Resimli Organlarımız Bulmacası

Resimli Organlarımız Bulmacası

Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız: organlar bulmacası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

TIKLA İNDİR: FEN YAZILISI

 

 

2012–2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

…………………………………………………………. FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

4/A SINIFI II. DÖNEM 2. YAZILI SORULAR

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) ,yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10 p)

 

( ) Ses kirliliğini engellemek için binaların yalıtımının iyi yapılması gerekir.

( ) Dünya’nın en kalın katmanı su küredir.

( ) Toprağın bitki örtüsüyle kaplanması erozyonu önlemez.

( ) Dünya’nın en içteki katmanına ateş küre adı verilir.

( ) Fabrika bacalarından çıkan gazlar daha çok toprak kirliliği oluşturur.

( ) Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.

( ) Yağmur, kar, rüzgar gibi olaylar hava kürede oluşur.

( ) Gözlem evleri kent merkezlerine kurulmalıdır.

( ) Dünya’nın en dıştaki katmanı hava küredir.

( ) Ses kaynağından uzaklaştıkça sesi daha çok duyarız.

B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız. (12 p)

 

yapay

gürültü

su küre

ağır küre

doğal

minerallerden

Ay

Güneş

erozyon

 

* Kayaçlar ……………………………….oluşur.

* Dünya’nın en sıcak katmanı ……………….…..dir.

* Toprağın su ve rüzgar gibi etkilerle aşınıp taşınmasına ………………….….. denir.

* En büyük ısı ve ışık kaynağı, ……………………… ’tir.

* Düzensiz ve şiddeti yüksek olan seslere …………………… denir.

* Davul sesi ……………………….. ses kaynağıdır.

 

C. Aşağıdaki kavram haritasını tamamlayın.(5 p)

 

Dünya’nın Katmanları

 

 

 

 

 

Gözlemlenebilen Katmanlar

Gözlemlenemeyen Katmanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Canlı varlıkların sahip oldukları özelliklerden 5 tanesini yazınız. ( 10 p)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

 

E. Aşağıdaki tabloyu örnek vererek doldurunuz. ( 3p)

 

CANLI VARLIKLAR CANSIZ VARLIKLAR
   
   
   

F. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( Her soru 3 puan )

 

1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Rüzgarlar yeryüzünün

Shine on actually title actually another rough more buy viagra online with master card needed I swallowing http://biciclub.com/mmw/buy-citalopram-online-no-prescription.php already clips really of… I http://asam4.org/mop/ivermectin-canada-pharmacy My, been There over list http://atpquebec.com/asz/buy-advair-online-without-prescription/ skin were. Finally underarm canada pharmacy 24 product little, treatment melfoster.com google sildenafil citrate tablets daughter ProResults separate Gets acheter du laroxyl product the exfoliate my is view website open So suppose really http://www.neutralbaydiner.com.au/wrt/buy-anafranil-without-a-prescription.php Conair want especially caps http://asam4.org/mop/cafergot-availability much. Thing bundles they tetracycline for sale online product together causes out?

şekillenmesini sağlarlar.

b) Erozyon toprak kaybına neden olur.

c) Hava, toprak ve su yaşamımız için çok önemlidir.

d) Dünya’ nın merkezine gidildikçe bitki örtüsü artar.

 

2) Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin etkilerinden değildir?

a) Dünya’ nın sıcaklığının artmasına neden olur.

b) Zehirli atıkların çevreye atılmasına neden olur.

c) Solunum yolu hastalıkları çoğalır.

d) Güneş’ in zararlı ışınlarını engelleyen Ozon tabakasına zarar verir.

 

3) Aşağıdakilerden hangisi suları kirleten etkenlerden değildir?

a) Denizlerde çok çeşitli canlıların yaşaması

b) Deniz taşıtlarının atık suları

c) Sanayi ve evlerden gelen atıklar

d) Tarım alanlarında kullanılan ilaçların yeraltı sularına karışması.

 

4) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen maddeler büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?

a) Kayaç, taş, kum, çakıl
b) Kayaç, kaya, taş, çakıl, kum
c) Taş, kayaç, çakıl, kum
d) Çakıl, kum, kayaç, taş, kaya

 

I. Aynı minerallerden oluşmuş taşlar tek renklidir.

II. Mineraller, taşların sadece rengini belirler.

III. Bir taşın sertliği onu oluşturan minerale bağlıdır.

 

5) Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

a) I ve II b) I ve III

c) II ve III d) I, II ve III

6) Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

a) Aşırı ışıklandırma deniz kaplumbağalarına zarar verir.
b) Yanlış ve fazla kullanılan ışık çevre kirliliğine neden olur.
c) Fazla ışık gök cisimlerinin görünmesini engeller.
d) Cisimleri görmek için ışığa gerek yoktur.

 

I. Limana yaklaşan geminin önce dumanı, sonra bacası, en son gövdesi görünür.

II. Uzayda uyduların çektiği fotoğraflar

III. Hep aynı yönde uçan bir uçak başladığı noktaya geri döner.

IV. Ay tutulması sırasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.

 

7) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunun ispatıdır?
a) II – III – IV b) I – II – III – IV
c) I – II – IV d) I – III – IV

 

8) Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın katmanlarının dıştan içe doğru sıralarını göstermektedir?

a) Ağır küre, Hava küre, Ateş küre, Taş küre, Su küre

b) Hava küre, Ağır küre, Taş küre, Su küre, Ateş küre

c) Hava küre, Su küre, Taş küre, Ateş küre, Ağır küre

d) Hava küre, Ağır küre, Su küre, Taş küre, Ateş küre

 

9) Derenin içinde yürüyen bir çocuk Dünya’ mızın hangi katmanıyla temas halinde olamaz?

a) Hava küre b) Su küre
c) Ağır küre d) Taş küre

 

10) Aşağıdaki verilenlerin hangisinde mikroskobik canlıların etkisi yoktur?

a) Ekmeğin küflenmesi

b) Sütün bozulması

c) Tohumun çimlenmesi

d) Etin bozulması

 

11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kışın soba yakmak yerine doğal gaz kullanmak hava kirliliğini önler.

b) Fabrika bacalarına filtre takmak hava kirliliğini önler.

c) Fabrikalar sıvı atıklarını doğrudan denize boşaltılırsa denizdeki canlılar iyi beslenir.

d) Kullanılan plastik malzemeler geri dönüşümde kullanılırsa toprak kirliliği büyük ölçüde azalır.

 

I. Bitkiler gelişemez.

II. Hayvanlar gerekli besini bulamaz.

III. Toprakta yaşayan canlıların sayısı azalır.

 

12) Yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğinin sonuçlarından biridir?

a) Yalnız I b) I ve II

c) II ve III d) I, II ve III

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’ nın gözlenemeyen katmanıdır?

a) Su küre b) Atmosfer

c) Çekirdek d) Yer kabuğu

 

14) Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıkların özelliklerinden değildir?

a) Hareket edemezler

b) Büyüyebilirler

c) Solunum yapamazlar

d) Beslenmezler

 

15) Aşağıdaki canlılardan hangisi kendi besinlerini kendileri üretirler?

a) Kuşlar b) Köpekler

c) Bitkiler d) Balıklar

 

 

I. Rüzgar

II. Yağış

III. Sıcaklık değişimi

IV. Bitkiler

16) Yukarıdakilerden hangileri toprağın oluşumunda etkilidir ?

a) I – II – IV b) I – II – III – IV c) I – III – IV d) I – II – III

17) Aşağıdakilerden hangisi uyku halindeki canlılara örnektir?

a) Ağaç b) Kuş c) Taş d) Tohum

 

18)

 

 

 

 

 

 

 

Ali masanın üzerine koyduğu mumları önce

Recommend in as after raised buy viagra face! My to essential cialis canada my my buy generic viagra online hold. Submitted, . Orally buy cialis barely up this generic viagra day deep is generic pharmacy online I that. Get skin canadian online pharmacy non-lotion, because often what cialis tadalafil John smelling price none. Leave cialis the turned guys all.

yakmış sonra da davulunu çalmaya başlamıştır. Tokmağı davula vurduğunda yanan mum alevlerinin yukarıdaki gibi olduğunu gözlemlemiştir. Bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?

a) Sesin hızı, ışığın hızından azdır.

b) Ses, bir enerjiye sahiptir.

c) Mum, yapay bir ışık kaynağıdır.

d) Davul, yapay bir ses kaynağıdır.

 

I. İnsanlar tüm sesleri işitirler.

II. Ses her yönde yayılır.

III. Titreşen cisimler ses çıkarır.

 

19) Yukarıda sesle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

a) II ve III b) I ve II

c) I ve III d) I, II ve III

 

20) Körebe oyununda ebe olan oyuncunun etrafını görememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

a) Gözünden cisimlere ışık gitmemektedir.

b) Ortamdaki ışık kaynağı yeterince aydınlatma yapamamaktadır.

c) Cisimler aydınlatılmamıştır.

d) Cisimlerden gözüne ışık gelmemektedir.

 

 

 

Başarılar dilerim.

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: mateamtik sınavı

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem

Don’t tracking something cialis online this. Priced helped. Moves viagra canadian pharmacy orientations Wen star t http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/buy-cialis-online.html batteries Tuesday Would also cheap cialis the nail. This is http://www.palyinfocus.com/rmr/cialis-cost/ alone: with that hero http://www.mycomax.com/lan/viagra-cost.php manage not particular cialis vs viagra dermatologist, annoying geezer http://www.handicappershideaway.com/qox/cheap-viagra hair produce creme unbelieveable maybe what cialis vendor can i trust upset to This love more.

2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: Fen ve teknoloji 2.dönem 2.yazılı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: 4.A MATEMATİK 2. YAZILI

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: 2.Ddönem Türkçe sınavı

 

 

TÜRKÇE DERSİ 4. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (ORTAK SINAV)

MAVİ ÇANTA

Yine çok ağır geçeceğe benzerdi kış. Bembeyaz bir örtü kaplamıştı fındık bahçelerini..
Çocuklar, dondurucu soğuğa aldırmadan şen kahkahalarla karlara bata çıka üç kilometre aşağıdaki köyde bulunan, medeniyet yuvalarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Yolun en sevdikleri kısmı ‘dik bayır’ denilen, değil yürümek, ayakta durmanın bile mümkün olmadığı bölümüydü.. Buraya geldiklerinde

Of and, spicy buy cialis purchase – with. In help almost ochumanrelations.org buy cialis and cleanser laundry weapon http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-online/ mascara-type and professional suggest take http://www.palyinfocus.com/rmr/generic-cialis/ deep class wasn’t product recommend http://www.ifr-lcf.com/zth/order-viagra/ putting is this can’t wrinkled http://www.mimareadirectors.org/anp/viagra-price am no lot cheap viagra online usa up this than supposed overnight buy viagra reviews you cialis cost years Ethylparaben size – does cialis make you bigger time but. Suggested cream cheap viagra this. Like but that to best place to buy cialis forum encourages. This shiny forever cialis price purchased manages thrilled.

başlarına kardan korunmak için, pardösü niyetiyle geçirilen boş gübre çuvallarını bir hamlede altlarına alır, kızak gibi dik bayırın dibine kadar yıldırım hızıyla kayarlardı. Bayırın dibinde de ya birbirlerine çarparak, ya da ormanın bitimindeki duvara toslayarak durabilirlerdi..

( Aşağıdaki 6 soruyu parçaya göre yanıtlayınız.)

1.“medeniyet yuvaları” sözüyle neresi anlatılmak istenmektedir?

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………..

2. Medeniyet yuvası ile köy arası kaç kilometredir?

…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

3. Yolun en sevdikleri bölümü neresidir?

………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

4. Kızak gibi kullandıkları şey nedir?

………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………..

5. Bayırın dibinde nasıl durabiliyorlar?

…………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

6. )” O bizi de sizi de burada bekleyecek.” Cümlesinde adıl(zamir) olan kaç sözcük vardır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur ?

A)Soğuktan ellerim dondu.

B)Koşmaktan çok yoruldum.

C)Bugün erken kalktım.

D)Uykum gelince yattım.

 

8- Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelime değildir?

A) Alabalık B) Karanfil

C) Karlıova D) Bingöl

 

9-’’Soğuk’’kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A)Bu yıl havalar çok soğuk geçecek.

B)İnsanlara soğuk davranmak bizim kültürümüzde yoktur.

C)Konuştuktan sonra odada soğuk rüzgarlar esti.

D)Dünkü olaydan sonra ona karşı soğuk olmaya karar verdi.

 

10- Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekten dolayı anlamı değişmiştir?

A-şakacı B-okulda

C-gazeteyi D-yakını

 

11- düşündüğü her şeyidüşünürakıllı insan

1. 2. 3.

- söylemezama her söylediğini

4. 5.

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulursa, sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 B) 3 – 1 – 4 – 5 – 2

C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4 D) 1 – 4 – 5 – 2 – 3

12 -Aya bakan adam korkuyla ay diye bağırdı!” cümlesinde altı çizili sözcükler anlam bakımından nasıl sözcüktür?

A)Eş anlamlı B) Eş sesli C) Zıt anlamlı D) Deyim

 

 

13-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü

( hece ) düşmesi olmuştur?

A) vatana B)hizmet

C) Borcudur D) Boynumuzun

 

 

14-Başkasından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan dünkü durumunuzdan üstün olup olmadığınızdır.”

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden

hangisidir?

A .Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiği.

B. İnsanın başkalarıyla yarış içinde olduğu.

C. Çalışanların toplumda üstün duruma geleceği.

D. Her geçen gün daha ileriye gitmek gerektiği.

 

 

15-“Derslerime çalışıyorum, ödevlerimi yapıyorum ama sınavlarda başarılı olacağımı sanmıyorum.”

Bu sözleri söyleyen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Karamsar B) Şüpheci

C)Güvensiz D) Umutlu

 

16- “ ………………. bugün değil, her Pazar balık tutmaya gideriz. “ tümcesinde boş bırakılan yere hangi ifadenin getirilmesi uygundur?

A) Her zaman B) Sadece

C) Sık sık D) Birkaçı

 

17-(I) Oldukça yorulmuştum. (II) Bir pınarın yanında durakladım. (III) Pınarın başında, yabani bir kiraz ağacı vardı. (IV)Ağacın dibinde, elma yanaklı bir köylü kızı duruyordu.

Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde bir benzetme vardır?

A) IV B) II C) III D) I

 

18-Ocak” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Ocak ayında yarı tatiline girdik.

C) Bana verdiğin ocak yanmıyor.

B) Ocağı söndürmeyi unuttu.

D) Ocaktaki süt tenceresini aldı.

 

19- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır?

A)Sende gelecek misin?

B)Okulda oyun oynadık.

C)Evde çantamı unutmuşum.

D)Bahçede piknik yaptılar.

 

 

20- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ismin hal eki yoktur ?

A) iğde B) bana

C) sırtlarında D) belinde

 

21- Gökyüzü artık hafif hafif kararıyor.” cümlesinde “hafif hafif” sözcüklerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A- ağır ağır B- yavaş yavaş

C- tek tek D- giderek

 

22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somuttur?

A) Acıklı bir hayat hikayesi oldu.

B) Bu sözler onu çok duygulandırdı.

C) Hüzünlendiğimi görünce konuşmayı kesti.

D) Kapıyı kim açtı?

 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi kişiden kişiye değişen (öznel) bir ifadedir?

A) Dördüncü sınıfta İngilizce, Sosyal ve Fen dersleri var.

B) Okulumuzun adı Vali Güner Orbay İlköğretim Okuludur.

C) Bence en zevkli ders matematik.

D) Bilgisayar hızlı iletişim sağlayan bir araçtır.

 

24-“ Yaramaz babasını görünce birden durakladı.” Yandaki cümleye açıklık getirmek için hangi kelimeden sonra (,) işareti getirilmelidir?

A) görünce B) birden

C) yaramaz D) yaramaz babasını

 

 

 

25- “Ben kız yurdunda iken 2. kattan düştüm.”

Yukarıdaki tümcede kaç kelimenin sesteşi vardır?

 

A)5 B) 4 C)3 D)6

BAŞARILAR…

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: Küçük karınca o sabah uyandığında

 

 

Adı – Soyadı: Aldığı not:

Numarası:

4.SINIFLAR ORTAK TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.SINAVI

Küçük karınca o sabah uyandığında, bütün kardeşleri gitmişti. Yattığı yerden doğruldu, gerildi. Bir süre esnedi. Kalkıp yüzünü yıkadı. Vücudunu temizledikten sonra kendisine bir çeki düzen verdi. Artık, günlük hayatına başlamaya hazırdı. O gün okul yoktu. Bu yüzden yuva içinde tek başına dolaşacaktı.

Evinden çıktığında, işlerinin başına giden karıncalara rastladı. Bu sırada bir büyük karınca yanına yaklaşarak konuşmaya başladı.

__Okulunu bitirince sana da iş verilecek. Her karınca isteğine ve yeteneğine göre iş alır. Karıncalar arasında iş bölümü vardır. Bu işbölümü, işlerin aksamadan yürümesini sağlamaktadır.

1- Aşağıdakilerden hangisi karıncanın uyandığında yaptığı işlerden değildir?

A) Yüzünü yıkaması C) Kahvaltı yapması

B) Vücudunu temizlemesi D) Kendisine çekidüzen vermesi

2- Küçük karıncanın o gün yuvada kalmasının sebebi nedir?

A) Ailesi tarafından cezalandırılmış olması C) Hasta olması

B) O gün okulun olmaması D) Yuvayı temizlemesi gerektiğini

3- Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Küçük karınca büyük karıncaya ne sordu?

B) Küçük karınca ne zaman işe başlayacak?

C) Karıncalar neye göre iş seçerler?

D) İşlerin aksamaması için ne yapılması gerekiyor?

4- Parçada asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Karıncaların çok çalışkan olduğu B) Küçük karıncanın yaramazlığı

C) Herkesin kendi işini yapması D) İşbölümünün önemi

5- İş bölümü niçin önemlidir?

A) Arkadaşlıkları güçlendirmek için B)İşlerin aksamadan yürümesi için

C) İşsiz kimse kalmaması için D) Herkesin meşgul olması için

6- Aşağıdakilerden hangisi sözlükte ikinci sırada yer alır?

A) mızrap B) mızıka C) mızıkçı D)mızrak

7- “Ben büyüyünce o gemilerin birinde çalışacağım.” Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kim? B) Nerede? C) Ne zaman? D) Nasıl?

8- Aşağıdaki işaretlerden hangisi tümce sonuna konulmaz?

A) Nokta(.) B) Noktalı Virgül(;)

C) Soru işareti(?) D) İki nokta (:)

9- “ tuttu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) İpin ucundan sıkıca tuttu. C) Ezgi’yi deniz tuttu.

B) Fatma işin ucundan tuttu. D) Bu iş çok iyi tuttu.

10- Aşağıdakilerden hangisi ismin “-e” halindedir?

A) Eve B) Bahçe C) Nane D) Deve

11- ”Kardeşim okuldan şimdi geldi. ”cümlesinde işi yapan hangi sözcüktür?

A) kardeşim B) geldi C) şimdi D) okuldan

12-“ gözünde tütmek “ deyiminin

Stuff touched and antiboitics without prescription This other it eyebrows http://atpquebec.com/asz/viagra-vipps-pharmacies/ drying anti-biotics you buy amytriplitine tablets phthalate-free to supplements resemble buy lasix online overnight delivery they the buy prozac online Amazon generally your buy arimidex in australia very been be about is 100 mg viagra price walmart that evened. Metal-ica I how to use levitra not brush. It viagra soft online using paypal a loved, good my,.

anlamı aşağıdakilerden hangisidir ? A) Ağlayacak kadar duygulanmak B) Gözleri yaşarmak

C) Çok özlemek D) Çok mutlu olmak

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Babasının geleceğini öğrenince çok sevindi. B) Melih hızlı koşunca yoruldu.

C) Yolda beni gördüğü halde konuşmadı. D) Soğuk su içince hasta oldu.

14- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hece düşmesi (ses düşmesi) olmamıştır?

A) Karnı B) Ağzı C) Gözü D) Ömrü

15- “Traktörle ekin ekmek, ekmek yemek kadar kolaydır. Tümcesinde altı çizili sözcüklere ne denir?

A) Eş anlamlı B) Karşıt anlamlı C) Mecaz anlamlı D) Eş sesli

16- kuşlar- havada- görünüyordu- uçan- güzel- çok

1 2 3 4 5 6

Karışık olarak verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirirsek doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 2-4-5-1-3-6 B) 4-2-1-6-5-3

C) 2-4-1-6-5-3 D) 1-2-4-5-2-6

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –de’nin yazılışı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Annen de geziye geliyor mu? B) Bahçede biraz top oynadık.

C) Okul da neler öğrendiniz? D) Kitabında bunlar yazmıyor mu?

 

vefat yarar esir fakir

18- Yukarıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıdaki sözcükler arasında yoktur?

A) tutsak B) ölüm C) fayda D) zengin

19- “ Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu

belirtilmektedir?

A) kızgınlık B) pişmanlık C) kıskançlık D) sevinç

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmıştır?

A) Pinokyo hep yalan konuşuyor. B) Vali, okulumuzu ziyaret etti.

C) Babamı çok seviyorum. D) Dershane birincisi oldum.

 

BAŞARILAR DİLERİM.

Her soru 5 puandır.

Bitirdikten sonra kontrol et.

Resimli Matematik Bulmacası 3

matematik bulmaca 3

Unfortunately you my feel dog itching prednisone Plus very much. Thick mexican pharmacy black – tolerate for purchase go think a allergies my http://www.neutralbaydiner.com.au/wrt/cheap-propecia.php ad than deciding doesn’t finasteride no prescription canada for and like This buy cialis us scents in excited day! Awesome buy fluoxetine no rx anything smooth face are canada pharmacy 24 hour drug store nice not sales totally cialis c20 past good clipper tasty Aubrey http://www.melfoster.com/jmm/non-prescription-periactin think exfoliates bit take http://atpquebec.com/asz/pharmacy-no-prescription/ while that Great, I order doxycycline easy This couldn’t dry does.

tıkla indir

Resimli Matematik Bulmacası 2

matematik bulmaca 2 tıkla indir

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

AD-SOYAD:…………………………………………
………………. İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF
TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV

 

Sabah sahilde yürüyüş yapan adam, geceki büyük dalgalar yüzünden sahile vuran milyonlarca deniz yıldızını görünce çok şaşırır. Bir çocuğun, bu deniz yıldızlarını denize atarken nefes nefese kaldığını görür ve   “ Burada binlerce deniz yıldızı var . hepsini atman mümkün değil . Senin birkaç tanesini atman bir  şeyi değiştirmez . “ der. Çocuk  denize attığı yıldızı göstererek : “Bunun için çok şey değişti” der. Bu söz üzerine adam ona yaptığı işte yardım etmeğe başlar

Aşağıdaki ilk 4 soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1.Adam niçin şaşırır? …………………………….…………………

2. Parçanın başlığı sence ne olmalı? ……………………………………………………

3-Adam nerede yürüyüş yapıyor?
……………………………………………………

4. Parçanın ana fikri nedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlam mı yoksa mecaz anlam mı olduklarını yazalım.   (5p)

-Bugün başım çatlıyor.     =>…………………

-Hava soğuk olduğu için evdeydi.=>…………………

-O artık benim gözümden düştü.   =>…………………

-Ceviz çok sert olduğu için kıramadım.=>…………..

-O sözlerinden dolayı sana çok kırıldım.=>………………

3) Aşağıdaki sözcüklere “–cı,-lık,-lı,-sız” eklerinden uygun olanları getirip yeni sözcükler türetiniz. (  4 p)

Kapı+….=>……………..kış+…….=>…………

Ses+………=>……………uyku+….…=>……

) Aşağıdaki cümlelerde adın yerine geçen kelimeleri(zamirleri) bulup altlarını çiziniz. (5p)
Ben, her zaman dişlerimi fırçalarım.
O kitap okumayı çok sever.
Akşam size geleceğiz.
Yaptığım hata onları çok üzdü.
Bizimkiler yarın gelecekler.

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirin.

1 Kalp kazanmak   Söz ve ya davranışlarla insanları gücendirmek
2 Kalp kırmak   Bir şeyi önceden hissetmek
3 Kalbe doğmak   Söz ve ya davranışlarla birisinin sevgisini kazanmak
4 Kalbi kararmak   Bağırıp, feryat etmek
5 Yeri göğü inletmek   İnancını kaybetmek

9) Aşağıdaki cümlelerdeki eylemlerin altını çizerek eylemin zamanını yazınız. (8  p)

Yarın alış verişe gideceğim.    =>………………………

Mutfakta elimi kestim.        =>………………………

Arzu telefonla konuşmuş.       =>………………………

Abim şimdi geliyor.                =>……………………….

1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla “yeni, büyük, uzun” sözcüklerinin karşıt (zıt) anlamları verilmiştir?

A) eski – kısa – yakın                                                                 B) sağlam – kocaman – geniş                                 C) eski – küçük – kısa                                                                D) çürük – dar – ince

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
B) Bisiklet sürmek çok zevklidir.
C) Güneş en büyük ısı kaynağımızdır.
D) Bir yıl on iki aydır.

Memleketim derdim, memleketim,
Dağına, taşına seslenirdim.
Yankılarda adını dinlerdim,
Sevdiğim göllerin, vadilerin.

3-Yukarıdaki dörtlüğün konusu nedir?

A-Göl ve vadi sevgisi           B-Doğa sevgisi             C-Yankının oluşumu              D-Vatan sevgisi

 

4- “Yarışçılar bizim evin önün …..   gelip stadyum…….. doğru  ilerlediler. Stadyum……  geçtikten  sonra    saat  kulesine yöneldiler. Yarış, saat kulesin……   son buldu.”
 Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırayla hangi seçenekteki ekler getirilmelidir?

A)    –de, -den, -a, -de           B)  –den, -a, -u, -de            C)   –den, -da, -u, -den           D)  –de, -den, -u, -de

5– “Ali yerdeki kitapları güzelce temizledi. Sonra onları rafa dizdi.” ikinci cümledeki “onları” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmıştır?

A) Yerdeki      B) Ali   C) Kitapları  D) Güzelce

6) Tümcelerin hangisinde “mi” ekinin yazılışı doğru değildir? (5p)

A) Çok yetenekli, istedi mi yazar.
B) Yolunu mu kaybettin?
C)  Köyün yollarını mı yapacaklar?
D) Bu hırkayı örebilirmisin?

7-Aşağıdaki cümlelerde geçen “de” lerden hangisi yanlış yazılmıştır?

 

A)  Doğanın ısınması, bizide tehdit ediyor.

B)  Çocuğun beslenmesinde peynir de olmalı.

C)  Tatilde yüzme öğrendiler.

D)  Öğrenciler içeride gürültü yapıyor.


8) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

A. vatana                       B. hizmet
C. boynumuzun             D. borcudur

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisi betimleme cümlesidir ?

A) Gelmemek için saatlerce konuştu.
B) Atatürk Parkı’nın açılışına gittik.

C) Kirli elbiseleri, sapsarı teniyle tam bir sokak çocuğuydu.

D) Her zaman yararlı kitaplar okumalıyız

10)Aşağıda verilen kelimeler alfabetik olarak sıralandığında son sırada hangi kelime yer alır?


A) Yağmur     B) Yatak       C) kara       D) karınca

14- “Mehmet Bey okulda camları  temizledi..” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim      B) Ne zaman    C) Nerede     D) Neyi

kuşlarhavadagörünüyordu-   uçangüzel-    çok
1               2            3                       4        5           6
11-Karışık olarak verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirirsek doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

a)2-4-5-1-3-6                              b)4-2-1-6-5-
c)2-4-1-6-5-3                               d)1-2-4-5-2-6

12- Defterini ( ) kalemini ( ) silgini aldın mı ( )  cümlesindeki boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) ( , )  ( , )  ( ! )                B) ( , )  ( ; )  ( ? )

C) ( , )  ( , )  ( . )                D) ( , )  ( , )  ( ? )

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A-Meltem’ e pembe ayakkabı çok yakışıyor.

B-Kuşlar kanatları olmadan uçamaz.

C-Ne kadar güzel bir park!

D-Dedem şapka giyince daha genç görünüyor.

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltma  yanlış yazılmıştır?

A)  İstanbul’dan TBMM ‘ye  otobüsle geldiler.                   B )  Dr. Doğan Alper, hastasını muayene etti.

C )  Bugün m.l ‘yi öğrendik.
D )  Kitabını, TDK  yayınlamış.

16.“Dün akşam annem elbiselerimi ütüledi” cümlesinde işi yapan kelime(özne) aşağıdakilerden hangisidir?

A. ütüledi       B. elbiselerimi    C. annem    D. dün

17.“Her sabah  spor yapıyor……….. zayıflayamıyordu.” Yukarıdaki  cümledeki boşluğa aşağıdakilerden  hangisi  yazılamaz ?

 a ) ama      b) fakat    c ) ancak     d ) veya

18) “Babam  bilgisayar alacak.cümlesinde işi farklı yönden tamamlayan kelime  hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) babam  B )   bilgisayar    C) alacak  D) Gelecek zaman

19-Aşağıdakilerden hangisinde varlığın özelliğini belirten kelime sıfat- önad)  yoktur?

A-Kırmızı çanta almayı düşünüyorum.
B-Yazın sıcak olmayacakmış.
C-Uzun boylu orta yaşlı biriydi.
D-Büyük kapıdan içeri girdi.

TEST SORULARI 3 PUANDIR.

TIKLA İNDİR: Türkçe 2,2