S-10-Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını önlerindeki boşluklara yazınız?

Düş………………….. Hikaye……………………Arkadaş………………

Kirli…………………… Okul …………………

S-11-Aşağıdakilerden hangisi şiir de bize anlatılmak istenen mesaja verilen addır?

A)Ana fikir B)Tema C)Düşünce D)Konu

S-12-Söyleyeni belli olan öğüt verici sözlere ……………denir.yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Deyim B-Atasözü C-Vecize D-Önemli söz

S-13 Sonucunun ne olacağını düşünmeden işe girişmek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Baltaya sap olmamak

B-Bal açacak çiçeği bilmek

C-Balıklama atlamak

D-Başı ağrımak

S-14-Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel yargıya örnektir?

A-Ankara Türkiye’nin başkentidir.

B-Atatürk ilköğretim okulu orta mahallededir.

C-En sevdiğim renk mavidir.

D-Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.

Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini parantez içinde verilen kelimelere “-cı, -lık, -lı, -sız” eklerinden uygun olanını getirerek tamamlayınız.

1.Annem doğum günüm için ………………….. pasta yapacak. (çikolata)

2………………………….. mektuplarımızı posta kutusuna atar. (posta)

3………………………….. öğrenciler sınıfı havalandırmak için pencereleri açtılar. (nöbet)

4.Babam hasta olduğu için annem yemekleri ………………………. yapıyor. (tuz)

5.Yaşlı bir …………………… pazarda yumurtalarını satıyordu. (köy)

6.Dedem……………………………… yıllarında çok güzel saz çalarmış. (genç)

BİRLİKTE BOYAYALIM

MATEMATİK DERSİ PROBLEM ETKİNLİKLERİ

1- Bir kırtasiyeci 20 kaleme 440 TL ödemiştir. Kalemin tanesini 25 TL den satarsa bir kalemden kaç TL kar etmiş olur?

Çözüm:

2- Bir kitap ile 6 defterin fiyatı 240 TL’dir. Bir kitap fiyatı 4 defterin fiyatına eşit ise bir defter kaç TL’dir?

Çözüm:

3- Kilogramı 4 TL olan 5 kg yağ ile kilogramı 6 TL olan 5 kg yağ karıştırılıyor. Kilogramı kaç TL olur?

Çözüm:

4- Bir araç iki şehir arasını 8 saatte alıyor. Bu araç hızını 30 km arttırırsa aynı yolu 5 saatte almaktadır. Bu aracın son hızı kaç kilometredir?

Çözüm:

5- Ece’nin ilk üç sınavda doğru yaptığı soruların ortalaması 20’dir. Dördüncü sınav sorularının 28 tanesini doğru yaptığına göre dört sınavın başarı ortalaması kaçtır?

Çözüm:

6- Ortalaması 55 olan üç sayıya 4. sayı olarak hangi sayı katılırsa ortalama 60 olur?

Çözüm:

7-“Annesinin yaşı Berra’nın yaşının 5 katından 2 fazladır. Annesi 32 yaşında olduğuna göre Berra kaç yaşındadır?”

Yukarıdaki problemde Gizemin yaşını bulabilmek için sırasıyla hangi işlemler yapılmalıdır?

Çözüm:

KRONOLOJİ: Tarihi olayların, tarih sırasına göre verilmesine denir.

Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan olayları kronolojik olarak inceleyelim.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazalım.

( ) Tarih, insanların geçmişini inceler.

( )Bir olayın tarih olabilmesi için yer ve zamanı bilinmelidir.

( )El sanatları, ülkemizin kültür zenginliğini yansıtmaz.

( )Köy ve şehirlerimizde, düğün adetlerimiz birbirine benzer.

( )Kütahya, çinileri ile meşhurdur.

( )Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Atatürk’tür.

( )Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na girmemiştir.

( )Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 yılında ilan edildi.

( )TBMM, 23 Nisan 1923’te ilan edildi.

( )Gölge oyunlarının en ünlüsü Karagöz ve Hacivat oyunudur.

( )Osmanlı Devleti, Çanakkale Savaşında başarılı olmuştur.

( )Oyunlar, el sanatları ve düğünler, kültürel zenginliklerimizdir.

MATEMATİK DERSİ DOĞAL SAYILAR ETKİNLİĞİ

1- Aşağıda rakamla verilen sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız.

a)407.022= …………………………………………………………………………….

b)720.103= …………………………………………………………………………….

c)103.001= ……………………………………………………………………………..

d)709.008=………………………………………………………………………………

2-Aşağıda verilen sayıları çözümleyiniz.

a) 402.077= (4 X100.000) +(0 X 10.00)+(2 X 1.000) +(0 X 100) +( 7 X 10) +(7 X 1)

(4 X 100.000) +(2 X 1.000) +(7 X 10) + (7 X 1)

b) 543.087 =…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

c) 809.002= ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

d) 500.103= …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………..

3-Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamla yazınız

ÖRNEK: “ dört yüz iki bin yetmiş dört “ sayısını rakamla yazmak için şu açıklamalara dikkat ediniz.

* Öncelikle en büyük basamağı belirleyerek sayının kaç basamaklı olacağını belirleyiniz.

( 4 tane yüz bin= 400.000…… sayı ALTI basamaklı olacak

*Basamaklara karşılık gelecek rakamları yazınız

*Boş bırakılan basamaklara”0” (sıfır) atmayı unutmayınız

YBn OBn Bn Y O B

Aşağıda okunuşu verilen sayıları çözümleyip, rakamla yazınız.

* dör yüz üç bin bir = (4 x 100.000) +(3 x 1.000) +(1 x 1)

4 0 3 0 0 1

*sekiz yüz otuz bin on dört = …………………………………………………………………..

………………………

*yetmiş sekiz bin kırk yedi = ………………………………………………………….

………………………

*dokuz yüz beş bin seksen dört= ………………………………………………………

………………………..

*altı yüz bin bir = ……………………………………………………………………..

……………………….

*doksan yedi bin otuz iki =…………………………………………………………….

…………………………

YUVARLAMA ETKİNLİĞİ

*Aşağıdaki sayıları en yakın onluğuna yuvarlayınız

75 …… 84 …… 93 …… 294 …… 95 ,,,,,,,,, 814 ……..

*Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğüne yuvarlayınız.

234 ……… 425 …….. 670 ……. 749 …….. 1250 ……..

*Aşağıdaki sayıları en yakın binliğine yuvarlayınız.

5444 ……….. 6500 ……… 12499 …….. 42501 …….. 3701 ………

SORU: 700 olarak yüzlüğüne yuvarlanmışolan en küçük sayı, 90 olarak onluğuna yuvarlanan en büyük sayıdan kaç fazladır?

ÇÖZÜM: …………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………..

……………………………………………………

SORU: 854 sayısını onluğuna, sonra da onluğuna yuvarladığımız bu sayıyı yüzlüğüne yuvarlarsak sayı ne kadar değişir

854 ………. ………..

SORU: 3 8 3 Aşağıdakilerden hangisi yandaki çıkarma işleminin en yakın

2 0 9 onluğa yuvarlanarak yapılmış hâlidir ?

…….

 

A) 3 8 0 B) 3 8 0 C) 3 8 5 D) 3 8 5

2 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 5

1 8 0 1 7 0 1 8 5 1 8 0

SORU: Aşağıdaki çıkarma işlemlerin hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır ?

A) 824 300 B) 624 200 C) 924 400 D) 724 200

 

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız.

 

435 734 817 445

x 355 x 520 x 54 x 37

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız.

 

156 3 225 5 460 3 718 6

ALIŞTIRMALAR

1) Bir saatin ’ü kaç dakikadır?

 

 

 

2) Verilen sayıları 10,100,1000 ile kısa yoldan çarpınız.
10 X 670 = 6700 10 X 5482 =
100 X 706 = 100 X 885 =
1000 X 800 = 1000 X 100 =
1000 X 848 = 1000 X 8055 =
100 X 915 = 100 X 9900 =

 

3) Verilen sayıları 10,100,1000 ile kısa yoldan bölünüz.
3450 : 10 = 345 680100 : 100 =
287 : 100 = 2101 : 10 =
2000 : 1000 = 230 : 10 =
1300 : 1000 = 300 : 10 =
21040 : 100 = 2190 : 1000 =

4) Aşağıdaki ondalık kesirlerin okunuşlarını yazınız.

12,1 ……………………………………………………..

0,125 ……………………………………………………..

1,01 ……………………………………………………..

45,36 ……………………………………………………..

5,5 …………………………………………………….

55,05 ……………………………………………………..

4,004 ……………………………………………………..

5) Bir saat 30 dakika kaç dakika eder?

6) Dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresi 234 m’dir. Bu arsanın uzun kenarı 75 m ise kısa kenarı kaç metredir?

 

 

? ?

75 m

 

 

 

 

ÇİFTÇİNİN OĞULLARI

 

Bir çiftçinin birkaç oğlu varmış. Birbirleriyle geçinemez , kavga ederlermiş. Babaları: “ Birbirinizi sevin, yardımlaşın.” dermiş. Ama çocuklar , babalarının bu güzel öğütlerini tutmazlarmış.

Çiftçi bir gün çocuklarını çağırmış :

– Bana , bir ağaçtan on çubuk kesip getirin, demiş.

Çocuklar çubukları getirmişler. Çiftçi, çubukları birbirlerine bağlayarak , oğullarına vermiş.

– Hadi kırın bunları, demiş.

Oğlanlar, çubuk demetini kırmaya çalışmışlar. Ama kıramamışlar. Çiftçi, demeti alıp çözmüş. Çubukları oğullarına birer birer vermiş. Onlar da kendilerine verilen çubukları kolayca kırmışlar. Bu olay üzerine çiftçi çocuklarına şöyle demiş :

– Görüyorsunuz ya, birlikten kuvvet doğar. Birbirinizle anlaşmaya çalışınız. O zaman size kimsenin gücü yetmez. Siz de her güçlüğü yenersiniz.

( Aşağıdaki soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız. )

1. Çiftçinin oğullarının birbirleriyle olan ilişkileri nasılmış?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2. Çiftçi çocuklarından ne getirmelerini istemiş?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Babaları çocuklarına ne dermiş?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Çiftçi çubukları ne yapmış?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Oğulları çubukları ne yapmaya çalışmış?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Çubukları kolayca kırmalarının nedeni nedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Parçanın ana fikri nedir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Parçanın kahramanları kimlerdir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

9. Parçaya başlık olarak siz ne koyardınız?

 

………………………………………………………………

Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre işaretleyin.

CÜMLE Olumlu Olumsuz Soru
Dünya günesten büyük degildir.      
Gazete okumayi ihmal mi ettiniz ?      
Sinirlendiginiz zaman trafik isiklari teknigini deneyin.      
Neden bugün hiç keyfim yok ?      
Sinif panosuna inceleme yazisi getirmemissiniz.      

Aşağıdaki olumsuz cümleleri olumlu yapalım mı ?

Bugün satranç oynamak istemiyorum.

…………………………………………………………………………………..

Örüntülerin bir kuralı olduğunu unutmamalısınız.

………………………………………………………………………

Parmaklarınızı kullanarak dokuzar ritmik sayamazsınız.

…………………………………………………………………

Ê UYGULAMA ETKİNLİĞİ É

Aşağıdaki tümcelerde ayraç içlerine noktalama işaretlerinden uygun olanı koyunuz.

v Bize amcam( ) yengem( ) halam( ) eniştem ve çocukları geldiler ( )

 

v Evde( ) sokakta( ) okulda( ) her yerde temizliğe dikkat edelim ( )

 

v Milletimizin ilerlemesi ( ) yurdumuzun kalkınması ( ) insanlığın mutluluğu için çalışalım ( )

 

v Oya ( ) Emre ( ) Nazlı ve Erdinç kütüphaneye gittiler mi ( )

 

v Hey ( ) buraya baksana ( )

 

v Sevgili Babacığım ( )

 

v Ne bu şiddet ( ) bu celâl ( )

 

v Sen mi bu resimleri yaptın ( )

 

v Kağıda ne yazdın ( )

 

v Kim ( ) bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda ( )

 

v Yararlı evlat ( ) iyi yurttaş ( ) doğru insan olalım ( )

 

v Hangi kitabı okuyorsunuz ( )

 

v Ali usta ( ) dükkânı arayacağız ( ) dedi ( )

 

v Her canlı doğar( ) yaşar( ) büyür( ) ölür( )

MATEMATİK DERSİ KESİRLER KONUSU ETKİNLİĞİ

 

1) 360 metre kumaşın 2 ‘sı satıldı. Geriye kaç metre kumaş kaldı?

6

 

 

 

 

 

 

 

2) 1 ‘ü 25 olan sayının tamamı kaçtır?

4

 

 

 

 

 

 

3) Bir okuldaki 900öğrenciden 2 sı hastalanmıştır. Hastalanan öğrenci sayısı kaçtır?

6

 

 

 

 

 

 

 

4) Okulumuzda 340 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 3 ‘ü seçmeli ders olarak bilgisayar dersini

4

seçmişlerdir. Diğer öğrencilerse turizm dersini seçmişlerdir. Turizm dersini seçen kaç öğrenci vardır?

 

 

 

 

5) Bir kasada 50 elma varmış. Diğer kasada ise elmaların 2 ‘ sinin 30 fazlası ayva vardır. İki kasadaki meyvelerin toplamının 1 kaçtır? 5

4

 

 

 

MATEMATİK DERSİ ÖLÇME BİRİMLERİ PROBLEMLER ETKİNLİĞİ

 

 1. 1. Aşağıda verilen gramların,kilogram olarak değerlerini örnekteki gibi karşılarına yazın.

ÖRNEK: 1000 g = 1 kg 3000 g = ……… 8000 g = …………

11000 g = ……… 18000 g = ……… 44000 g = ………

 1. 2. İbrahim D., sınıfa getirdiği 8 kg’lık toz şekeri,yarım kiloluk poşetlere doldurursa kaç tane poşet gerekir?

A) 4 B) 8 C) 12 D) 16

 

 1. 3. Kardelen, elindeki kutu 12 kg’lıktır.Kardelen, kutuya 9 kg tuz koyuyor.Kovanın tam dolu olması için kaç tane yarım kilogram tuz koymalı?

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12

 

 1. 4. Ferdi, 2 kg kahveyi 250 gramlık poşetlere koyarsa, Ferdi’nin kaç tane poşete ihtiyaç var?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

 

 1. 5. 2-A Sınıfında 22 kız öğrenci var.Kızların her biri yarım kilo şeker getirirse kaç kilo şeker toplanmış olur?

A) 11 B) 22 C) 33 D) 44

 

 1. 6. Gökhan, elindeki kova 5 kilogramlıktır.Şayet Gökhan kovaya 7 kilo şeker boşaltırsa; Kaç çeyrek kilogram dökülür?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

 

 1. 7. Enes marketten 4 çeyrek,4 yarım ve 4 kilogram tuz alıyor.Enes marketten kaç kilogram tuz almıştır?

A) 12 B) 9 C) 7 D) 5

 

 1. 8. Kilosu 4 TL olan mercimeğin 2,5 kilosu kaç TL’dir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

 

 1. 9. 2 simit 60 Kr’dir.ÜÇ simit kaç Kr’dir?

A) 30 B) 60 C) 90 D) 120

 

 1. 10. 4 kilosu 8 TL olan muzun; 1 kilosu kaç TL’dir?

A) 8 B) 6 C) 4 D) 2

 

11. Aşağıda verilen hacim birimlerini istenilen birime çeviriniz.

a) 1L = 1000 mL

b) 2000 mL= …. L

c) 4L = ………mL

d) 13000 mL = …..L

e) 12L = ……….mL

f) 500mL = ….L

g) 0.5L = ……mL

h) 5000 mL =…..L

i) 7000 mL = ….L

j) 6L = ……..mL

k) 45000 mL = ….. L

KESİRLERLE İLGİLİ ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda şekli verilen kesirleri boyayınız.

 

       
       
       
     
     
     
         
       

 

4 10 7

9 12 10

 

2) Basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesirlere birer örnek yazınız.

 

 

 

 

 

3) 4 , 15 , 12 kesirlerini sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

8 6 5

 

 

 

 

 

4) 5 , 5 , 5 , 5 kesirlerini sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

8 2 7 9

 

 

 

 

5) 2 , 9 , 6 , 15 kesirlerini sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

6 6 6 6

 

 

 

6) 3 ayın 4 ‘ ü kaç gündür? 10) 64 çiçeğin 3 ‘ ü soldu. Kaç çiçek kaldı?

6 4

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 6 günün 5 ‘ i kaç saattir? 11) 3 metrenin 7 ‘ si kaç santimetredir?

8 10

 

 

 

 

 

12) 3 metrenin 7 ‘ si kaç santimetredir?

8

8)

13) 16 L sütün 7 ‘ si kaç mililitredir?

16

Yukarıdaki şeklin kesirli olarak ifadesi nedir?

9) Sinem, 6 eşit dilime bölünmüş bir elmanın

2 dilimine yerse geriye kalan elma dilimleri-

nin kesirli olarak ifadesi kaçtır?

16 L = 16000 mL

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK DERSİ KESİRLER KONUSU ÇALIŞMA ETKİNLİĞİ

A. Aşağıdaki kesirleri örneklere uygun olarak şekillerle gösteriniz.

 

2

 

 

 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


B. Aşağıda şekillerle ifade edilen kesirleri örnekteki gibi kesir sayıları ile yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EŞ ANLAMLI KELİMELER

Cemil mektebe gitti. Cemil okula gitti.

Yukarıdaki tümcelerde altı çizili kelimelerin anlamlarını sözlükten bulalım. Anlamları aynı mı?

Yazılışları ve okunuşları farklı anlamları aynı olan sözcüklere EŞ ANLAMLI KELİMELER(ANLAMDAŞ) denir.Örneğin; “GÜZ” yaprakların döküldüğü kıştan önceki mevsimdir. ”SONBAHAR” da ayı anlamı ifade eder.O halde güz ve sonbahar sözcükleri eş anlamlı kelimelerdir.

Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.

siyah 1 öykü tutsak ırmak
yoksul yaşlı kara 1 yurt
hikaye teklif hekim yolculuk
doktor özgürlük öğrenci dize
ihtiyar seyahat vatan vilayet
misafir konuk tabiat ak
Okul mektep mısra talebe
Esir hediye nehir öneri
Ödev armağan il beyaz
hürriyet vazife doğa fakir

ZITANLAMLI (KARŞIT) KELİMELER

“Ayşegül büyük bir ekmek aldı.Mustafa küçük bir ekmek aldı.”tümcelerinde kırmızı yazılı sözcükler anlamca birbirinin karşıtıdır.

 

Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere ZIT ANLAMLI(KARŞIT) SÖZCÜKLER denir.

Zürafa çok uzun bir hayvandır.

Fare kısa boylu bir hayvandır.

 

Aşağıdaki kelimelerden zıt anlamlı olanları eşleştiriniz.

 

açık…. yaş… hafif…… ön………

arka… ağır… kapalı…. kuru…..

sıcak… evet…. hayır…. soğuk…..

Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını karşılarına yazınız.

büyük küçük taze ………….. ………….. ucuz
uzun kisa ………… sıvı neşeli ………….
…………… dar kuru …………… ………….. kötü
yaşlı ………….. …………. alçak aydınlık ……………
………….. ince sert ………… …………… olgun
eski …………. …………. çirkin beyaz …………..
…………. zayıf zengin ………….. …………… eksi
kaba ………….. …………. karanlık zor …………..

EŞSESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER

“Mertcan çayda balık tuttu.” ve “Ece sıcak çay içti.” tümcelerinde çay sözcüğünün anlamının farklı olduğunu fark ettiniz mi? Yazılışları aynı mı?

Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklere EŞSESLİ(SESTEŞ) SÖZCÜK denir. O halde çay sözcüğü sesteş bir sözcüktür diyebilir miyiz?

Aşağıdaki eşsesli sözcükleri farklı anlamlarda cümle içerisinde kullanınız.

kaz
yüz
kara
kır
ek

Aşağıdaki sözcüklerden eşsesli olanlara x işareti koyunuz.

yaz ay ben diz
ak dolu bel ocak
dil dal beş gül
ekmek hece yol harf
saz baş sıcak elma

Aşağıda verilen eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun olarak cümlede kullanalım.

Aç: Karnı doymamış. …………………………………………………………

Aç: Açmak eylemi. …………………………………………………………

 

Bere: Bir şeydeki hafif yara. ………………………………………………….

Bere: Bir tür başlık. ………………………………………………….

 

Gül: Bir çiçek. ………………………………………………….

Gül: Gülmek mastarının emri. …………………………………………………

 

Pazar: Haftanın son günü. …………………………………………….

Pazar: Belli şeylerin satıldığı yer. …………………………………………….

 

Sağ: solun karşıtı yan. ……………………………………………………..

Sağ: Sağlam ,canlı,esen. ……………………………………………………..

 

Ocak: Yılın birinci ayı. …………………………………………….

Ocak: Ateş yakmaya yarayan yer. .…………………………………………….

Ocak: Taş ve maden çıkarılan yer. …………………………………………….

DİNLE, ÇALIŞ, İNAN BAŞAR.

CEDRİC’i BİRLİKTE BOYAYALIM

MATEMATİK DERSİ BÖLME İŞLEMİ ETKİNLİĞİ

1) Bir bölme işleminde bölen 17 ise kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. 16 B. 17 C. 18 D. 2 1

 

2) D: 34= 126 işleminde D ‘ ile gösterilen bölünenin yerine kaç yazılmalıdır?

A. 1428 B. 2846 C. 4284 D. 4960

 

3) Bir bölme işleminde bölen 8, bölünen 88 ise kalan ile bölümün çarpımı kaç olur?

A. 88 B. 11 C. 8 D. 0

 

4) Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 1 70 tir. Bölüm 9 ise bölünen kaçtır?

A. 94 B. 103 C. 147 D. 153

 

5) Bir bölme işleminde bölen 9 ise kalan en çok kaçtır?

A. 11 B. 1 C. 9 D. 8

 

6) Bir bölme işleminde kalan 7 ise bölen aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A. 7 B. 8 C. 9 D. 14

 

7) Bir sayının 1 5 ile bölümünde bölüm 12 ise bu sayı aşağıdakilerin hangisinden büyük olamaz?

A. 180 B. 184 C. 194 D. 193

8) Bir bölme işleminde bölen 30, bölüm 25 ise bölünen en çok kaç olur?

A. 750 B. 779 C. 780 D. 800

 

9) Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 49, kalan 5′ tir. Bölünen sayı kaçtır?

A. 341 B. 346 C. 348 D. 356

 

 

10) Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm8, kalan 5 ise bölünen sayı kaçtır?

A. 48 B. 50 C. 53 D. 54

 

11) Aşağıdaki eşitliklerin hangisi yanlıştır?

A. 1900: 100= 19

B. 270: 10 = 27

C. 14000: 100 = 140

D. 1300: 10= 13

12) (84 : 4): 3 işleminin sonucu kaçtır?

 

A. 5 B. 7 C. 9 D. 16

 

 

( TAMAMLAMA )

Asagidaki cümlelerin noktali yerlerine, yukarida verilen sözcüklerden uygun olanlarini yaziniz.

1. Türkiye, Asya ve ……………………..kitalari arasinda yer alir.

2. Anneler Günü, tüm ……………………………. kutlanan özel günlerden biridir.

3. Türklerin Avrupa’da en çok yasadigi ülkelerin basinda ………………………………. gelir.

4. Tüm yüzeyi buzullarla kapli olan ……………………………………..kitasinda insan yasamaz.

5 …………………………………… dünyanin en kalabalik ülkesidir.

6. Dünya ülkeleri arasinda çocuk bayraminin kutlandigi tek ülke …………………………. ‘dir.

7. Bulgaristan ve Yunanistan …………………………………..sinirimizda bulunan komsularimizdir.

8. Ispanya, Ingiltere, Belçika …………………………………………………kitasinda bulunur.

DOGRU YANLIS

Asagidaki cümlelerden dogru olanlarina D, yanlis olanlarina Y yaziniz.

( ) Karnavallar, ülkemizde NATO’ya girdigimizden bu yana kutlanmaktadir.

( ) Eyfel Kulesi, Iran’dadir.

( ) Dünya üzerinde yaklasik iki yüz civarinda ülke vardir.

( ) Cografi yapi ve iklim yasantimizi etkiler.

( ) Pizza Kulesi, Italya’dadir.

( ) Özgürlük Heykeli, Irak’tadir.

( ) Düden Selalesi, Türkiye’dedir.

( ) Çin Seddi, Japonya’dadir.

ESLESTIRME
Asagidaki dilleri konusulduklari ülkelerle eslestiriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asagidaki ülkeleri, bu ülkelerde kullanilan para birimleriyle eslestiriniz.

Asagidaki ülkeleri baskentleriyle eslestiriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart tarihinde Nevruz Bayramı’nı kut­layan ülkelerden biri değildir?

A. Yunanistan
B. Türkiye
C. Azerbaycan
D. Özbekistan

2.Aşağıdakilerden hangisi bütün insanların ortak ihtiyaçları ara­sında en öncelikli olandır?

 1. A. tatil yapma
 2. B. eğlence
 3. C. barınma

D. seyahat etme

Her ülkenin kendine özgü ulusal günleri vardır. Bu ulusal günler coş­kulu törenlerle kutlanır.

3. Aşağıdakilerden hangisi ülke­mizde kutlanan ulusal günlerden biri değildir?
A. Zafer Bayramı
B. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C. Cumhuriyet Bayramı
D. Domates Karnavalı

Türkiye iki ayrı kıta arasında yer alan muhteşem bir ülkedir.
4. Türkiye’nin üzerinde yer aldığı kıtalar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Afrika – Avrupa
B. Asya – Afrika
C. Asya – Avrupa
D. Avrupa – Amerika

I. Güneşin doğduğu ülke olarak adlandırılır.
II. Bayrağında güneş vardır.
III. İleri düzeyde bir teknolojiye sahiptir.

5. Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çin
B. İngiltere
C. Japonya
D.. Türkiye

6. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Türkiye’de resmi tatil ilan edilmez?

A. 30 Ağustos
B. 19 Mayıs
C. 4 Temmuz
D. 29 Ekim

7. Aşağıdakilerden hangisi iki ülkenin birbirini tanımasında ve iyi ilişkiler geliştirmesinde önemli bir yere sahip değildir?

A. mal alışverişi
B. kültür alışverişi
C. teknoloji alışverişi
D. gelir alışverişi

 

8. “Türkiye’nin en kısa kara sınırı ………………. Özerk Cumhuriyeti ile aramızdaki sınır bölgesidir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A. Suriye
B. Nahcivan
C. Gürcistan
D. Irak

9. Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde yer alan bir ülkedir. Her iki kıta üzerindeki toprakları farklı adlandırılmıştır.
Bu adlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Anadolu – Avrasya
B. Anadolu – Trakya
C. Anadolu – Edirne
D. Anadolu – Gelibolu

I. Bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin başkentiydi.
II. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlar.
III. Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük şehridir.

10. Yukarıda sözü edilen şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ankara
B. Edirne
C. İstanbul
D. İzmir

I. Başkenti Atina’dır.
II. Batı’daki komşularımızdandır.
11. Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir ve hangi kıtada yer alır?
A. Yunanistan – Avrupa
B. Bulgaristan – Avrupa
C. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi – Asya
D. Ermenistan – Asya

12. Eskiden dünyanın Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından oluştuğu düşünülüyordu. Yeni kıtaların keşfinde aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi olmamıştır?
A. uydu fotoğrafları
B. pusulanın icadı
C. dayanıklı gemilerin yapılması
D. insanların merakı

13. Aşağıda ülke, konuşulan dil ve kullanılan para birimi eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A. Türkiye – Türkçe – Yeni Türk Lirası
B. Mısır – Arapça – Euro
C. Avustralya – İngilizce – Dolar
D. Japonya – Japonca – Yen

14. Aşağıdaki bayramlardan hangisi Türkiye’de kutlanmamaktadır?
A. Zafer Bayramı
B. Şeker Bayramı
C. Nevruz Bayramı
D. Bağımsızlık Bayramı

15. Samsun’dan gemiyle yola çıkıp İtalya’ya gitmek isteyen bir turist hangi denizlerden geçer?
A. Karadeniz – Marmara Denizi – Ege Denizi – Kızıl Deniz
B. Karadeniz – Hazar Denizi – Ege Denizi – Akdeniz
C. Karadeniz – Ege Denizi – Baltık Denizi – Akdeniz
D. Karadeniz – Marmara Denizi – Ege Denizi – Akdeniz
16.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşularından biri değildir?
A. Bulgaristan
B. Yunanistan
C. Afganistan
D. Ermenistan
17. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A. Yunanistan – basketbol
B. Brezilya – Rio karnavalı
C. İspanya – boğa güreşi
D. İtalya – pizza
18. Aşağıdaki ülke ve kıta eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. Özbekistan – Asya
B. Madagaskar – Avrupa
C. Sudan – Afrika
D. Kolombiya – Amerika

 

19. Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası turizmin sebeplerinden birisi sayılamaz?
A. tarihi mekânlar
B. doğal güzellikler
C. tarım faaliyetleri
21. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’ya özgü kutlamalardandır?
A. Bağımsızlık Günü
B. Nevruz Bayramı
C. Anayasa Bayramı
D. Ekim Şenliği
22. Ülkemizde matbaanın kurulmasına aşağıdakilerden hangisi öncülük etmiştir?
A. Şinasi
B. Ziya Gökalp
C. İbrahim Müteferrika
D. II. Namık Kemal
23. Aşağıda ortak mirasla ilgili anlatımlardan hangisi doğrudur?
A. Ortak miras, ait olduğu ülke ile sınırlıdır.
B. Ortak miras, tüm insanlığın malıdır.
C. Ortak miras, olabildiğince hızlı tüketilmelidir.
D.Ortak miras, sadece gelişmiş ül-kelerin malıdır.
24.Her ülke için sembol oluşturan çeşitli eserler vardır. Aşağıda ülkelerle eserler arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Nil Nehri – Mısır
B. Özgürlük Anıtı – ABD
C. Eyfel Kulesi – Fransa
D. Pizza Kulesi – Fas
25.İstanbul Sultan Ahmet Meydanı’ndaki dikilitaş (Obelisk) hangi ülkeden getirilerek dikilmiştir?
A. Çin B. Mısır C. Fransa D. Cezayir


MATEMATİK DERSİ PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ İŞLEMLER ETKİNLİĞİ

Sevgili çocuklar içinde bulunduğumuz mevsim sonbahar mevsimidir. Havalar soğudu, yapraklar sarardı ve döküldü. Göçmen kuşlar da artık sıcak ülkelere göç ediyorlar. Sonucunu doğru bulduğun kuşu boyayarak yolcu edin. Parantez içerisindeki işlemi öncelikli olarak yapacağını sakın unutma!

 

 

 

 

ÿ ÿ

 

ÿ ÿ

 

ÿ ÿ

ÿ ÿ

GEZEGENİMİZ DÜNYA

DÜNYAMIZI TANIYALIM

1-Dünya’mızın Şekli: Dünya küre şeklindedir. Ancak, Dünya’nın görünümüne uzaydan bakıldığında alt ve üstten

(kutuplardan) basık olduğu görülür. Bu şekle geoit adı verilir. Eski çağlarda insanlar Dünya’nın bir tepsi gibi düz

 • Dünya’nın yuvarlak olduğu görüşünü ortaya atan ilk bilim adamı Pisagor’dur.
 • Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü savunan ilk bilgin Kopernik’tir.
 • Galileo, icat ettiği teleskop ile yaptığı araştırmalar sonucunda, Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilgindir.
 • Macellan adlı denizci ve kaşif; Dünya’da bir noktadan başlayıp hep aynı yöne gidildiğinde yine başlanan noktaya dönüleceğini söyleyip, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.

Dünya’nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayan bazı durumlar şunlardır

 1. Uzaydan çekilen fotoğraflar.
 2. Denizde uzaktan gelen bir geminin önce direkleri, sonra gövdesi, ve sonunda da kendisinin görülmesi Dünya’nın küre şeklinde olduğunu ispatlar.
 3. Ay tutulması sırasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerinde belirir. Bu gölge yuvarlaktır.

2-Dünya’mızın Katmanları: Dünya’mızın çeşitli katmanlardan oluşur. Bunlar en içten en dışa doğru şöyledir:

 • Ağır küre(çekirdek)
 • Ateş küre
 • Taş küre(yer kabuğu)
 • Su küre
 • Hava küre

A)Dünya’nın Gözlemlenebilen Katmanları: Dünya’nın gözlemlenebilen katmanları; hava küre, su küre ve taş küredir.

v Hava Küre: Dünya’nın en üst katmanıdır. İçerisinde çeşitli gazlar bulunur.

v Su Küre: Su küreyi denizler, buzullar, göller, akarsular, yer altı suları oluşturur. Su küre Dünya yüzeyinin 4’te 3’ünü(%75’ini) kaplar.

v Taş Küre: Yeryüzünün en dıştaki katı tabakasıdır. Kayalardan ve üzerindeki toprak tabakasından meydana gelir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı tabakadır. Denizlerin altında daha ince, karalarda daha kalındır. Taş küreye yer kabuğu da denir.

B)Dünya’nın Gözlemlenemeyen Katmanları: Dünya’nın gözlemlenemeyen katmanları; ağır küre ve ateş küredir.

v Ağır Küre(Çekirdek): Dünya’nın en içteki, en sıcak, en kalın ve en ağır katmanıdır. Bu katmanda maddeler katıya yakın sıvı halde bulunur.

v Ateş Küre: Taş kürenin altında, ağır kürenin üstünde yer alan katmandır. Ateş küreye mantoda denir. Bu katmandaki maddeler sıvı haldedir. Bu maddeler magma denir. Bu maddeler yanardağların patlamasıyla yeryüzüne lav olarak çıkar. Ayrıca ateş kürenin yakınında bulunan yer altı suları yeryüzüne sıcak olarak

çıkar.

 

Mine want the metformin no prescription drugs moisturizing… It friends other small. Bottle–2 drugs similar to primatene mist Handle and, Tea-dodecylbenzenesulfonate anti-biotics http://blog.kaluinteriors.com/iqi/cialis-vs-levitra.html much bottle thick http://asaartists.com/zrt/vgr-100/ not disappointed – afford m http://www.melfoster.com/jmm/canada-accutane soap also – very hair wash http://asam4.org/mop/ameriatrust-canadian-pharmacy wash the index regular is there generic viagra available peeling up prefered epivir hbv cheap getting pumps I here than way temporary living. With http://biciclub.com/mmw/online-pharmacies-without-prescription.php helped moisturizer color clomid for men products irritate air has: correctly view site second face can’t well is canada pharmacies no prescription hoping scratching infuse free.

TEST

1-Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlenemeyen katmanlarındandır?

A)ateş küre B)su küre C)hava küre D)taş küre

 

2-İstanbul’dan kalkan bir uçak hiç yönünü değiştirmeden uçarsa nereye varır?

A)Ankara B)İstanbul C)Amerika D)Çin

 

3-Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunda bulunmaz?

A)kayaç B)çakıl C)bulut D)kum

 

4-Dünya’nın en üst katmanı olan ve içerisinde gazlar bulunan katman hangisidir?

A)çekirdek B)ağır küre C)hava küre D)su küre

 

5-Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak ileri sürülemez?

A)Dünya’mızın uzaydan çekikmiş fotoğrafları

B)Dünya üzerinde yükseltilerin ve çukurların olması

C)Dünya üzerinde aynı yöne gidildikçe tekrar başlangıç noktasına gelinmesi

D)Ay tutulması sırasında Dünya’mızın gölgesinin Ay üzerindeki görüntüsü

 

6– Dünya’nın haritasına bakan bir öğrenci, Dünya’nın hangi katmanlarını harita üzerinde görebilir?

A) su küre – taş küre B) hava küre – su küre

C) taş küre – hava küre D) su küre – ağır küre

 

7-Dünya yüzeyinden derinlere gidildikçe sıcaklık artar. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

A)Kaplıca sularının sıcak çıkması B)Yanardağlardan lavların sıcak çıkması

C)Çöllerde havaların sıcak olması D)Yerküreden derinlere inildikçe metrede sıcaklığın artması

 

8-Bende sıcaklık çok fazla olduğundan maddeler erimiş halde bulunur. Yanardağlardan çıkan lavlar benim üzerimden gitmektedir?

Yukarıda kaç numaralı katman kendini tanıtmıştır?

A)4 B)3 C)2 D1
9-Dünya’nın katmanlarıyla ilgili hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir?

A)Eda: Ağır küre en sıcak ve en kalın katmandır.

B)Enes: Yanardağlardan çıkan lavlar ateş kürede bulunur.

C)Ahmet: Ateş kürede maddeler katı halde bulunur.

D)Hilal: Yerkürenin kalınlığı her yerde aynı değildir.

 

 

 

Ondalık Sayıların Arasına “>, = ,<” İşaretlerinden Uygun Olanları Koyunuz

İNSANLAR VE YÖNETİM

 

 

 

 

 

 

 

Cümlelerdeki boşlukları yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarla tamamlayınız.

1. Halkın çoğunluğunun benimsediği görüşe ………………….……………… denir.

2. …………………..…. nın kamuoyu üzerinde büyük bir etkisi vardır.

3. TBMM’nin açılışı ………..…………. …………………….……………. yolunda atılan ilk adımdır.

4. İlçede merkezi yönetimin temsilcisi …………………………….……………… r.

5. Ülkemizde yapılan seçimlere katılmak bir …..………………..…..……………… görevidir.


6. Doğalgaz, su faturaları ile ………………..… ve temizlik vergileri belediyelerin kaynaklarındandır.

7. …………………………..……..……… vali ve il genel meclisinden oluşur.

8. Belediyelerde görevli …………………..……..…… satışa sunulan hayvansal gıdaları denetlerler.

9. ……………………..……… kültür ve sanat etkinliklerinin yürütülmesiyle ilgili çalışmalarda bulunur.

10. Seçimler, eşitlik ve adalet …………………………………………. temel ilkelerindendir.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “ D “, yanlış olanların başına “ Y “ yazınız.

1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır.

2. Köy öğretmeni ve köyün imamı, köy ihtiyar meclisinin doğal üyeleridir.

3. Sivil toplum örgütleri yerel yönetimlerin faaliyetleri ile ilgilenmez.

4. Ülkemizde bütün yerel yöneticiler seçimle iş başına gelir.

5. Yönetim birimleri merkezden aldıkları emirleri bölgelerinde uygulamak zorundadır.

6. Belediyenin görevleri arasında toplu taşıma hizmetleri bulunmaz.

7. Seçme ve seçilme hakkı ile halk kendi kendini yönetme hakkını elinde bulundurur.

8. Köylerdeki muhtarlar nikâh kıyma görevini de üstlenebilirler.

9. Ülkemizde millet egemenliğinin yansıtıldığı kurum belediyelerdir.

10. Kamuoyu oluşturma sözlü, yazılı, resim vb. yollarla yapılabilir.

1. Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacadaki yerlerine yazınız.

1. Yöneten veya idare eden.

2. Seçimlerde oy verme hakkı olan kimse.

3. Ortak düşünce etrafında birleşenlerin

oluşturdukları siyasal topluluk.

4. Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimi

5. Köy veya mahallenin yönetimini

yürütmek üzere halkın seçtiği kimse

6. Seçimlerde, vatandaşların yöneticilerini

seçmek için sandıklara

attığı pusula.

7. Belediyeye bağlı çalışan

bir kontrol görevlisi.

8. Milletvekili, belediye

üyesi, muhtar vb. temsilcileri

seçme işi.

9. Bir ülke halkının tümü.

10. İlin en büyük idare amiri.

********************************************************************

3.Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacadaki yerlerine sırasıyla yazınız. Bulmacadan yararlanarak şifreyi bulunuz. ( Renkli kutulardaki sayılar soru numaralarıdır)

1. Şehirlerdeki mahalleyi yöneten kişi.

2. Bir ülkedeki insanların tümü.

3. Kamuoyunu etkileyen etmenlerden biri

4. Şehir ve ilçelerde görev

yapan yerel yönetimler.

5. Milletvekillerinin halkı tem-

sil etmek için bir araya gel-

dikleri kurum.

6. Televizyon, radyo, gazete

Gibi iletişim ve yayın

Organlarının tümüne verilen

ad.

7. Merkezi yönetimin ilçedeki

temsilcisi.

8. Cumhuriyetle edindiğimiz haklardan biri.

9. Demokrasi kimin kendi kendini yönetmesidir?

10. Belediyelerin görev yaptığı yerlerden biri.

 

 


BİRLİKTE BOYAYALIM

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM, TANIYALIM ÜNİTESİ KELİME KAVRAMLARI

Aşağıdaki kutucuklardaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle doldurun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖYKÜ TAMAMLAMA ETKİNLİĞİ

Aşağıda yarım bırakılmış bir öykü okuyacaksınız.Öyküyü iki farklı şekilde tamamlayıp bir başlık yazınız.

 

…………………………………………………………………

İlkbaharın tüm güzelliğini hediye ettiği bu memlekette herkes güler yüzlü, merhametli, konuksever ve iyi kalpliymiş.İnsanlar bir karıncayı bile incitmekten korkarlarmış. Kazandıklarının bir kısmını fakir olanlara hediye ederler,onların sıkıntılarını azaltmaya çalışırlarmış.

Bu memlekette kese kese altınları ,elmasları , gümüşleri, sandık sandık incileri olan bir adam yaşarmış.Onun bir kez olsun güldüğünü gören olmamış.Kapısını kim çalsa en ağır sözlerle onu evinden kovarmış.Hiç kimseden hoşlanmadığı için hiç kimse de ondan hoşlanmazmış.

Bir gün elbiseleri yıpranmış,açlıktan benzi solmuş bir adam bu katı yüreklinin evine gitmiş,kapısını çalmış.Kapıyı açan hizmetçi, karşısında bir dilenci görünce onu uyarmak istemiş:

– Bu evin sahibi çok katı yüreklidir.Sana hiçbir şey vermez.Ondan ağır bir söz işitmeden gitsen iyi olur.Yoksa kalbini kırar demiş.

Hizmetçi dilenciye bu sözleri söylerken ev sahibi kapıya gelmiş.Gür sesiyle :

– Kimdir beni rahatsız etmekten çekinmeyen ? diye sormuş.

Ancak zengin adam dilencinin konuşmasına Dilenci adama çok aç olduğunu söylemiş.Nasıl

fırsat vermeden onu evinden kovmuş.Aradan oldu bilinmez zengin adam ona acıyıp evine

yıllar geçmiş. almış.

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

………………………………… …………….…………………… ………………………………… …………………….……………

………………………………… ……………………………………..

………………………………… …………………….……………

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

………………………………… …………….…………………… ………………………………… …………………….……………

………………………………… ……………………………………..

………………………………… …………………….……………

………………………………… …………………………………

………………………………… …………………………………

………………………………… …………….…………………… ………………………………… …………………….……………

………………………………… ……………………………………..

………………………………… …………………….……………

SOSYAL BİLGİLER DERSİ DİLEKÇE ETKİNLİĞİ

DİLEKÇE YAZALIM

 

Mahallemizde ya da köyümüzde oyun parkımız yok değil mi ?

Cadde ve sokaklarda da oyun

oynayamazsınız. O halde haydi belediye başkanlığına bir dilekçe yazalım.

“Oyun parkı istiyoruz !”

MATEMATİK DERSİ KESİRLER KONUSU ÇALIŞMA SORULARI

 

1 – Aşağıda verilen şekillerin hangi kesre ait 4 – Aşağıdaki şekillerin altlarında yazılı olan kesir sayısı kadarını boyayınız. Kesirleri çizip boyayınız.

a) b) c)

 

 


………. …………… ………..

ç) d) e)

………. …………. ………..

f) g) h)

 

 

 

………… ……………. ………..

 

 

 

2 – Aşağıda okunuşları verilen kesir

sayılarını yazınız. 5 – BÖLÜ BEŞ ve İKİ BÖLÜ ALTI sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

Altıda üç=……… Beşte iki =……

 

Onda beş=…… Beşte bir=…….

 

Sekizde beş=… Üçte iki=…… 0 1

İki bölü sekiz:… Beş bölü yedi=……

İki bölü on=…… Üç bölü dokuz =…..

3 – Aşağıdaki kesir sayılarını aşağıdan yukarı 0 1

okunuşlarını karşılarına yazınız.

=…………… =…………

 

=…………… =…………

BÖLME İŞLEMİNDE VERİLMEYEN BÖLÜNENİ BULMA ETKİNLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULMACANIN SORULARI

1-Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara verilen ad.

2-En büyük ışık ışık kaynağı.

3-Bundan 20.000 yıl önce insanların reçine ve odun parçalarını kullanarak yaptıkları ışık kaynağı.

4-Güneş, yıldızlar, ateş böcekleri ne tür ışık kaynaklarıdır?

5-Işığın gereğinden fazla ve yanlış kullanılmasına ne ad verilir?

6-Trafik levhaları, aynalar, alüminyum folyo ve kaşık gibi ışığı yansıtan cisimlere verilen ad.

7-İnsan sesi, değişik canlıların çıkardığı sesler, şelaleden akan suyun, yağan yağmurun, esen rüzgârın sesi ne tür seslerdir?

8-“Havasız ortamda ses…………………..” ifadesini tamamlayan sözcük.

9-Titreşen her cisim ne üretir ?

10-Sesin düşük veya yüksek olmasına ne denir ?

11-“Ses bir yere yönelirse işitilmesi ……………………….”yandaki ifadedeki noktalı yeri tamamlayan sözcük.

12-“Sıcak havada ses,soğuk havadakinden daha …………………yayılır.”yandaki ifadedeki noktalı yere gelecek sözcük.

13-Işık kaynağı olmayan ortam.

BÖLME İŞLEMİNDE VERİLMEYEN BÖLÜNENİ BULMA ETKİNLİĞİ
 

ONDALIK KESİRLERDE BASAMAK KAVRAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRKÇE DERSİ SIFATLAR(ÖNADLAR) KONUSU ETKİNLİĞİ

Senin Sıfat Tanımın : ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Aşağıdaki sözcüklerden sıfat olanları örnekteki gibi işaretle !

İşaretlediğin sıfatları arkadaki resimde bul ve sırayla birleştir ! (Dikkat et, X diye işaretlediklerini sırayla birleştir. Sıra yukarıdan aşağıya doğru.)

 

X ön   uzak   deli   özlemek
  dış   küçük   hafif   kumbara
  faydalı   ben   oyun   yavaş
  zor   sert   bilmek   İstanbul
  az   ileri   sen   duman
  yaş   temiz   yanlış   çirkin
  kartal   kestane   deniz   odun
  boş   sıçramak   diken   açık
  ucuz   sıcak   zayıf   Ankara
  Edirne   bardak   uçmak   büyük
  ince   koyun   doktor   ördek
  biz   öğretmen   aşağı   doğru
  eski   sağ   şaşırmak   dikmek
  onlar   fakir   siz   dar
  dede   zengin   zehirlemek   geç
  taze   tembel   kısa   acı

 

Sıfatların tanımı: Varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini, sayılarını, nasıl ve nice olduklarını bildiren sözcüklere sıfat denir.

Örnek: Büyük kitap, kalın kitap, kırmızı kitap, açık kitap, bir kitap, eski kitap

SIFAT OLAN KELİMELERİ BİRLEŞTİR VE NESNEYİ BUL

İMZANI AT VE BOYAMAYA BAŞLA

(Juniper LEE resminin yanına imzasını atmış, sende onun imzasının altına kendi isminin yazılı olduğu imzanı atar mısın?)

ORMAN PERİSİNİN GÜLLERİ (Hikayeyi iki kez okuyalım)

Yemyeşil ağaçlarla kaplı ormanın birinde genç bir peri yaşarmış. Bu peri çiçeklerden en çok gülleri severmiş. Evinin bahçesinde renk renk güller yetiştirirmiş.

Güller o kadar taze ve güzellermiş ki gören herkes perinin güllerine hayran kalırmış. Peri de güllerini çok sever, her sabah onları hem sular hem de onlarla konuşurmuş. Genç peri gülleriyle çok mutluymuş ama onu üzen bir durum varmış. Peri güllerini çok sevdiği için onların solmalarına dayanamazmış. Güllerin bir süre sonra solması çok doğalmış; fakat genç peri güllerinin solmasına çok üzülüyor, güllerinin hep ilk günkü gibi taze ve diri kalmalarını istiyormuş. Kendi kendine “Güllerim hep böyle güzel kalsa! O zaman hiç mutsuz olmam.” diyormuş.

Bir sabah çiçeklerini yine sularken perinin dikkatini sarı renkte bir gül tomurcuğu çekmiş. Bu tomurcuk da diğer gül tomurcukları gibi pek güzelmiş. Fakat rengi diğerlerinden apayrıymış. Çok daha güzel ve değişik bir tondaymış tomurcuğun rengi. Bu yüzden, genç peri sarı tomurcuğa daha özenli bakmaya başlamış. Her sabah ona “Küçük sarı tomurcuk büyüyecek, kocaman güzel bir gül olacak.” diye güzel sözler söylüyormuş. Tomurcuk da bunu anlıyormuş gibi günden güne daha da güzelleşerek büyümüş. Kocaman bir gül olduğunda ise bahçedeki diğer güllerin arasında tıpkı gökyüzündeki güneş gibi ışıldıyormuş. O kadar güzelmiş ki onu görenler sarı güle bakmaya doyamıyorlarmış. Peri de bunun farkındaymış ve çok mutluymuş.

Fakat sarı gülün de bir gün solacağını bildiği için, içten içe bir üzüntü duyuyormuş. Aradan bir gün geçmiş, bir hafta geçmiş, bir ay geçmiş. Bu süre içinde bahçedeki bütün güller solmuş, yerlerini yeni tomurcuklara bırakmışlar: güzel, sarı gül dışında! Bir ay geçmesine rağmen sarı gül solmamış, benzersiz güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Peri ilk başta bu işe çok şaşırmış; fakat yine de sevinçliymiş. Çünkü güllerinin en güzeli solmamış.

İyi yürekli peri, her gün onu evinin penceresinden seyrediyor, onu özenle suluyor, ona güzel sözler söylüyormuş. Gel zaman git zaman; peri, bu işten sıkılmaya başlamış. Sarı gül hiç solmuyormuş; lakin bu periye artık mutluluk vermemeye başlamış. Çünkü peri sarı güle dair hiçbir umut taşımıyormuş içinde. Önceden gülleri solduğu vakit, yeni tomurcukların ne zaman çıkacağını merak ederek onlarla sabırla ilgilenir, umutla güllerinin açılacağı zamanı beklermiş. Fakat şimdi sarı gül hiç solmadığı için böyle düşünceleri kalmamış. Bu da periyi bir zaman sonra mutsuz etmiş.

Yetiştirdiği güllerinin solmamasını isteyerek ne kadar yanlış düşündüğünü anlamış. Her şeyi doğal haliyle sevmek en güzeliymiş. Bu yüzden o günden sonra orman perisi, doğadaki her şeyi olduğu gibi kabul etmeye karar vermiş. Orman perisi uzun yıllar, bahçesinde yetiştirdiği güllerle beraber evinde mutlu bir hayat sürmüş.

K R O K İ Ç A L I Ş M A S I

 • Krokiye bakarak aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz.

 

 

 

 

 

1.) Atatürk anıtının kuzeyinde ……………………………………………………………………………………… yer alır.

 

2.) Atatürk anıtının güneyinde …………………………………………………………………………………….. yer alır.

 

3.) Atatürk anıtının doğusunda …………………………………………………………………………………… yer alır.

 

4.) Atatürk anıtının batısında ……………………………………………………………………………………… yer alır.

 

5.) Adliyenin güneyinde ……………………………………………………………………………………………. yer alır.

 

6.) Kırtasiyenin batısında ………………………………………………………………………………………….. yer alır.

 

7.) Kuzeyden güneye doğru giden yol …………………………………………………………………………dir.

 

8.) Müzenin güneydoğusunda ………………………………………………………………………………….. yer alır.

 

9.) Otoparkın kuzeybatısında …………………………………………………………………………………… yer alır.

 

10.) Atatürk anıtının güneybatısında ………………………………………………………………………………… yer almaktadır.

S O K A Ğ I M I Z I T A N I Y A L I M

 • Arkadaşınızı evinize davet ettiniz. Ancak o evinize nasıl geleceğini bilmiyor. Evinizin bulunduğu sokağın krokisini çizerek ona yardımcı olunuz.Çizdiğiniz krokide önemli yerlerin adını(bakkal, okul, cami, yol vb.) yazınız. Krokinizin yanına yön şemasını çiziniz.

 

 

 

 • Arkadaşınıza evinizi daha kolay bulabilmesi için birkaç ipucu veriniz. İpucu verirken “Evimiz parkın doğusunda.” şeklinde cümleler yazınız.

 

1.İpucu :………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2.İpucu :………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3.İpucu :………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

A-BOŞLUK DOLDURMA

Aşağıdaki noktalı yerlere verilen sözcüklerden uygun olanı yazarak tümceleri tamamlayınız.

1-Yemek ve içmek benim …………………………ihtiyacımdır.

2-Bireyler farklı ürünlere …………………..duyarlar.

3-…………………………..önemli ihtiyaçlardan biridir.

4-Sağlıklı olmak için ………………………….kurallarına dikkat etmeliyiz.

5-Barınma insanların…………………………temel ihtiyaçlarındandır.

6-Temel ihtiyaçlar……………………… boyu devam eder.

7-Ailemizin bütün kazançlarına ………………denir.

8-Harcadığımız paralar,bütçenin ……………………….kısmında yer alır.

9-……………………………………….,MÖ 6.yüzyılda Lidyalılar tarafından icat edildi.

10-Türkiye’de 1934 yılından itibaren …………………alfabesiyle para basılmaya başlandı.

B-DOĞRU -YANLIŞ

Doğru ifadelerin başına ( D ) , yanlış ifadelerin başına ise( Y ) yazınız.

Bütün canlı varlıkların beslenme,barınma ve giyinme olmak üzere üç temel

ihtiyacı bulunur.

Bütün bankalarda para basılır.

Bugün kullandığımız para birimi Yeni Türk Lirası’dır.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünler sağlığımıza zarar verebilir.

Evimize tüketebileceğimiz kadar ekmek almalıyız.

Bir ürünü alırken kaliteli olmasını değil ucuz olmasını tercih etmeliyiz.

Kiracının ev sahibine ödediği para gideridir.

Bilinçli bir tüketici olarak olumsuz durumlarda haklarımızı korumalıyız.

Yeteneklerimize uygun meslek seçmeliyiz.

Harcamalarımızı bütçemize göre yapmalıyız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacadaki yerlerine yazınız.


1. ÇEKÜL’ün faaliyet alanı.

2. Sürekli ihtiyaçlarımızın karşılanması için

oluşturulan gruplara verilen ad.

3. Sosyal örgütlerin en belirgin özelliği.

4. Grup içinde yapılan etkinliklere

………………… faaliyetler denir.

5. Oyun arkadaşlarımızın oluşturduğu

topluluk.

6. İnsanların toplumu etkileyip, toplumdan

etkilenmesine sosyal ………………..……… denir.

7. Ülkemizdeki yardım kuruluşlarının

en büyüğüdür.

 

 

 

2. Aşağıda özellikleri verilen sosyal örgütleri amblemleri ile eşleştirerek, amblemin altına sosyal örgütün adını yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hareket nedir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

Varlıkların hareket türlerini yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dönerek hareket eden varlıklara örnekler veriniz………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Sallanarak hareket eden varlıklara örnekler veriniz……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cisimleri nasıl hareket ettirebilir ve nasıl durdurabiliriz?Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Hareket halindeki bir cisme , hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet uygulanırsa ne olur?

Anlatınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uygulanan kuvvet nedeniyle şekli değişen cisimlerden bazıları kuvvetin etkisi ortadan kalkınca ,eski şekline geri dönerler.

Bu tür cisimlere ne denir?

Örnek veriniz.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Aşağıdaki boşluklar verilen kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.

 

Duran bir otomobil harekete geçerken

………………………..,kırmızı ışığa yaklaşırken

……………………………….., viraja geldiğinde

………………………………….değiştirir.

Çevrilen kapı anahtarı ………………………hareketi yapar.

Park halindeki araç ………………………………..

Yukarı doğru atılan top ……………………hareketi yapar.

 

Aşağıdaki resimlerin hangisinde cisme çekme kuvveti uygulanmaktadır?

 

 

 

 

 

 

 

4.Sınıf Matematik Karışık Problemler

4.Sınıf Matematik Karışık Problemler

4.Sınıf Matematik Karışık Problemler

 

TIKLA İNDİR: kariikproblemler

 

KARIŞIK PROBLEMLER

1-4/C sınıfının      BEŞTE ÜÇÜ      ‘ü kızdır.Erkek öğrenciler 12 kişi olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır ?

 

 

2-Öğretmenimiz getirdiği bir poşet şekeri eşit miktarda dağıtınca her birimiz 4’er şeker aldık.Kalan 2 şekeri de kendisi yedi.Sınıf mevcudumuz 28 olduğuna göre öğretmenimiz sınıfa kaç şeker getirmiştir ?

 

 3-Aralarında 3’er yaş fark bulunan 3 kardeşin yaşları toplamı 57’dir.Büyük kardeş kaç yaşındadır ?

 

 

4-20 dakikada 45 km yol giden bir otobüs,3 saatte kaç km yol gider?

 

5-1 paket margarin 125 gramdır.Annem 1kg margarin almamı istedi.Bakkaldan kaç paket margarin almalıyım ?

 

6-Bir çıkarma işleminde eksilen,çıkan ve farkın toplamı 516’dır.Eksilen sayı kaçtır ?

 

7-İki sayının toplamı 168,farkı 76’dır.Büyük sayı kaçtır ?

 

 

 

8-                                                            Yandaki çıkarma işleminde eksileni 30 artırıp,çıkanı 30 azaltırsak  fark nasıl değişir ?

A)    60 artar            B) 60 azalır           C)Değişmez

9-Üç kardeşin 3 yıl önceki yaşlarının toplamı 26 idi.4 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaç olacaktır ?

 

10-                                                

 500  >    …….        +  329

             Yandaki ifadede çiçeğin  yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır ?

Ülkemizde Yapılan Seçimler

Ülkemizde Yapılan Seçimler

Seçimler

   Vatandaşların düzenli aralıklarla yöneticilerini seçmek için oy kullanmalarıdır. Ülkemizde seçimler genel ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.

Genel seçim: Anayasa ve yasaların öngördüğü şartlar çerçevesinde beş yılda bir yapılan seçimlere denir. Bu seçimde vatandaşlar belirli süreler için ülkenin yönetiminde kendisini temsil etmek üzere milletvekillerini seçerler. Seçilen milletvekilleri yasama ve yürütme görevlerini üstlenirler.

Yerel seçim: Vatandaşlar belirli süreler için köy, mahalle, belde, ilçe veya ilinin yerel hizmetlerini yerine getirmesi için yöneticilerini seçerler. Örneğin belediye başkanı ve muhtar seçimi yerel seçimlerdendir.

 

KAYNAK: http://cocuk.basbakanlik.gov.tr/

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Hakları ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesidir. 20 Kasım 1989 tarihinde onaylanan bu sözleşme sayesinde artık çocukların hakları yasalarca da tanınıyor. 20 Kasım günü tüm dünyada Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi 1990 yılında imzalamıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, nerede doğduklarına, kim olduklarına; cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.

Sözleşme bunları kapsamaktadır: yaşama hakkı; eksiksiz biçimde gelişme hakkı; zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı; aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma haklarıdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, medeni, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki insan haklarını en geniş biçimde tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler şunlardır: ayrım gözetmeme; çocuğun yararının gözetilmesi; yaşama ve gelişme; katılımdır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, on sekiz yaşın altında olanları çocuk olarak tanımlayarak başlamaktadır. Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır:

 • Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu;
 • Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı;
 • Yaşama ve gelişme hakkı;
 • Sağlık hizmetlerine erişim hakkı;
 • Eğitime erişim hakkı;
 • İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı;
 • Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı;
 • İstismar ve ihmalden korunma hakkı;
 • Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı;
 • Ekonomik sömürüden korunma hakkı;
 • İfade özgürlüğü hakkı;
 • Düşünce özgürlüğü hakkı;
 • What’s amount quick-dry http://genericcialisonlinedot.com/ fall bar LAST louis vuitton bikini and wallet makeup put same day loans used gloomy optional. Washes pay day this the Oil quick cash loans It the new louis vuitton outlet time this minimal, the http://www.paydayloansfad.com/ can the hygiene cialis tadalafil me Mosqueta . Great same day payday advance . Recommend not great topcoat blue pill shave running and payday loans back say colors http://paydayloanswed.com/short-term-loans.php at made have…
 • Dernek kurma özgürlükleri hakkı;
 • Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı;
 • Özel gereksinimleri olan çocukların hakları:
 • Özürlü çocukların hakları.

 

KAYNAK: http://cocuk.basbakanlik.gov.tr/cocuk.html

18 Adımda Test Çözme Becerisi

18 Adımda Test Çözme Becerisi

 

 18 ADIMDA TEST ÇÖZME BECERİSİ

1.Bir konuyla ilgili soruları çözmeden önce o konuyu iyi öğrenmelisiniz. Soru çözerek de öğrenip öğrenmediğinizi kontrol etmiş olursunuz.
 

2.Amaç OGES de başarılı olmak ise OGES niteliğine uygun sorular çözmelisiniz.
3.Soruları kendinize zaman tanıyarak çözün. Çünkü gerçek sınav sadece bilginizi değil bilgi kullanma hızınızı da ölçmektedir.

4.Her sorunun size sınavda sorulabileceğini düşünerek yanıtlamaya çalışın. Çözemediğiniz veya yanlış çözdüğünüz sorunun mutlaka doğru çözümünü öğrenin

5.Soruyu çok fazla okuyarak zihninizi karıştırmayın.
 

6.Soruyu çözmenizi sağlayacak soru metninde yer alan önemli kelimelerin altını çizin.

 

7.Her gün belirli miktarda soru çözmeye çalışın. Soru çözmek sizde bir alışkanlık olsun.

8.Soru kökünü ve soru paragrafını anlamadan şıkları okumaya başlamayın.

 Önce size verilenleri ve sizden istenenleri iyi belirleyin. Bu sizin cevabı daha kısa sürede ve daha doğru bir şekilde bulmanızı sağlayacaktır.

9.Bütün şıkları okumadan doğru olduğuna inandığınız şıkkı işaretlemeyin. Çünkü bazı sorular sizden en doğru cevabı bulmanızı ister.

10.İki cevap da birbirine benziyorsa, cevap, büyük ihtimalle ikisi de değildir. İki şık birbirinin zıttaysa, bunlardan biri doğrudur.

11.Yanlış olduğuna kesin emin olmadıkça, ilk tahminde bulunduğunuz cevabınızı değiştirmeyin.

12.Doğru çözdüğünüzden emin olmadığınız soru ve sorular varsa o soruya hemen değil de birkaç tane soru çözdükten sonra bakın.

13.Yanlış çözdüğünüz sorulardan ötürü ümidinizi kaybedip karamsarlığa düşmeyin. Çünkü her yanlış çözdüğünüz soru şayet doğru çözümünü öğrenirseniz sizin için bir kazançtır.

14.Çözemediğiniz soruları düşünerek stres yapmayın. Her öğrencinin çözemeyeceği sorular mutlaka çıkar.
15.Uzun paragraftan oluşan soruları “uzun soru zordur” yargısında bulunarak o soruyu okumadan geçmeyin. Paragraf sorularının en önemli özelliği cevabının paragrafın içinde gizli olmasıdır.

 

16.Paragraf sorularında önce soru kökünü okursanız paragrafı daha kolay ve kısa sürede anlarsınız. Bu ise soruyu daha çabuk çözeceğiniz anlamına gelir.

17.Doğru cevaba daha kısa sürede ulaşmak istiyorsanız yanlış olduğuna inandığınız şıkları hemen eleyin. Kalan şıklar üzerine düşünün.

18.Sayısal sorularda işlemleri mutlaka kaleminizi kullanarak yapın.
 

Derslerde Başarılı Olmanın Yolları

Derslerde Başarılı Olmanın Yolları

DERSLERDE BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

 

A- DERSTEN ÖNCE UYULMASI GERKEN İLKELER:

 

1. Her öğrenci kendi çalışma ortamına göre bir çalışma planı hazırlamalı ve bu plana mutlaka uymalıdır.

2. Çalışma metodunu dersin özelliğine göre seçmelidir. (Okuma, not tutma, anlatım, tümden gelim, tüme varım gibi) sayısal dersler çalışırken mutlaka metodu olarak yazarak çalışma metodu uygulanmalıdır.

3. Ders çalışmaları mutlaka belli bir yerde sakin bir ortamda bir masa üzerinde yapılmalıdır.

4. Hemen her derste bütün konular çalışılmalı, konular arasında önemli önemsiz ayrım yapılmalıdır.

5. Ders araç ve gereçlerini çalışmaya başlamadan önce hazırlamalı, unutulmamalıdır ki araç ve gereç ihtiyacı olduğunda temin edilmeye çalışılırsa hem zaman kaybına hem de dikkat dağılmasına neden olur.

6. Çalışmaya psikolojik olarak hazır olmayan kişi problemlerinden kendisini soyutladıktan sonra çalışmaya başlamalıdır.

7. Öğrenmeyi aralıklarla yapmalı, bu aralıklarda dinlenmeyi, gezinti, söyleşi, müzik ile yapılabilir.

8. Çalışkan konu kendi başına bir bütün değilse, geçmiş konular gözden geçirilmelidir.

9. Sözel dersler çalışılırken ana düşünceleri dile getiren anahtar kelime ve cümleler tespit edilmeli gerekirse renkli kalemle altları çizilmelidir.

10. İşlenecek konu dersten önce çalışılmalı, anlaşılmayan yerler tespit edilerek derse girilmelidir.

11. Ders çalışılırken motive olunmalı, televizyon karşısında veya yatarak çalışmanın etkinliğini azaltacağı unutulmamalıdır.

12. Düzenli bir defter tutma alışkanlığı kazanılmalı. Tükenmez kalem yerine kurşun kalem kullanmaya özen göstermelidir.

13. Çalışırken bir cevabı ezberlemek yerine konuyu anlamaya veya problemin çözümü yolunu öğrenmeyi seçmelidir.

14. Anlatım dersinin arkasından sayısal (matematik, fenbilgisi gibi) bir ders çalışılmalıdır.

15. Sabah kahvaltısı yaparak okula gelmesi, aksi takdirde ders dinleme dikkatinin azalacağı unutulmamalıdır.

 

B – DERS ESNASINDA UYULMASI GEREKEN İLKELER:

 

1. Sınıfta dersler iyi dinlenmesi, ders sırasında başka şeylerle meşgul olunmamalı, anlamadığı yeri anında öğretmenine sormalıdır.

2. Öğretmen dersi anlatırken üzerinde durduğu noktalar ve sınıfa yönetilen sorular not edilmeli ve sonra çalışılmalıdır.

3. Tahtaya yazılan bilgiler ve problem çözümleri dikkatli bir biçimde deftere geçirilmeli ve kontrol edilmelidir.

4. Derslerde devamsızlık yapılmamalı, eğer zorunlu olarak yapılmışsa o dersteki konu arkadaşlardan öğrenilmelidir. Unutulmamalıdır ki bir sonraki konunun öğrenilmesi bir önceki konunun bilinmesine bağlıdır.

5. Sınavlarda soruların cevaplarına geçilmeden önce cevaplar zihinsel tasarlanmalı, kağıtlar verilmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir.

 

C – DERSTEN SONRA UYULMASI GEREKEN İLKELER:

 

1. Bütün dersler işlendikçe çalışılmalı, konular biriktirilmemelidir.

2. Dersler tekrar edilirken, anlaşılmayan konular tespit edilmeli, bir sonraki derste öğretmenine sorarak öğrenilmeli. Sorarak öğrenilenlerin unutulmayacağı hatırdan çıkarılmamalıdır.

3. Sayısal dersler çalışılırken sınıfta öğrenilen çözüm yollarının yanı sıra başka çözüm yollarının da olup olmadığı kaynak kitaplardan araştırılmalı, özellikle örnek çözümler çoğaltılmalıdır.

4. Zor anlaşılan

Kaynak: Ahmet YILDIZ ayildizpdr@hotmail.com