4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: matematik_2d_2y

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

TIKLA İNDİR: ingilizce 2.2

 

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: türkçe 2 dönem..2.

 

 

  4-… SINIFI TÜRKÇE  DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

 

 

ORMAN

 

Yazın ortasında istersen bahar,

Bir gün ormanda kal akşama kadar.

Temiz bir hava dolar içine,

Her yerde hoş kokar çiçek, reçine.

Gölgelikte doğup büyür dereler,

Yazın, suyu orman korur ve besler…

Ormandır, dağlara zümrüt bir çelenk,

Ormandır, sevmek ve korumak gerek.

Zeki TUNABOYLU

 

AŞAĞIDAKİ 1,2, ve 3. SORULARI YUKARIDAKİ YAZIYA GÖRE CEVAPLANDIRINIZ.

 

1- Okuduğunuz şiirin konusu nedir?

a) Bahar          b) Temiz hava                   c) Çiçek             d) Orman

2- Şiire  göre ormanlar dağların neyi imiş?

a) Örtüsü         b) Zümrüt bir çelengi           c) Koruyucusu     d) Ahengi

3- Ormanlara karşı nasıl davranmalıyız?

a) Umursamaz        b) Acımasız      c) Sevgiyle           d) Vahşice

 

4-  Varlıkların durumunu,biçimini,rengini,sayısını belirten kelimelere sıfat denir. Buna göre “Bir gün ormanda kal akşama kadar.” Mısrasında ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir?

 

a) Bir            b) Gün             c) ormanda            d) akşama

 

5- Özel adların sonuna gelen durum ekleri kesme işareti ile ayrılır.Ancak yapım ekleri ve bazı özel durumlardaki ekler ayrılmaz.Bu açıklamaya göre aşağıdaki özel adların hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

 

a) Mert’e      b) Cengiz’in     c) Elif’ten         d) Oğuz’larda

6- Cümlelerdeki soru eki olan “mi” ayrı yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde “mi” eki yanlış yazılmıştır?

 

a) Görüşsem mi , görüşmesem mi ?             b) Bize gelecek misiniz?

c) Dersine çalıştınmı ?                                d) Konuyu anladınız mı?

 

7- “ Ayşe bu gün onunla çok çalıştı. Siz daha az çalıştınız.”Adın yerini tutan ve ad gibi kullanılan kelimelere “zamir” denir.Yukarıda verilen cümlelerde kullanılan “zamir” çifti hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

a) bu-siz                b) gün-az           c) onunla-siz        d) çalıştım-daha

 

8- Adın ; yalın, -i , -e , -de , -den olmak üzere beş tane durumu vardır.Aşağıdaki  sözcüklerden hangisi adın –de durumunda değildir?

 

a) kitapta                b) çanta                 c) dolapta          d) okulda

9-       “ Öğrenciler dersliklere alındı.” Cümlesindeki “derslik” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) ev                     b) okul              c) sınıf              d) kütüphane

 

10-                  “ Zor – yaş – geniş “  sözcüklerinin zıt anlamlıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

a) kolay – küçük – kuru                   b) basit – ıslak – büyük

c) çok – dar – nemli                                    d) kolay – kuru – dar

 

11-       “ Bin” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

 

a)     Bin yıl da geçse değişmezsin.

b)     Atına binip uzaklaştı.

c)   Babam bana bisiklete binmeyi öğretti.

d)   Uçağa binince cep telefonunu kapat.

 

 

12- “ Ülkemizin Akdeniz (  ) Karadeniz ve Ege Denizi (  ) nde kıyısı vardır (  )” Cümlesinde (  )  ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

a) ( – ),( . ),( , )       b) ( , ),( , ),( , )       c) ( , ),( ‘ ),( . )         d) ( , ),( ‘ ),( : )

 

13- Bengü      beşlik      belediye      besleme      bereket

1              2              3                  4                 5

Yukarıdaki sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır?

a) 5–3–2–4–1                                b) 3–4–2–1–5

c) 5–1–3–2–4                                d) 3–1–5–4–2

 

14-  “ Bu işi  ……………………… olsa başaramayacaktı.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a) ne de                  b) niçin             c) çünkü           d) az

 

15- Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin kendi (öznel) düşüncesidir?

 

a)Antalya bir tatil merkezidir.                  b)Antalya’nın denize kıyısı vardır.

c) Antalya ülkemizdeki en güzel şehirdir.       d)Antalya Akdeniz bölgesindedir.

 

16- Aşağıdakilerden kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur?

 

a)      eşki        b)    imtihan     c) aşortman     d)     İstambul

 

17- “ Onun yeteneklerinden yararlanmayı, faydalanmayı çok düşündüm.” Cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Hangi kelimeyi çıkarırsak anlatım bozukluğunu düzeltebiliriz?

 

a) Onun                                          b)  yeteneklerinden

c)    faydalanmayı                           d)   düşündüm

 

18- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir anlatım vardır?

 

a)      Tuncay Öğretmenimizin ölümü hepimizi çok üzdü.

b)      Karnemde yedi tane zayıf not görünce gözyaşlarım sel olup aktı.

c)      Bu gün bayram, erken kalkın çocuklar.

d)      Sağlık olmayınca paranın pek kıymeti yokmuş.

 

 

 

19-    “Susuz” sözcüğü – suz ekini alarak yeni bir ad oluşturmuştur. Aşağıdaki eklerin başına uygun kelimeler yazarak yeni kelimeler türetiniz.

 

a) …………………….. ci

b) ……………………. lik

c) ……………………..siz

d) …………………….. li

e)……………………………..gin

 

20-

hiç kimse

herkes

bizimle

sen

benim

 Aşağıda verilen kelimelerin uygun olanlarını boşluk olan yerlere yazınız.

 

 

 

  • ……………………  daha küçüksün.
  • Babaanneme  …………………… büyük saygı duyar.
  • Bu ailede ……………………….. büyüklerine saygısız davranmaz.
  • Bu, ……………… ailemden ayrı geçirdiğim ilk gece.
  • Onun da ………………… gelmesini istiyorum

 

 

BAŞARILAR

                                                                                                                               NOT:Her soru  5 puandır.

 

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: sosyal2.dnem2.yazl

 

SORULAR

A) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1- Resmi kurumlara 5 tane örnek veriniz.

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

 

2-Sosyal örgütlere 5 tane örnek veriniz.

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

 

3- a) Belediye başkanını görevlerinden 3 tanesini yazınız.

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

b) Muhtarın görevlerinden 2 tanesini yazınız.

-…………………………………………………………

-…………………………………………………………

 

B)Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1- Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların kuruluş amaçlarından değildir?

A) İnsanların güvenlik ihtiyacı için

B) İnsanların özel istekleri için

C) İnsanların eğitim ihtiyacı için

D) İnsanların sağlık ihtiyacı için

 

2- Resmi kurumlarda çalışanlara aşağıdakilerden hangisi denir?

A) İşçi

B) Amele

C) Hamal

D) Memur

 

 

3- Devlet tarafından insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kurumlara ne denir?

A) Sosyal Örgüt

B) Resmi Kurum

C) Vakıf

D) Sendika

 

4- Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumdur?

A) Darüşşafaka

B) Eğitim Gönüllüleri Vakfı

C) Huzurevi

D) LÖSEV

 

5-“Toplumun güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur”

Yukarıda ifade edilen resmi hangisidir?

A) Emniyet Genel Müdürlüğü

B) Huzurevleri

C) Mahkemeler

D) Tıp Merkezleri

 

6- Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumdur?

A)                         B)

 

 

 

C)                         D)

 

 

 

 

 

7- Erozyonla mücadele amacıyla kurulan sosyal örgüt hangisidir?

A) TEMA              B) Türk Kalp Vakfı

C) AKUT               D) LÖSEV

 

8- Aşağıdaki davranışlardan hangisi yardımlaşma ve dayanışma örneği olamaz?

A) Mavi kapak toplama

B) Bir insan bir fidan

C) Kağıt topla ağaç kesme

D) Önce kendin sonra başkaları

 

9-Sosyal örgütlerde görev almak isteyen kişi aşağıdakilerden hangisini düşünmez?

A) İnsanlara hizmet etmeyi

B) Doğayı korumak gerektiğini

C) Ekonomik kazanç sağlamayı

D) İnsanların sağlıklı yaşamasını sağlamayı

 

10- Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevi olamaz?

A) Yeni yasaları köy halkına duyurmak

B) Yapımı tamamlanan binalara oturma izni vermek

C) Mahalle sakinlerine ikametgah belgesi vermek

D) Seçim ve askerlik listelerini askıya çıkarmak

 

11- Şehirleri ilgilendiren kararları kim ve kimler alır?

A) Belediye Başkanı

B) Muhtar

C) Belediye meclisi

D) Vali

 

12-Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinin görev alanına giren konulardan biri değildir?

A) Halkın güvenliğini sağlamak

B) Spor faaliyetlerini yaygınlaştırmak

C) Ekonomik hayatı canlandırmak

D) Halkın sağlığını korumak

 

13-Aşağıdakilerden hangisi kızılayın kurulduğu yıllardaki adıdır?

A) Darüşşafaka

B) Hilal-i Ahmer

C) Sema-i Yardım

D) AKUT

 

C) Aşağıdaki cümlelerde yer alan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye başkanı ………………… göreve gelirler.

 

Belediye başkanı …………………… rahat yaşaması için çalışır.

 

……………………… sağlık kurumu çalışanlarına örnektir.

 

Sağlık ve temizlik kulübü okulumuzdaki ………………… kulüplerden biridir.

 

Göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak amacıyla …………………… kurulmuştur.

 

Türk Kızılayının temelleri ……………… yılında atılmıştır.

 

…………… bağışında bulunmak isteyen bir kişi kızalaya başvuruda bulunabilir.

 

Lösev, …………………… örgütlerine örnek bir kuruluştur.

 

Köyümüzün yönetici olan ………………… seçimle görev başına gelir.

4.Sınıf Fen Ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Fen Ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Fen Ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: fen2.dnem2.yazl

 

 

SORULAR

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1-Aşağıda verilen bilim insanlardan hangisi, Dünya’nın şekliyle ilgili eserler vermiş Türk bilginidir?

A) Aristo

B) Biruni

C) Tales

D) Kopernik

 

2- Dünyanın katmanları dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) ağır küre – ateş küre- yer kabuğu

B) yer kabuğu – ağır küre – ateş küre

C) yer kabuğu – ateş küre – ağır küre

D) ağır küre – yer kabuğu – ateş küre

 

3- “Günümüzde …………… aracılığıyla dünyamızın fotoğrafları çekilebilmektedir.” Cümlesinde noktalı yere hangisi gelmelidir?

A) Kamera

B) Teleskop

C) Fotoğraf makinesi

D) Uydu

 

4- “İcat ettiği teleskopla gök cisimlerini incelemiş, önemli astronomi keşifleri yapmıştır.”

Tanımı yapılan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galile

B) Aristo

C) Biruni

D) Tales

 

5- “Milattan önce 6.yüzyılda Milet’te (Aydın) yaşamıştır. Dünyanın daire şeklinde olduğunu ve etrafının sularla çevrili olduğunu düşünüyordu.”

 

 

Tanımı yapılan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Galile

B) Aristo

C) Biruni

D) Tales

 

6-

1

2

3

 

Yukarıdaki dünya modeli üzerinde verilmiş numaraları uygun katma isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1                       2                 3

A) Hava küre         Su küre       Taş küre

B) Su küre             Taş küre      Hava küre

C) Hava küre         Taş küre      Su küre

D) Taş küre           Su küre       Hava küre

 

7- “Tabiatta cevher halinde bulunan kendine özgü özellikleri olan maddelerdir.” Tanımı yapılan kavram hangisidir?

A) Mineral

B) Kayaç

C) Taş

D) Su

 

8- Başlangıcından bugüne yerkürenin yapısındaki değişmeleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyager

B) Jeolog

C) Zooloji

D) Mühendis

 

9-Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözlenemeyen katmanıdır?

A) Su küre            B) Hava küre

C) Ağır küre          D) Taş küre

10- Aşağıdakilerden hangisi cansız varlıkların özelliklerinden değildir?

A) Hareket edemezler

B) Büyüyebilirler

C) Solunum yapamazlar

D) Beslenmezler

 

11- Gözle göremediğimiz canlıları aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

 

………………….

A) Görünmez canlılar

B) Hayali canlılar

C) Kayıp canlılar

D) Mikroskobik canlılar

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: İNGİLİZCE 2. SINAV

4.Sınıf Matematik Zaman Ölçme Problemleri

4.Sınıf Matematik Zaman Ölçme Problemleri

4.Sınıf Matematik Zaman Ölçme Problemleri

 

TIKLA İNDİR: zaman testimiz

 

Resimli Matematik Bulmacası 1

Resimli Matematik Bulmacası 1

 

TIKLA İNDİR:

matematik bulmacası1

Resimli Trafik Bulmacası

Resimli Trafik Bulmacası

Resimli Trafik Bulmacası

 

 

TIKLA İNDİR:  trafik

1. Sınıf Hayat Bilgisi Performans Görevi

1. Sınıf Hayat Bilgisi Performans Görevi

Tıkla İndir

hayat bilgisi performans