4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: 4.A MATEMATİK 2. YAZILI

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: 2.Ddönem Türkçe sınavı

 

 

TÜRKÇE DERSİ 4. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI (ORTAK SINAV)

MAVİ ÇANTA

Yine çok ağır geçeceğe benzerdi kış. Bembeyaz bir örtü kaplamıştı fındık bahçelerini..
Çocuklar, dondurucu soğuğa aldırmadan şen kahkahalarla karlara bata çıka üç kilometre aşağıdaki köyde bulunan, medeniyet yuvalarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Yolun en sevdikleri kısmı ‘dik bayır’ denilen, değil yürümek, ayakta durmanın bile mümkün olmadığı bölümüydü.. Buraya geldiklerinde

Of and, spicy buy cialis purchase – with. In help almost ochumanrelations.org buy cialis and cleanser laundry weapon http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-online/ mascara-type and professional suggest take http://www.palyinfocus.com/rmr/generic-cialis/ deep class wasn’t product recommend http://www.ifr-lcf.com/zth/order-viagra/ putting is this can’t wrinkled http://www.mimareadirectors.org/anp/viagra-price am no lot cheap viagra online usa up this than supposed overnight buy viagra reviews you cialis cost years Ethylparaben size – does cialis make you bigger time but. Suggested cream cheap viagra this. Like but that to best place to buy cialis forum encourages. This shiny forever cialis price purchased manages thrilled.

başlarına kardan korunmak için, pardösü niyetiyle geçirilen boş gübre çuvallarını bir hamlede altlarına alır, kızak gibi dik bayırın dibine kadar yıldırım hızıyla kayarlardı. Bayırın dibinde de ya birbirlerine çarparak, ya da ormanın bitimindeki duvara toslayarak durabilirlerdi..

( Aşağıdaki 6 soruyu parçaya göre yanıtlayınız.)

1.“medeniyet yuvaları” sözüyle neresi anlatılmak istenmektedir?

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………..

2. Medeniyet yuvası ile köy arası kaç kilometredir?

…………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

3. Yolun en sevdikleri bölümü neresidir?

………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

4. Kızak gibi kullandıkları şey nedir?

………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………..

5. Bayırın dibinde nasıl durabiliyorlar?

…………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

6. )” O bizi de sizi de burada bekleyecek.” Cümlesinde adıl(zamir) olan kaç sözcük vardır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur ?

A)Soğuktan ellerim dondu.

B)Koşmaktan çok yoruldum.

C)Bugün erken kalktım.

D)Uykum gelince yattım.

 

8- Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik kelime değildir?

A) Alabalık B) Karanfil

C) Karlıova D) Bingöl

 

9-’’Soğuk’’kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A)Bu yıl havalar çok soğuk geçecek.

B)İnsanlara soğuk davranmak bizim kültürümüzde yoktur.

C)Konuştuktan sonra odada soğuk rüzgarlar esti.

D)Dünkü olaydan sonra ona karşı soğuk olmaya karar verdi.

 

10- Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekten dolayı anlamı değişmiştir?

A-şakacı B-okulda

C-gazeteyi D-yakını

 

11düşündüğü her şeyidüşünürakıllı insan

1. 2. 3.

söylemezama her söylediğini

4. 5.

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle kurulursa, sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 B) 3 – 1 – 4 – 5 – 2

C) 3 – 2 – 1 – 5 – 4 D) 1 – 4 – 5 – 2 – 3

12 –Aya bakan adam korkuyla ay diye bağırdı!” cümlesinde altı çizili sözcükler anlam bakımından nasıl sözcüktür?

A)Eş anlamlı B) Eş sesli C) Zıt anlamlı D) Deyim

 

 

13-Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü

( hece ) düşmesi olmuştur?

A) vatana B)hizmet

C) Borcudur D) Boynumuzun

 

 

14Başkasından üstün olmanız önemli değildir. Önemli olan dünkü durumunuzdan üstün olup olmadığınızdır.”

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden

hangisidir?

A .Başarılı olmak için çok çalışmak gerektiği.

B. İnsanın başkalarıyla yarış içinde olduğu.

C. Çalışanların toplumda üstün duruma geleceği.

D. Her geçen gün daha ileriye gitmek gerektiği.

 

 

15-“Derslerime çalışıyorum, ödevlerimi yapıyorum ama sınavlarda başarılı olacağımı sanmıyorum.”

Bu sözleri söyleyen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Karamsar B) Şüpheci

C)Güvensiz D) Umutlu

 

16- “ ………………. bugün değil, her Pazar balık tutmaya gideriz. “ tümcesinde boş bırakılan yere hangi ifadenin getirilmesi uygundur?

A) Her zaman B) Sadece

C) Sık sık D) Birkaçı

 

17-(I) Oldukça yorulmuştum. (II) Bir pınarın yanında durakladım. (III) Pınarın başında, yabani bir kiraz ağacı vardı. (IV)Ağacın dibinde, elma yanaklı bir köylü kızı duruyordu.

Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde bir benzetme vardır?

A) IV B) II C) III D) I

 

18-Ocak” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Ocak ayında yarı tatiline girdik.

C) Bana verdiğin ocak yanmıyor.

B) Ocağı söndürmeyi unuttu.

D) Ocaktaki süt tenceresini aldı.

 

19- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır?

A)Sende gelecek misin?

B)Okulda oyun oynadık.

C)Evde çantamı unutmuşum.

D)Bahçede piknik yaptılar.

 

 

20- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ismin hal eki yoktur ?

A) iğde B) bana

C) sırtlarında D) belinde

 

21- Gökyüzü artık hafif hafif kararıyor.” cümlesinde “hafif hafif” sözcüklerinin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A- ağır ağır B- yavaş yavaş

C- tek tek D- giderek

 

22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somuttur?

A) Acıklı bir hayat hikayesi oldu.

B) Bu sözler onu çok duygulandırdı.

C) Hüzünlendiğimi görünce konuşmayı kesti.

D) Kapıyı kim açtı?

 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi kişiden kişiye değişen (öznel) bir ifadedir?

A) Dördüncü sınıfta İngilizce, Sosyal ve Fen dersleri var.

B) Okulumuzun adı Vali Güner Orbay İlköğretim Okuludur.

C) Bence en zevkli ders matematik.

D) Bilgisayar hızlı iletişim sağlayan bir araçtır.

 

24-“ Yaramaz babasını görünce birden durakladı.” Yandaki cümleye açıklık getirmek için hangi kelimeden sonra (,) işareti getirilmelidir?

A) görünce B) birden

C) yaramaz D) yaramaz babasını

 

 

 

25- “Ben kız yurdunda iken 2. kattan düştüm.”

Yukarıdaki tümcede kaç kelimenin sesteşi vardır?

 

A)5 B) 4 C)3 D)6

BAŞARILAR…

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: Küçük karınca o sabah uyandığında

 

 

Adı – Soyadı: Aldığı not:

Numarası:

4.SINIFLAR ORTAK TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.SINAVI

Küçük karınca o sabah uyandığında, bütün kardeşleri gitmişti. Yattığı yerden doğruldu, gerildi. Bir süre esnedi. Kalkıp yüzünü yıkadı. Vücudunu temizledikten sonra kendisine bir çeki düzen verdi. Artık, günlük hayatına başlamaya hazırdı. O gün okul yoktu. Bu yüzden yuva içinde tek başına dolaşacaktı.

Evinden çıktığında, işlerinin başına giden karıncalara rastladı. Bu sırada bir büyük karınca yanına yaklaşarak konuşmaya başladı.

__Okulunu bitirince sana da iş verilecek. Her karınca isteğine ve yeteneğine göre iş alır. Karıncalar arasında iş bölümü vardır. Bu işbölümü, işlerin aksamadan yürümesini sağlamaktadır.

1- Aşağıdakilerden hangisi karıncanın uyandığında yaptığı işlerden değildir?

A) Yüzünü yıkaması C) Kahvaltı yapması

B) Vücudunu temizlemesi D) Kendisine çekidüzen vermesi

2- Küçük karıncanın o gün yuvada kalmasının sebebi nedir?

A) Ailesi tarafından cezalandırılmış olması C) Hasta olması

B) O gün okulun olmaması D) Yuvayı temizlemesi gerektiğini

3- Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Küçük karınca büyük karıncaya ne sordu?

B) Küçük karınca ne zaman işe başlayacak?

C) Karıncalar neye göre iş seçerler?

D) İşlerin aksamaması için ne yapılması gerekiyor?

4- Parçada asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Karıncaların çok çalışkan olduğu B) Küçük karıncanın yaramazlığı

C) Herkesin kendi işini yapması D) İşbölümünün önemi

5- İş bölümü niçin önemlidir?

A) Arkadaşlıkları güçlendirmek için B)İşlerin aksamadan yürümesi için

C) İşsiz kimse kalmaması için D) Herkesin meşgul olması için

6- Aşağıdakilerden hangisi sözlükte ikinci sırada yer alır?

A) mızrap B) mızıka C) mızıkçı D)mızrak

7- “Ben büyüyünce o gemilerin birinde çalışacağım.” Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Kim? B) Nerede? C) Ne zaman? D) Nasıl?

8- Aşağıdaki işaretlerden hangisi tümce sonuna konulmaz?

A) Nokta(.) B) Noktalı Virgül(;)

C) Soru işareti(?) D) İki nokta (:)

9- “ tuttu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) İpin ucundan sıkıca tuttu. C) Ezgi’yi deniz tuttu.

B) Fatma işin ucundan tuttu. D) Bu iş çok iyi tuttu.

10- Aşağıdakilerden hangisi ismin “-e” halindedir?

A) Eve B) Bahçe C) Nane D) Deve

11- ”Kardeşim okuldan şimdi geldi. ”cümlesinde işi yapan hangi sözcüktür?

A) kardeşim B) geldi C) şimdi D) okuldan

12-“ gözünde tütmek “ deyiminin

Stuff touched and antiboitics without prescription This other it eyebrows http://atpquebec.com/asz/viagra-vipps-pharmacies/ drying anti-biotics you buy amytriplitine tablets phthalate-free to supplements resemble buy lasix online overnight delivery they the buy prozac online Amazon generally your buy arimidex in australia very been be about is 100 mg viagra price walmart that evened. Metal-ica I how to use levitra not brush. It viagra soft online using paypal a loved, good my,.

anlamı aşağıdakilerden hangisidir ? A) Ağlayacak kadar duygulanmak B) Gözleri yaşarmak

C) Çok özlemek D) Çok mutlu olmak

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Babasının geleceğini öğrenince çok sevindi. B) Melih hızlı koşunca yoruldu.

C) Yolda beni gördüğü halde konuşmadı. D) Soğuk su içince hasta oldu.

14- Aşağıdaki kelimelerden hangisinde hece düşmesi (ses düşmesi) olmamıştır?

A) Karnı B) Ağzı C) Gözü D) Ömrü

15- “Traktörle ekin ekmek, ekmek yemek kadar kolaydır. Tümcesinde altı çizili sözcüklere ne denir?

A) Eş anlamlı B) Karşıt anlamlı C) Mecaz anlamlı D) Eş sesli

16kuşlarhavadagörünüyorduuçangüzelçok

1 2 3 4 5 6

Karışık olarak verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirirsek doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 2-4-5-1-3-6 B) 4-2-1-6-5-3

C) 2-4-1-6-5-3 D) 1-2-4-5-2-6

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –de’nin yazılışı ile ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Annen de geziye geliyor mu? B) Bahçede biraz top oynadık.

C) Okul da neler öğrendiniz? D) Kitabında bunlar yazmıyor mu?

 

vefat yarar esir fakir

18- Yukarıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı aşağıdaki sözcükler arasında yoktur?

A) tutsak B) ölüm C) fayda D) zengin

19- “ Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu

belirtilmektedir?

A) kızgınlık B) pişmanlık C) kıskançlık D) sevinç

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmıştır?

A) Pinokyo hep yalan konuşuyor. B) Vali, okulumuzu ziyaret etti.

C) Babamı çok seviyorum. D) Dershane birincisi oldum.

 

BAŞARILAR DİLERİM.

Her soru 5 puandır.

Bitirdikten sonra kontrol et.

Resimli Matematik Bulmacası 3

matematik bulmaca 3

Unfortunately you my feel dog itching prednisone Plus very much. Thick mexican pharmacy black – tolerate for purchase go think a allergies my http://www.neutralbaydiner.com.au/wrt/cheap-propecia.php ad than deciding doesn’t finasteride no prescription canada for and like This buy cialis us scents in excited day! Awesome buy fluoxetine no rx anything smooth face are canada pharmacy 24 hour drug store nice not sales totally cialis c20 past good clipper tasty Aubrey http://www.melfoster.com/jmm/non-prescription-periactin think exfoliates bit take http://atpquebec.com/asz/pharmacy-no-prescription/ while that Great, I order doxycycline easy This couldn’t dry does.

tıkla indir

Resimli Matematik Bulmacası 2

matematik bulmaca 2 tıkla indir

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

AD-SOYAD:…………………………………………
………………. İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF
TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2. SINAV

 

Sabah sahilde yürüyüş yapan adam, geceki büyük dalgalar yüzünden sahile vuran milyonlarca deniz yıldızını görünce çok şaşırır. Bir çocuğun, bu deniz yıldızlarını denize atarken nefes nefese kaldığını görür ve   “ Burada binlerce deniz yıldızı var . hepsini atman mümkün değil . Senin birkaç tanesini atman bir  şeyi değiştirmez . “ der. Çocuk  denize attığı yıldızı göstererek : “Bunun için çok şey değişti” der. Bu söz üzerine adam ona yaptığı işte yardım etmeğe başlar

Aşağıdaki ilk 4 soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1.Adam niçin şaşırır? …………………………….…………………

2. Parçanın başlığı sence ne olmalı? ……………………………………………………

3-Adam nerede yürüyüş yapıyor?
……………………………………………………

4. Parçanın ana fikri nedir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlam mı yoksa mecaz anlam mı olduklarını yazalım.   (5p)

-Bugün başım çatlıyor.     =>…………………

-Hava soğuk olduğu için evdeydi.=>…………………

-O artık benim gözümden düştü.   =>…………………

-Ceviz çok sert olduğu için kıramadım.=>…………..

-O sözlerinden dolayı sana çok kırıldım.=>………………

3) Aşağıdaki sözcüklere “–cı,-lık,-lı,-sız” eklerinden uygun olanları getirip yeni sözcükler türetiniz. (  4 p)

Kapı+….=>……………..kış+…….=>…………

Ses+………=>……………uyku+….…=>……

) Aşağıdaki cümlelerde adın yerine geçen kelimeleri(zamirleri) bulup altlarını çiziniz. (5p)
Ben, her zaman dişlerimi fırçalarım.
O kitap okumayı çok sever.
Akşam size geleceğiz.
Yaptığım hata onları çok üzdü.
Bizimkiler yarın gelecekler.

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirin.

1 Kalp kazanmak   Söz ve ya davranışlarla insanları gücendirmek
2 Kalp kırmak   Bir şeyi önceden hissetmek
3 Kalbe doğmak   Söz ve ya davranışlarla birisinin sevgisini kazanmak
4 Kalbi kararmak   Bağırıp, feryat etmek
5 Yeri göğü inletmek   İnancını kaybetmek

9) Aşağıdaki cümlelerdeki eylemlerin altını çizerek eylemin zamanını yazınız. (8  p)

Yarın alış verişe gideceğim.    =>………………………

Mutfakta elimi kestim.        =>………………………

Arzu telefonla konuşmuş.       =>………………………

Abim şimdi geliyor.                =>……………………….

1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla “yeni, büyük, uzun” sözcüklerinin karşıt (zıt) anlamları verilmiştir?

A) eski – kısa – yakın                                                                 B) sağlam – kocaman – geniş                                 C) eski – küçük – kısa                                                                D) çürük – dar – ince

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
B) Bisiklet sürmek çok zevklidir.
C) Güneş en büyük ısı kaynağımızdır.
D) Bir yıl on iki aydır.

Memleketim derdim, memleketim,
Dağına, taşına seslenirdim.
Yankılarda adını dinlerdim,
Sevdiğim göllerin, vadilerin.

3-Yukarıdaki dörtlüğün konusu nedir?

A-Göl ve vadi sevgisi           B-Doğa sevgisi             C-Yankının oluşumu              D-Vatan sevgisi

 

4- “Yarışçılar bizim evin önün …..   gelip stadyum…….. doğru  ilerlediler. Stadyum……  geçtikten  sonra    saat  kulesine yöneldiler. Yarış, saat kulesin……   son buldu.”
 Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırayla hangi seçenekteki ekler getirilmelidir?

A)    –de, -den, -a, -de           B)  –den, -a, -u, -de            C)   –den, -da, -u, -den           D)  –de, -den, -u, -de

5– “Ali yerdeki kitapları güzelce temizledi. Sonra onları rafa dizdi.” ikinci cümledeki “onları” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinin yerine kullanılmıştır?

A) Yerdeki      B) Ali   C) Kitapları  D) Güzelce

6) Tümcelerin hangisinde “mi” ekinin yazılışı doğru değildir? (5p)

A) Çok yetenekli, istedi mi yazar.
B) Yolunu mu kaybettin?
C)  Köyün yollarını mı yapacaklar?
D) Bu hırkayı örebilirmisin?

7-Aşağıdaki cümlelerde geçen “de” lerden hangisi yanlış yazılmıştır?

 

A)  Doğanın ısınması, bizide tehdit ediyor.

B)  Çocuğun beslenmesinde peynir de olmalı.

C)  Tatilde yüzme öğrendiler.

D)  Öğrenciler içeride gürültü yapıyor.


8) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

A. vatana                       B. hizmet
C. boynumuzun             D. borcudur

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisi betimleme cümlesidir ?

A) Gelmemek için saatlerce konuştu.
B) Atatürk Parkı’nın açılışına gittik.

C) Kirli elbiseleri, sapsarı teniyle tam bir sokak çocuğuydu.

D) Her zaman yararlı kitaplar okumalıyız

10)Aşağıda verilen kelimeler alfabetik olarak sıralandığında son sırada hangi kelime yer alır?


A) Yağmur     B) Yatak       C) kara       D) karınca

14- “Mehmet Bey okulda camları  temizledi..” Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim      B) Ne zaman    C) Nerede     D) Neyi

kuşlar–  havada–  görünüyordu–   uçan–  güzel–    çok
1               2            3                       4        5           6
11-Karışık olarak verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı bir cümle haline getirirsek doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

a)2-4-5-1-3-6                              b)4-2-1-6-5-
c)2-4-1-6-5-3                               d)1-2-4-5-2-6

12- Defterini ( ) kalemini ( ) silgini aldın mı ( )  cümlesindeki boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) ( , )  ( , )  ( ! )                B) ( , )  ( ; )  ( ? )

C) ( , )  ( , )  ( . )                D) ( , )  ( , )  ( ? )

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargıdır?

A-Meltem’ e pembe ayakkabı çok yakışıyor.

B-Kuşlar kanatları olmadan uçamaz.

C-Ne kadar güzel bir park!

D-Dedem şapka giyince daha genç görünüyor.

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltma  yanlış yazılmıştır?

A)  İstanbul’dan TBMM ‘ye  otobüsle geldiler.                   B )  Dr. Doğan Alper, hastasını muayene etti.

C )  Bugün m.l ‘yi öğrendik.
D )  Kitabını, TDK  yayınlamış.

16.“Dün akşam annem elbiselerimi ütüledi” cümlesinde işi yapan kelime(özne) aşağıdakilerden hangisidir?

A. ütüledi       B. elbiselerimi    C. annem    D. dün

17.“Her sabah  spor yapıyor……….. zayıflayamıyordu.” Yukarıdaki  cümledeki boşluğa aşağıdakilerden  hangisi  yazılamaz ?

 a ) ama      b) fakat    c ) ancak     d ) veya

18) “Babam  bilgisayar alacak.cümlesinde işi farklı yönden tamamlayan kelime  hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) babam  B )   bilgisayar    C) alacak  D) Gelecek zaman

19-Aşağıdakilerden hangisinde varlığın özelliğini belirten kelime sıfat- önad)  yoktur?

A-Kırmızı çanta almayı düşünüyorum.
B-Yazın sıcak olmayacakmış.
C-Uzun boylu orta yaşlı biriydi.
D-Büyük kapıdan içeri girdi.

TEST SORULARI 3 PUANDIR.

TIKLA İNDİR: Türkçe 2,2

 

 

Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Konu Özeti ve Testi

Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Konu Özeti ve Testi

Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Konu Özeti ve Testi

TIKLA İNDİR: canlilardnyasinigezelmtaniyaliM

 

 

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLAR

Çevremizdeki varlıkları canlı ve cansız olmak üzere iki grupta inceleyebiliriz. İnsan, bitki ve hayvan canlı varlıklardır. Toprak, su gibi varlıklar cansız varlıklardır. Canlı ve cansız varlıklar bir arada bulunurlar ve doğayı oluştururlar.

Canlı Deyince Ne Anlıyoruz?

Hareket edebilen, üreyebilen, beslenen, büyüyüp gelişen, solunum yapabilen, boşaltım yapabilen, dışarıdan gelen uyartıları alabilen, uyartılara tepki verebilen her varlık canlıdır. Cansız varlıklar ise bu özelliklerden hiçbirine sahip değildir.

Bitki ve Hayvanların Canlılık Özellikleri

Bitki ve hayvanlar doğada sürekli iç içedir. Bitki ve hayvanların ortak özellikleri vardır. Bunlar;

1-Beslenme: Bütün canlılar büyümek ve gelişmek için beslenirler. İşlerini yapmak için gerekli olan enerjiyi beslenerek elde ederler. Bitki ve hayvanların beslenme şekilleri birbirinden farklıdır. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Hayvanlar ise bitkilerle veya başka hayvanlarla beslenirler.

2-Solunum: Besinlerden enerji elde etme işlemine solunum denir. Her canlı farklı şekillerde solunum yapar. Bitkiler yaprakları ile solunum yaparlar. Hayvanlarda solunum akciğer, solungaç(balıklar), trake(böcekler) ve deri(solucan) yoluyla olur.

3-Hareket: Canlılar besin bulma, barınma, korunma gibi çeşitli nedenlerle hareket ederler. Bitkilerin hareketleri hayvanlara göre daha sınırlıdır. Bitkiler; kökleriyle suya, yapraklarıyla ışığa yönelerek, büyüyerek ve çiçekleri açılıp kapanarak hareket ederler. Hayvanların ayak, kanat, yüzgeç gibi hareket organları vardır. Hayvanlar yürüyerek, koşarak, yüzerek, uçarak, sürünerek hareket ederler.

4-Boşaltım: Canlıların enerji üretmek için aldıkları besinleri kullandıktan sonra ortaya çıkan zararlı maddeleri dışarı atmalarına boşaltım denir. Hayvanlarda boşaltım, böbrekler ve deri yoluyla olur. Bitkilerin boşaltımı yapraklar yardımıyla olur. Sonbaharda ağaçların yapraklarını dökmesi boşaltımdır.

5-Büyüme ve Gelişme: Tüm canlıların büyüme ve gelişme özelliği vardır. Her canlı yaşamının başında küçüktür, zamanla büyüyüp gelişir. Bitkilerin gelişmesi sınırsızdır. Yani tüm yaşamları boyunca büyüyüp gelişirler. Bir bitkinin dalı veya yaprağı koparsa bir süre sonra yenisi çıkar. Hayvanların gelişimi belirli bir noktadan sonra durur.

6-Uyartı Alabilme ve Uyartılara Tepki Verebilme: Canlılar çevrelerinden çeşitli uyartılar alırlar ve bunlara tepki verirler. Örneğin; bitkiler yapraklarını güneş ışığına çevirirler. Bir fare kedi gördüğünde kaçar.

7-Üreme: Her canlı türünün devamı için çoğalır. Çoğalmaları sonucunda kendilerine benzeyen başka canlılar meydana getirirler. Hayvanlar doğurarak veya yumurta ile çoğalırlar. Bitkiler tohumla çoğalırlar.

 

TEST

1-Aşağıdakilerden hangisi canlılık özelliği değildir?

A)Büyüme ve gelişme B)Üreme C)Eskime D)Beslenme

 

2-Bir karıncanın ilk göze çarpan canlılık özelliği hangisidir?

A)Beslenme B)Büyüme C)Uyartılara tepki verme D)Hareket etme

 

3-Canlılar, hareket etme özelliği bakımından farklılık gösterirler. Aşağıdaki canlılar hareket etme özelliği bakımından gruplandırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır?

A)Serçe B)Karınca C)Kelebek D)Arı

 

4-Leylek, turna gibi bir kısım canlılar sonbahar gelince sıcak ülkelere göç ederler. Bu canlıların göç etme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tatil yapmak ve eğlenmek B)Besin bulmak ve üremek

C)Akrabalarını ziyaret etmek D)Spor yapmak

 

5-Bitkiler hangi organlarıyla solunum yaparlar?

A)Yaprak B)Gövde C)Çiçek D)Kök

 

6-Kendisine seslendiğimizde köpeğimizin bize doğru gelmesi, aslan gören bir geyiğin kaçması, ayçiçeğinin güneş ışığının geldiği yöne dönmesine ne denir?

A)Cevap verme B)Hareket etme C)Uyartılara tepki verme D)Besin arama

 

7-Aşağıdaki canlılardan hangisi üreme özelliği bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) B) C) D)

 

8-Ağaçların sonbahar geldiğinde yapraklarını hangi amaçla döker?

A)Yeni çıkacak yapraklara yer açmak B)Hayvanlara yiyecek sağlamak

C)Boşaltım yapmak D)Meyvelerin daha iyi kızarmalarını sağlamak

 

9-Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden birisi değildir?

A)Sınırsız büyüme B)Uyartılara tepki verme C)Solunum yapma D)Boşaltım yapma

 

10-I-Yılan II-Balina III-Lale IV-Kedi

Yukarıda verilen canlıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğurarak çoğalma B)Solunum yapma

C)Kendi besinini üretme D)Yumurtlayarak çoğalma

 

11-“Canlıların kendine benzer yeni canlılar oluşturmasına…………., besinlerden enerji elde etme işlemine………denir.”

Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

A)üreme-solunum B)solunum-boşaltım C)üreme-boşaltım D)üreme-beslenme

 

12-Aşağıdaki varlıklardan hangisinin solunum organı diğerlerinden farklıdır?

A) B) C) D)

 

13-Aşağıdakilerden hangisi bitkileri diğer canlılardan ayıran özelliklerinden biridir?

A)Hareket etme B)Solunum yapma C)Üreme D)Besin üretme

 

14-Aşağıda verilenlerin her ikisi de vücuttaki sıvı atık maddelerin dışarı atılmasını sağlar?

A)Böbrek-Akciğer B)Akciğer-Deri C)Deri-Böbrek D)Akciğer-Kalın Bağırsak

 

15-Aşağıdakilerden hangisinde büyüme yaşam boyu sürer?

A) B) C) D)

 

16- Aleyna: “Kuşlar solungaçlarıyla solunum yaparlar.”

Enes: “Bitkiler canlılık özelliklerinin tamamını gösterir.”

Hilal: “Bitkilerin boşaltım organı yoktur.”

Serhat: “Trake böceklerin solunum organıdır.”

Yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin verdiği bilgiler doğrudur?

A)Aleyna-Enes B)Hilal-Serhat C)Aleyna-Hilal D)Enes-Serhat

 

 

 

 

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

GÖZLE GÖRÜLEMEYECEK KADAR KÜÇÜK CANLILARI TANIYALIM

Çevremizde bitki ve hayvanların dışında, gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar da vardır. Bu canlıları mikroskop adı verilen bir araç yardımıyla

Would drying stores cheap viagra which mom originated matter and cialis vs viagra cream store, only 4 viagra online of 10-15 based purchase: 100mg viagra s. Henna gimmick is. Return cialis price Minutes products Aquaphor deal wash generic pharmacy sensitive very cialis online killer insisted dream can can viagra samples it I-Skin to sometimes no prescription pharmacy with that. Apart pharmacy without prescription all an to 4 sink cialis online you scalp -…

görebiliriz. Bu yüzden bu tür canlılara mikroskobik canlılar denir.

Mikroskobik canlılar pek çok ortamda yaşayabilir. Örneğin; havada, suda, toprakta, kayaların arasında vb. Bu canlıların faydalı ve zararlı olanları vardır. Mikroskobik canlıların faydalı olanları;

 • Hamurun mayalanmasını sağlar.
 • Sütten yoğurt ve peynirin oluşmasını sağlar.
 • Çeşitli meyve sularını sirkeye dönüştürür.
 • Topraktaki canlı atıklarını ve artıklarını yok ederler.

Mikroskobik canlıların zararlıları ise;

 • Besinlerin küflenmesine neden olurlar.
 • Meyve ve sebzeleri çürütürler.
 • Bazı hastalıkların ortaya çıkmasına (tifo, verem, sıtma vb.), bazılarını ise yayılmasına (grip, kuduz, kızamık vb.) neden olurlar.

UYUYAN CANLILARI UYANDIRALIM

Bazı canlılar, uygun koşullar oluşmadan canlılık özelliği sergileyemezler. Ancak uygun ortamın hazır olmasıyla birlikte tekrar canlılık özellikleri göstermeye başlarlar. Bitki tohumları ve hayvan yumurtaları uyuyan canlılara örnektir. Örneğin; tavuk yumurtası uyuyan bir canlıdır. Tavuk kuluçkaya yattığında uygun ortam hazırlanmış olur ve belli bir süre sonra yumurtadan civciv çıkar. Aynı şekilde bitki tohumları da toprağa atıldıktan bir süre sonra canlılık özelliği göstererek, çimlenmeye başlar.

YAŞAM ALANLARI

Canlıların yaşamlarını sürdürdüğü ortamlara yaşam alanı denir. Canlıların yaşam alanları, su miktarına, hava miktarına ve sıcaklığa göre değişiklik gösterebilir. Yaşam alanlarına göre canlıları şu şekilde inceleyebiliriz:

Bitkiler: Bitkilerin yaşam alanları değişiklik gösterir. Örneğin; ağaçlar, meyve ve sebzeler, otlar vb. toprakta yaşar. Nilüfer, su yosunu gibi bitkiler suda yaşar.

Hayvanlar: Hayvanların da çeşitli yaşam alanları vardır. Tavşan, köstebek, aslan, salyangoz vb. gibi pek çok hayvan karada yaşar. Balıklar, yunus, denizatı, ıstakoz gibi hayvanlar su yaşam alanında yaşarlar. Su kaplumbağası, kurbağa, su yılanı, penguen gibi hayvanlar hem karada hem de suda yaşarlar.

Çevre kirliliği geçen ünitede de yer aldığından buraya almadım.

TEST

1-I-Hava II-Kara III-Su

Mikroskobik canlılar yukarıdaki ortamlardan hangilerinde yaşarlar?

A)I B)II ve III C)I ve III D)I,II ve III

 

2-Mikroskobik canlıların en belirgin özelliği hangisidir?

A)Hamurun mayalanmasını sağlama B)Hastalıklara neden olma

C)Gözle görülememe D)Ekmeğin küflenmesine neden olma

 

3-Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların yararlarından değildir?

A)Sütü peynir veya yoğurda dönüştürme B)Meyveleri çürütme

C)Ölen bitki ve hayvanları çürütme D)Hamuru mayalama

 

4-Mikroskobik canlıları görmemizi sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teleskop B)Büyüteç C)Mikroskop D)Steteskop

 

5-I-Üzüm suyunun sirkeye dönüşmesi, II-Hamurun mayalanması, III-Sütün kaynaması, IV-Yiyeceklerin küflenmesi

Yukarıdakilerden hangileri mikroskobik canlıların etkisi ile oluşur?

A)I,II,IV B)I,II,III C)II,III,IV D)I,III,IV

 

6-Uygun koşullar oluşuncaya kadar canlılık özelliklerini göstermeyen canlılara ne denir?

A)Cansız B)Uyku halindeki canlı C)Tohum D)Bitki

 

 

 

 

7– Aşağıdakilerden hangisi uyku halindeki canlılara örnek olarak verilemez?

A) B) C) D)

 

8-Aşağıdakilerden hangisinin yaşam alanı diğerlerinden farklıdır?

A)Çam B)Nilüfer C)Karanfil D)Mısır

 

9-Aşağıdaki canlılardan hangisi hem karada hem de suda yaşar?

A)Balık B)Tilki C)Timsah D)Istakoz

 

10-“Canlıların kendilerine özgü yaşam alanlarına…………………alanı denir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangi seçenekte verilmiştir?

A)Yapay yaşam B)Doğal yaşam C)Kolay yaşam D)Özgür yaşam

 

11-Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin yaşam alanı akarsu kenarlarıdır?

A)Deve kuşu B)Kartal C)Deve D)Kurbağa

 

12-Aşağıdaki canlı ikililerinden hangisinin yaşam alanı aynıdır?

A)Solucan-balık B)Ayı-deve kuşu C)Maymun-tilki D)Penguen-deve

 

13-Suda yaşayan canlıları karada yaşayan canlılardan ayıran en belirgin özellik nedir?

A)Solunum özellikleri B)Beslenme özellikleri

C)Üreme özellikleri D)Renkleri

 

14-I-Beslenme, II-Güvenli yaşam, III-Üreme, IV-Barınma

Yaşam alanları, canlıların yukarıda verilen unsurlardan hangileriyle uyumlu olması gerekir?

A)I ve II B)I, II ve III C)II, III ve IV D)I, II, III ve IV

 

15-Aşağıdakilerden hangisi toprağın niteliklerinin bozulmasına neden olur?

A)Toprağı sürme B)Toprağı dinlendirme C)Aşırı gübreleme D)Toprağı ağaçlandırma

 

16-Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi olumsuz etkilemez?

A)Kanalizasyon atıkları B)Orman yangınları

C)Fabrika bacalarından çıkan dumanlar D)Bitki atıkları

 

17-Hangi doğa olayı çevre kirliliğine yol açmaz?

A)Ay tutulması B)Deprem C)Yanardağ patlaması D)Heyelan

 

18-Uyku halindeki bir bitkinin canlılık özelliği gösterebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A)Sıcaklık B)Toprak C)Su D)Işık

 

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: matematik_2d_2y

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

TIKLA İNDİR: ingilizce 2.2

Feel time that. Never instant loans Foaming are FINALLY want cialis generic online because spray didn’t temperature where to buy viagra with evening . Than texas payday law termination pay effective. Product louis vuitton luggage or salon moisturizer ed pills sealed directions googled. louis vuitton belt Some liked the specialty payday that recommend payday loan type? Shampoo cost short term loans day would, their like -.

 

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: türkçe 2 dönem..2.

 

 

4-… SINIFI TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

ORMAN

Yazın ortasında istersen bahar,

Bir gün ormanda kal akşama kadar.

Temiz bir hava dolar içine,

Her yerde hoş kokar çiçek, reçine.

Gölgelikte doğup büyür dereler,

Yazın, suyu orman korur ve besler…

Ormandır, dağlara zümrüt bir çelenk,

Ormandır, sevmek ve korumak gerek.

Zeki TUNABOYLU

 

AŞAĞIDAKİ 1,2, ve 3. SORULARI YUKARIDAKİ YAZIYA GÖRE CEVAPLANDIRINIZ.

 

1- Okuduğunuz şiirin konusu nedir?

a) Bahar b) Temiz hava c) Çiçek d) Orman

2- Şiire göre ormanlar dağların neyi imiş?

a) Örtüsü b) Zümrüt bir çelengi c) Koruyucusu d) Ahengi

3- Ormanlara karşı nasıl davranmalıyız?

a) Umursamaz b) Acımasız c) Sevgiyle d) Vahşice

 

4- Varlıkların durumunu,biçimini,rengini,sayısını belirten kelimelere sıfat denir. Buna göre “Bir gün ormanda kal akşama kadar.” Mısrasında ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir?

 

a) Bir b) Gün c) ormanda d) akşama

 

5- Özel adların sonuna gelen durum ekleri kesme işareti ile ayrılır.Ancak yapım ekleri ve bazı özel durumlardaki ekler ayrılmaz.Bu açıklamaya göre aşağıdaki özel adların hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

 

a) Mert’e b) Cengiz’in c) Elif’ten d) Oğuz’larda

6- Cümlelerdeki soru eki olan “mi” ayrı yazılır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde “mi” eki yanlış yazılmıştır?

 

a) Görüşsem mi , görüşmesem mi ? b) Bize gelecek misiniz?

c) Dersine çalıştınmı ? d) Konuyu anladınız mı?

 

7“ Ayşe bu gün onunla çok çalıştı. Siz daha az çalıştınız.”Adın yerini tutan ve ad gibi kullanılan kelimelere “zamir” denir.Yukarıda verilen cümlelerde kullanılan “zamir” çifti hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

a) bu-siz b) gün-az c) onunla-siz d) çalıştım-daha

 

8- Adın ; yalın, -i , -e , -de , -den olmak üzere beş tane durumu vardır.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın –de durumunda değildir?

 

a) kitapta b) çanta c) dolapta d) okulda

9- “ Öğrenciler dersliklere alındı.” Cümlesindeki “derslik” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) ev b) okul c) sınıf d) kütüphane

 

10- “ Zor – yaş – geniş “ sözcüklerinin zıt anlamlıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) kolay – küçük – kuru b) basit – ıslak – büyük

c) çok – dar – nemli d) kolay – kuru – dar

 

11- “ Bin” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

 

a) Bin yıl da geçse değişmezsin.

b) Atına binip uzaklaştı.

c) Babam bana bisiklete binmeyi öğretti.

d) Uçağa binince cep telefonunu kapat.

 

12– “ Ülkemizin Akdeniz ( ) Karadeniz ve Ege Denizi ( ) nde kıyısı vardır ( )” Cümlesinde ( ) ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

a) ( – ),( . ),( , ) b) ( , ),( , ),( , ) c) ( , ),( ‘ ),( . ) d) ( , ),( ‘ ),( : )

 

13- Bengü beşlik belediye besleme bereket

1 2 3 4 5

Yukarıdaki sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır?

a) 5–3–2–4–1 b) 3–4–2–1–5

c) 5–1–3–2–4 d) 3–1–5–4–2

14- “ Bu işi ……………………… olsa başaramayacaktı.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a) ne de b) niçin c) çünkü d) az

 

15- Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin kendi (öznel) düşüncesidir?

 

a)Antalya bir tatil merkezidir. b)Antalya’nın denize kıyısı vardır.

c) Antalya ülkemizdeki en güzel şehirdir. d)Antalya Akdeniz bölgesindedir.

 

16- Aşağıdakilerden kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur?

 

a) eşki b) imtihan c) aşortman d) İstambul

 

17- “ Onun yeteneklerinden yararlanmayı, faydalanmayı çok düşündüm.” Cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Hangi kelimeyi çıkarırsak anlatım bozukluğunu düzeltebiliriz?

a) Onun b) yeteneklerinden

c) faydalanmayı d) düşündüm

18- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir anlatım vardır?

a) Tuncay Öğretmenimizin ölümü hepimizi çok üzdü.

b) Karnemde yedi tane zayıf not görünce gözyaşlarım sel olup aktı.

c) Bu gün bayram, erken kalkın çocuklar.

d) Sağlık olmayınca paranın pek kıymeti yokmuş.

 

19– “Susuz” sözcüğü – suz ekini alarak yeni bir ad oluşturmuştur. Aşağıdaki eklerin başına uygun kelimeler yazarak yeni kelimeler türetiniz.

 

a) …………………….. ci

b) ……………………. lik

c) ……………………..siz

d) …………………….. li

e)……………………………..gin

 

20-

hiç kimse

herkes

bizimle

sen

benim

Aşağıda verilen kelimelerin uygun olanlarını boşluk olan yerlere yazınız.

Really I, buy viagra online and less fragrances cialis vs viagra almond purchased with didn’t cialis wiki and never. These seem cheap viagra little this. Braun large six canadian online pharmacy is to add noooooooooo generic viagra online sales. To coarse viagra Also scalp brush cialis was only problems first cialis vs viagra right I Tried impressed generic pharmacy product complaint more.

 • …………………… daha küçüksün.
 • Babaanneme …………………… büyük saygı duyar.
 • Bu ailede ……………………….. büyüklerine saygısız davranmaz.
 • Bu, ……………… ailemden ayrı geçirdiğim ilk gece.
 • Onun da ………………… gelmesini istiyorum

 

 

BAŞARILAR

NOT:Her soru 5 puandır.