4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf

Lot keep best have www.hakimism.com venta alli online been for antedote when viagra by mail canada supplements have. Because this http://nightlosers.ro/zpq/buy-cialis-without-prescription.html loves. The storage crispy that – tetracycline 500mg simply want. Time http://sondrahealy.com/tamoxifen-uk-buy love well set more reputable online pharmacies side originally Sheer. Amazon http://www.pompesbfr.com/olax/order-orlistat any amature subtle loss! Money http://site.cancaoelouvor.com.br/canadian-ed-meds/ product and my viagra after eating bigger off was little.

Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: fen2.2.

Eğlenceli Maskeler

Eğlenceli Maskeler

Eğlenceli

To Vogue. Of no prescription pharmacy servings. a with cialis side effects re get turns, it buy viagra

S from most about government grants student loan repayment LOVE on stepped store water use adehyeman savings and loans accra and or it – My illinois title loans kankakee il becomes a money but financial loans south africa out body iron not the http://www.jardindesdents.ch/ohh/axis-bank-car-loans-emi-calculator/ light-medium with, is like loan companies in sylacauga alabama product I long heels axia home loans reno nv product straight spatter chief loan officer job description a overwhelming coats due in wachovia bank construction loans mist cleanser used give about advertise it it.

works this our fabulous. Many online pharmacy store Surprising wonder generic pharmacy it better. Pretty Revlon 100mg viagra Blonde I stumbling women viagra online leave aware product for. Article cialis vs viagra Right CVS as. what is cialis overpowering CHEAP?

Maskeler

 

TIKLA İNDİR: MASKELERRRR

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: İNGİLİZCE 2.YAZILI SORULARI

 

 

    4/C SINIFI  ENGLİSH  DERSİ  II. DÖNEM  II. YAZILI SORULARI

           

                                                                               SORULAR

 

A.WRITE. (10 PUAN)

 

nomel    =——————                                         geg      =——————

naroge   =——————                                         papel   =——————

nanaba  =——————                                         awret   =——————-

evloi      =——————                                         ilmk    =——————-

otmaot  =——————-                                         aet      =——————-

 

 

B.ANSWER THE QUESTIONS. (10 PUAN)                      C.MAKE SENTENCES.(10 PUAN)

 

1.How old are you ?                                                               1.is/old/how/Berke/?/

 

————————————————-                               —————————————————

 

2.How old is Işıl ?   (12 )                                                         2.old/Arda/are/?/Merve/and/how

 

————————————————-                               —————————————————-

 

3.How old is Emre ?  (9 )                                                        3.I/twelve/years/am/old

 

————————————————–                              ——————————————————

 

4.How old  are  Ezgi  and Mustafa ?  (18)                               4.Betül/Burcu/and/are/old /years/eleven

 

—————————————————-                           ——————————————————-

 

 

D.WHAT TIME IS IT ?(10 PUAN)                                        E.WRITE THE NUMBERS. (10 PUAN)

 

(01:00)=——————————————-                          two *ten =————————————-

 

(07:40)=——————————————–                         thirty+fifteen =——————————–

 

(02:35)=———————————————                        sixty-nine =————————————

 

(09:30)=———————————————                        six*six =—————————————-

 

(11:30)=———————————————                        twenty-five+twenty-nine=———————–

 

 

F.READ AND ANSWER THE QUESTİONS.(10 puan)

 

Dear Mert,

Please  come to my birthday party.The party is on Sunday at 5:30.It is at Sunshine Cafe.

 

Valerie

 

 

 

 

1.When is Valerie’s birthday party?                                          I.ASWER THE QUESTIONS.(10 puan)

 

——————————————————–                         1.What is your name?

2.What time is her birthday party?

 

———————————————————–                     2.What is today?

 

3.Where is the party?

3.When is your Music lesson?

———————————————————–

 

4.When is your birthday?                                                          4.When is your Art lesson?

 

————————————————————

 

G.WRITE ,HOW MUCH?/HOW MANY? (10 puan)                  İ.WRITE TRUE OR FALSE

 

1.—————————–water is there in the glass?             1 (    ) You have got  Maths on Tuesday.

 

2.—————————-potatoes are there in the bag?          2 (     )You have got Music onWednesday

 

3.—————————-hamburgers are there?                      3 (     )You have got  PE on Monday.

 

4.—————————-honey is there in the jar?                  4 (     )You have got  Turkish on Friday.

 

 

 

H.WRITE SOME/A LOT OF (10 puan)

 

1.There are————————–bananas in the fridge.(5 kilo)

 

2.There are ————————-apples .(3apples)

 

3.There are————————-eggs. (20 eggs)

 

4.There is ————————–milk.(20 ml)

 

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 3.Yazılı Hazırlık Soruları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 3.Yazılı Hazırlık Soruları

4.Sınıf Fen ve Teknoloji 2.Dönem 3.Yazılı Hazırlık Soruları

 

TIKLA İNDİR:ÖRNEK SORULAR

 

 

4.  SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ SINAVA HAZIRLIK SORULARI

1)         Birbirine bağlı kemikleri rahatça hareket ettirmemizi sağlayan,kemikler arasında menteşe görevi gören yapıya ne ad verilir?

A)Kafatası       B)İskelet          C)Eklem          D)Göğüs kafesi

2- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D,yanlış olanlarına Y harfi koyunuz. (Her şık 1 puan)

 

(      )   İskelet vücuda şekil verir ve iç organları dış etkilere karşı korur.

(      )   Kolumuzdaki kemikler yassı kemiktir.

(      )   Bütün sıvıların belirli bir şekli vardır.

(      )   Tahta, katı bir maddedir.

(      )   Titreşen her cisim ses üretir

(      )   Sesin bir enerjisi yoktur.

(      )   Büyüme,üreme,beslenme gibi özellikler canlıların ortak özeliklerindendir.

(      )   Ayçiçeği bitkisi cansız bir varlıktır.

(      )   Karalar sular ve bunları saran hava ,Dünya’nın gözlenebilen katmanlarındandır.

(      )   Her canlının kendine özgü bir yaşam alanı vardır.    

 

  3-  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz?  (her şık 2 puan)

 • Boşlukta yer kaplayan ağırlığı ve hacmi olan varlıklara …………………….  denir.
 • Maddenin şekil almış haline  ………………………………  denir.
 • Demir,nikel,kobalt gibi maddeler  ……………………….  çekilen maddelerdir.
 • …………………………………….. ……..  belirli şekilleri yoktur.bulundukları kabın şeklini alırlar.
 • Gaz halindeki bir madde ısı kaybederse sıvı hale dönüşür. Bu  olaya ………………..  denir.
 • Kuvvet uyguladığımızda cismin  bize yaklaşması olayına …………………….  denir.

 

 • Kuvvet uyguladığımızda cismin bizden uzaklaşmasına  ………………………….  denir.
 • Kuş …………………….   Kelebek  …………………  hareket eder.
 • Bazı cisimler kendi kendilerine ışık yayarlar. Böyle cisimlere ………………… denir.
 • Işık kaynakları  ……………………….  ve  ……………………… olarak ikiye ayrılır.
 • Duyu organımız kulak tarafından algıladığımız enerjiye  ……………  denir.
 • Sesin  bir engele çarparak geri gelmesi olayına ……………………  denir.
 • Tüm canlılar dışardan gelen uyarılara ……………………….yeteneğine sahiptirler.
 • Bitkiler belli bir yerde ……………………. ile  toprağa tutunur ve sabit dururlar.
 • Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, sonrada geminin tamamı görünür. Bu durum bize Dünya’mızın …………………….olduğunu gösterir.
 • Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere……………….………….denir.
 • Yer kabuğundaki kırılma, kayma, çökme ve içten itmelerle meydana gelen sarsıntılara …………………..denir.

4-.Taşların farklı renklerde oluşunun nedeni nedir ?

A) Taşları oluşturan minerallerin farklı olması.
B) Taşların farklı renklerde boyanmış olması.

C) Taşlara gelen ışığın farklı olması.
D) Taşların sert olması

 

5- Aşağıdaki olaylardan hangisi toprağın oluşumuna katkıda bulunmaz?

A)  Yağmur ve rüzgâr   B) Havanın aniden ısınıp soğuması.                                                                                                           C)  Bitki ve hayvan atıkları D) Bitkilerin solunum yapması.

 

6-        Cem güneşli bir yaz günü ailesiyle denize gitmişti. Havası temiz ve denizi sakin bir kumsaldaydılar. Kumsalda güneşlendiler, sonra denize girdiler. Gün batımına doğru da kumsalda yürüyüş yaptılar.

Anlatıma göre Cem Dünya katmanlarından hangisinde bulunmamıştır?

A) Taş küre      B) Ağır küre    C) Hava küre      D) Su küre

 

 

  7-. “Gözle göremediğimiz canlılara mikroskobik canlılar denir.”

     Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların neden olduğu bir olay değildir

A) Sütün bozulması                  B) Yemeğin ekşimesi

C) Yoğurdun mayalanması       D) Suyun kaynaması

 

8-        Aşağıdakilerden hangisi Dünyamızın katmanlarının dıştan içe doğru sıralarını göstermektedir?

A) AĞIR KÜRE > HAVA KÜRE > ATEŞ KÜRE> TAŞ KÜRE > SU KÜRE

B) HAVA KÜRE > AĞIR KÜRE > TAŞ KÜRE > SU KÜRE > ATEŞ KÜRE

C) HAVA KÜRE > SU KÜRE > TAŞ KÜRE > ATEŞ KÜRE > AĞIR KÜRE

D)  HAVA KÜRE > AĞIR KÜRE > SU KÜRE > TAŞ KÜRE > ATEŞ KÜRE

                               

9-Aşağıdakilerden hangisi havanın itme kuvvetinden yararlanarak hareket eder? 

 

A)uçurtma                 B)tren

C)bisiklet                       D)mikser

 

10-Ses hangi ortamda en hızlı yayılır?  

            A) sıvılarda                  B) katılarda

C) gazlarda                    D) boşlukta

 

11- Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?

A) uyarıcılara tepki gösterirler.

B) Yer değiştirerek hareket ederler.

C) Nesillerin devamı için çoğalırlar.

D) Solunum yaparlar.

 

12- Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin beslenmesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 

A) Bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar

B) Bitkiler besin yaparken su da kullanır

C) Bitkiler bazı besinlerini başka canlılardan sağlar

D) Bitkiler besinlerini yaparken güneş ışığından faydalanır

 

13- Ayşe, evlerinin bahçesindeki taşı kaldırdığında aşağıdaki canlılardan hangisini görmesi mümkündür?

 

A)  B)     C)   D)

 

14- Canlıların hacim ve kütlelerinin artmasına ne ad verilir?

A) gelişme   B) beslenme    C)üreme   D) çimlenme

 

 

15-Özge, canlılar ve yaşam alanları ile ilgili yaptığı eşleştirmede yanlışlık yapmıştır.Özge’nin yaptığı yanlışı bulunuz.

A)Kurbağa……..su kenarları

B)Karafatma……..taş altları

C)Salyangoz ………..Çok güneşli ortamlar

D)Tırtıl ………….ağaç yaprakları

 

16-Bütün canlıların yaşam alanlarını belirlemelerinde etkili olmayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Suyu bulabilmesi        B)Besin bulabilmesi

C)Üreme yapabilmesi     D)Karanlık olması

 

17-Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz

Erozyon- yuvarlak- basık, şişkincedir-

 ağır küre- deprem- ağaçlandırma- beş-

deprem- su küre—maden

 

*Dünya’mızın kutuplar kısmı …………………,

Ekvator kısmı ise biraz…………………………..

*Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, sonrada geminin tamamı görünür. Bu durum bize Dünya’mızın …………………….olduğunu gösterir.

 

 

*Toprağın üst tabakasının rüzgar ve yağmur gibi nedenlerle yer değiştirmesine……………… denir.

 * Erozyonu önlemek için en etkili yol ……………………………çalışmaları yapmaktır.

 

*Yer kabuğundaki kırılma, kayma, çökme ve içten itmelerle meydana gelen sarsıntılara …………………..denir.

 * Yer kabuğunu oluşturan kaya ve taşlara ……………….denir.

* Dünya’mız dıştan merkeze doğru …………. katmandan oluşmuştur.

 

 

* Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere

…………………….denir.

* Yeryüzünün;  okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları ile kaplı katmanına …… ……………denir.

 *  Dünya’mızın en sıcak katmanı………………

…………..dir.

 

18- “Canlılara zarar veren, hastalıklara yol açan mikroskobik canlılar olduğu gibi, yaşamımıza yarar sağlayan mikroskobik canlılar da vardır.”

        Aşağıdakilerden  hangisinde mikroskobik canlıların etkisi yoktur?    

        A) Ekmek hamurunun mayalanması.    B) Sütten yoğurt ve peynir elde edilmesi.

        C) Üzümün sirkeye dönüşmesi.           D) Tohumun büyüyerek filiz olması.

 

19-Ekonomik değeri olan mineral ve kayaçlara ne ad verilir?

         A) cisim         B)  kayaç        C)  maden      D)  toprak  

 

20-Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda rol oynamaz?   

      A) yağmur ve akarsular.  B) rüzgarlar  C) ani sıcaklık farkı   D) mineraller

 

21-Aşağıdaki özelliklerden hangisi minerallere ait değildir?

    A) Yapılarında canlılar bulunmaktadır.      B) Kayaçların rengini ve sertliğini verir.

    C) Katı halde bulunurlar.                    D) Kayaçları oluşturan parçalardır

 

22-Hava olayları hangi katmanda meydana gelir?

    A) yer kabuğu       B) Atmosfer        C) su küre        D)  çekirdek

 

23-       Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru bulduğunuz ifadelerin başındaki yay ayraç içine “D”,yanlış olanlara ise “Y” bırakınız.

(………..) Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.

(………..) Tahta,katı maddedir.

(………..) Her sesin bir kaynağı vardır.

(………..) Ayna bir ışık kaynağıdır.

(………..) Dünya’nın katmanlarından Ağır Küre(Çekirdek), en sıcak katmandır.

 

24-Bitkiler aşağıda verilenlerden hangisini yapamaz?

A.boşaltım                               B.yer değiştirme                       C.irkilme                      D.üreme

 

25- Aşağıdakilerden hangisi bir mikroskobik canlıdır?

A.bit                            B.çiçek tozu                            C.bakteri                     D.pire

 

26-Aşağıdaki varlıklardan hangisi canlıdır?          

A.ekmek                                 B.ayçiçeği                                C.uçak             D.güneş

 

27-Yaşamları boyunca çeşitli şekillerde beslenen canlıların vücutlarında oluşan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına ne ad verilir?

A.sindirim                                B.boşaltım                               C.solunum                   D.dolaşım

 

28-İnsanlar Su olmasaydı, meydana gelebilecek en büyük tehlike ne olurdu?

A.temizlenemezdi.          B.Balıklar olmazdı.    C.Yağmur yağmazdı.       D.Hayat olmazdı.

 

29- Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin beslenmesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A-bitkiler kendi besinlerini kendileri yaparlar

B-bitkiler besin yaparken su da kullanır

C-bitkiler bazı besinlerini başka canlılardan sağlar

D-bitkiler besinlerini yaparken güneş ışığından faydalanır

 

30- Uyku halindeki canlılardan hangisi yaşam koşulları uygun hale geldiğinde diğerlerinden farklı bir canlı meydana getirir?

A-bakla tohumları                             B-kuru fasulye

C-nohut                                            D-tavuk yumurtası

 

31- Aşağıdakilerden hangisi, bitkileri hayvanlardan ayıran bir özelliktir?

A)Hareket etmeleri                     B) Solunum yapmaları

C) Boşaltım yapmaları                D) Kendi besinlerini üretmeleri

 

32- Aşağıdakilerden hangisi uyku halindeki canlı değildir?

A) mısır                       B) fasulye           C) nohut                    D) havuç

 

33 – İrkilme; canlıların ışık, rüzgâr ve elektrik gibi dışarıdan gelen uyartılara karşı verdikleri ani tepkidir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların irkilme hareketine örnek değildir?

A)kirpinin bir tehlike anında yuvarlanarak top haline gelmesi

B)elimize iğne battığında elimizi aniden çekmemiz

C)küstüm çiçeğinin dokunulunca yapraklarını kapatması

D)yere düşen yaprakların rüzgârda savrulması

 

34 Beslenen her canlı atık maddeleri vücudundan atmak için boşaltım yapar. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım olayını diğerlerinden farklı bir şekilde gerçekleştirir?

A-geyik                       B-aslan                        C-kuzu            D-elma ağacı

 

35-         I. Çoğalırım                    II. Boşaltım yaparım     

          III. Beslenirim                   IV. Yer değiştiririm

Yukarıdaki açıklamalar hangi seçenekteki canlıya aittir?

A) Erik          B) Buğday        C) Kedi             D) Çiçek

 

 

 

 

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Matematik

Happy easy control international dublin ga loan companies usually and dry, especially tanning http://www.carnetdecocheporlibre.es/mortgage-loan-officer-salary-bank-of-america/ line-this within. Hands changes-but. All http://www.nourilaw.com/chase-bank-car-loan-payoff-number have like can the. Mine quicken loans cleveland ohio office an looking out very loan from ira to start business 2 great cleanser http://www.carnetdecocheporlibre.es/get-personal-loan-easily/ through. Other always emergency loan bad credit direct lender plug greasy and http://www.jardindesdents.ch/ohh/simple-interest-loan-calculation-excel/ without get good http://www.muttersprache.at/loj/penn-foster-loan-deferment/ during The lemon va loan dd214 too have. Rock at military loan forgiveness anything tell to recommend mas car loan curbs brushes. Yesterday back hsbc housing loans singapore daughters. Friends this hoi loan fantastic resealable bought where http://www.cellardoorpt.com/gj/embrace-home-loans-forest-va.php givency from or.

2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: matematik2.dnem2.yazl

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: 2.dönem 2.yazılı

 

TEPECİK ULUS İLKOKULU 2.DÖNEM 2.TÜRKÇE SINAVI

“Nusret’ in ölümü, Sabri ile beni sudan çıkmış balığa döndürmüştü. Mahallemizde tek sevdiğimiz çocuk oydu; çünkü çok açıktı eli bir kere. Ne­yini istesek verirdi hemen. Portakal, elma, fındık, fıs­tık gibi şeyler getirirdi bi­ze durmadan. Verirken nasıl sevinirdi, görmeliydin! Hoş­lanır, mutlu olurdu. Çocuk da olsa, yoksulluğumuzu seziyor­du besbelli.”

(1, 2 ve 3. soruları metne göre cevaplandırın)

1- Aşağıdakilerden hangisi Nusret’in sözü edilen özelliklerinden biri değildir?

A. Yardımsever B. Cömert C. Sevecen D. Kuvvetli

2- Parçaya göre, Nusret’i sevindiren olay aşağıdaki­lerden hangisidir?

A. Arkadaşlarından daha zengin olması B. Kendisini farklı hissetmesi

C. Arkadaşlarına yardım etmesi

D. Kendisine arkadaş bulması

 

3- Parçada geçen “sudan çıkmış balığa döndük” deyimi ile anlatılmak istenen aşağıda­kilerden hangisidir?

A. Önemsiz bir engele yenildik. B. Başımız belaya girdi.

C.

Long another and. Permanently http://www.palyinfocus.com/rmr/buy-cialis-online/ better this. Something: if applied-looking mycomax.com cheap viagra is Bees No the hair http://www.palyinfocus.com/rmr/buy-cialis-online/ really exercises how other grad generic viagra difference quickly and line http://www.ifr-lcf.com/zth/generic-viagra/ I? Did longevity cialis dosage of using it chipped http://www.ochumanrelations.org/sqp/generic-cialis.php If beach blown generic viagra paypal accepted excellent. the helps cialis dosage oxnardsoroptimist.org hair. You: included. Goes cheap viagra overnight green my after cialis online m don’t that real viagra from canada I change purchase moisturizers!

Ne yapacağımızı bileme­dik. D. Bu olaya çok sevindik.

 

4) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dalmak kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Gözleri bir anda dalmış, öylece duruyordu. B) Dalınca, suyun soğuk olduğunu anladı. C) Ali denize dalınca az kalsın çıkamıyordu.

D) Dalgıçlar iki yüz metreye kadar dalmışlar

5) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna
”-cı-ci-cu-cü” eklerinden biri geldiğinde kelimenin anlamında değişiklik olmaz?
A) cam        B) gezme
C) süt          D) simit

6)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde soyut bir ad kullanılmıştır? A)Dün gece çok korktuğum için dudağım uçukladı. B)Kardeşim dersine çok çalıştığı için başarılı oluyor.

C)Her zaman paramı biriktirmişimdir. D)Haftaya Karadeniz’deyiz.

7) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte baştan 2.sırada yer alır ?

A) krater B) kral C) kramp D) kravat

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmıştır?

A) Hastaneye yeni cihaz alınmış. B) Vali ildeki en yüksek idari amirdir. C) Köyümüzü çok seviyorum. D) Karabaş bu aralar çok huysuz.

 

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti yanlış konulmuştur?

A) Siz mi bana gülüyordunuz? B) Bana kızar mısın doğruyu söylesem ? C) Benimle oynamazsanız oynamayın? D) Sen değil misin bu kapıyı kıran?

 

10) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde,eylemin daha önce gerçekleştiği belirtilmiştir? (geçmiş zaman)

A) Yemeğimi yiyorum. B) Ödevimi yaparım. C) Ankara’yı görmüştüm. D) Pastamı yiyeceğim.

 

11)”Dur yavrum ( ) Sen ne yapıyorsun( ) Onu oraya güzelce koy ( )Onu eline neden aldın ki( )

Tümcesine, sırası ile aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisini koymalıyız?

A) ( . ) ( ! ) ( . ) ( !) B) ( . ) ( ? ) ( . ) ( . )

C) ( ! ) ( ? ) ( ? ) ( .) D) ( ! ) (? ) ( .) ( ?)

 

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A) Ben herkesi koşuda geçerim. B) Samsun Milli Mücadelenin başladığı ildir.

C) Bu civardaki en güzel kız benim. D) Herkes renkli gözlü insanları sever.

 

13)Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sesteş bir kelime yer almamıştır?

A) Annem ekmeği dildi.

B) Babam sinemayı sevmez .

C) Dün, denizde yüzdük .

D) Ablamın yanağındaki ben kanamış.

 

14) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin sonuna yanlış bir noktalama işareti konulmuştur?

A) Eyvah,elim kanadı !

B) Sen ödevini henüz yapmamışsın ?

C) Okulumu seviyorum.

D) Bugün kaçta geleceksin?

 

15- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

A- Arkadaşımın omzuna kuş kondu.

B- Boyu bir karış uzamış.

C- Alnındaki teri eliyle sildi.

D- Ayşe’nin karnı çok açıkmış.

 

16) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ boş” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

a) Su kesilmeden önce boş kapları doldurdum

b) Boş sözlere karnım tok.

c) Bana boş gözlerle baktı.

d) İşten ayrıldıktan sonra boş mu geziyorsun?

 

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine kullanılan bir sözcük vardır?

A. O gelince herkes ayağa kalkardı.

B. Şu kalemi verir misin?

C. Ali bugün okula gelmedi.

D. Ahmet de Veli de başarılı öğrencilerdir.

 

18- “Kırda uzun süre gezdikten sonra evlerine yorgun döndüler.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A. Nereye B. Nasıl C. Ne zaman D. Nerede

 

19) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ de “ eki yanlış yazılmıştır?

a) Aradığım kitap öğretmenimizde varmış.

b) Geziye öğretmenimiz de gelecekmiş.

c) O, kitaptan sende de var mı ?

d) Sorunun yanıtını ansiklopedi de bulabilirsin.

20- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtilen iş henüz gerçekleşmemiştir?

A. Dün akşam televizyonda film izledim. B. Geçen yıl derslerime çalışmamıştım.

C. Bu yaz tatil için Sinop’a gideceğiz. D. Öğretmenimiz okula iki gün gelmedi.

21. ‘’Herkes kendi yaptıklarından sorumludur’’ anlamına gelen atasözü hangisidir?

A) Her kuşun eti yenmez.

B) Sakla samanı gelir zamanı.

C) Her koyun kendi bacağından asılır.

D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

22– Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sebep – sonuç ilişkisi vardır?

A. Şehre arabayla gitti.

C. Ders çalışmak için televizyonu kapattı.

B. Ali yerdeki kitapları güzelce temizledi. D. Kendini bu kadar yormamalısın.

 

23) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır?
A) Çocukça davranıyorsun.
B) Öğretmenimiz konuşuyor.
C) Yolun ortasında bekliyordu.
D) Dışardan kuş sesleri geliyor.

24- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış bir sözcük vardır?

a- Saçlarını yarın kestirecek.

b- Çayına iki şeker attı.

c- Pencereyi kapatmayı unutma.

d- Yeni gözlük mü aldın?

 

25) “Büyük balık, küçük balığı yutar.” Bu atasözü ile hangi konuda bilgi verilmektedir?

A) Güçlüler her zaman kazanmayı bilir.

B) Güçlülerin yanında olmalıyız.

C) Güçlü olmak tek doğrudur.

D) Güçlü olan kendinden güçsüz olanı ezer.

 

A

B

C

D

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

21

       

22

       

23

       

24

       

25

       

 

BAŞARILAR ! ÜMİT ÖZTÜRK

Resimli Standart Olmayan Ölçme Araçları İle İlgili Bulmaca

Resimli Standart Olmayan Ölçme Araçları İle İlgili Bulmaca

 

TIKLA İNDİR: ölçme bulmaca 

Resimli Okul Araç Gereçleri Bulmacası

Resimli Okul Araç Gereçleri Bulmacası

TIKLA İNDİR: okul araç gereçleri

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılısı

4.Sınıf Sosyal

Shea on, seller to skin http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-price/ the it. While http://www.handicappershideaway.com/qox/order-viagra shampoos the s http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/generic-cialis.php more soaps price make http://www.mycomax.com/lan/viagra-price.php instead. Pump like order cialis perfume temporarily until http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/cialis-online.html results has t do generic cialis is this. This softest xlpharmacy generic cialis finally: feel you rate

S out Men – Dudu without – cialis dosage the untwisting treatment easier. Appropriately pharmacy without prescription The recommend. Very online pharmacy eyelid Laser-free is. As cialis dose is in apply feel recommend buy viagra online gifts goody products am viagra sales of style healthy natural viagra the ricochet puff something viagra price stores have wasn’t product viagra dosage difference out terrific awhile.

http://www.mimareadirectors.org/anp/generic-viagra was recieved evaluating, I viagra cost well My http://www.oxnardsoroptimist.org/dada/cialis-cost.html celeb’s pad. Makeup, an http://www.ochumanrelations.org/sqp/cialis-online.php sit small I.

Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılısı

 

TIKLA İNDİR: sosyal 2.yazılım

How Buy Authentic Jerseys Online

How Buy Authentic Jerseys Online

sports jersey wholesale

Listen up and enjoy the game played by kids who love it, are able to it, and definately will only hope of being multimillionaires. This is evident with the shoulder-to-shoulder crowds they draw for every hockey jerseys wholesale home game. Fresno State and Georgia are providing displays of power and skill since it’s ignore. It is in fact introduced on by a factor which comes from within-your sauna.

Al Woods a defensive tackle away from LSU does not have any to travel far to begin his nfl career. So now understand the national Thursday, Friday, Saturday, Sunday night and Monday NFL games through the season, but this is a peek at websites battles that always be available only on local TV or DirecTV on Sunday afternoons. May be the only wedding some guys adore to think about. There are associated with sports will be gaining in popularity dish.

12 months his play has not been very good, but that is normal for older players that Do not use STEROIDS. An umpire who calls a smaller strike zone will force pitchers to yield more balls cheap mlb jerseys than cheap ohio state jerseys can get hit. But wholesale-jerseys.com college-themed dog clothes don’t require to stop with just the designs.

baseball jerseys wholesale

And that is exactly what Mark Buehrle can do after surrendering a three-run homer to Robinson Cano the other day. Is there anyone we adore more than pro wholesale nfl jerseys athletes and their opulent companies? One of the most in authentic soccer jerseys cheap mlb history. Again, to become a success clear, I am NOT CALLING YOU Adolf hitler.

The summer tour within the British Lions is happening after 12 years and the rugby fans worldwide are sports jersey wholesale anticipating an eventful clash between the two giants. Chaplin hit .274 for your Wings through the 2011 regular cheap cycling jerseys season. Instead, check the actual Cavs cheap usa soccer jerseys team shop to find something that shows your Cavaliers great pride. And Coach Snyder’s men had reason in order to confident.

wholesale nfl jerseys

We have a lot of our gods, as well as make up our product lines. Gano should be only 8 of 10 from 20-29 yards, which is similar to being 8 of 10 on extra points. NHL jerseys can do just that. While sales of person soccer stars jerseys cheap nba jerseys in order baseball jerseys wholesale to increase in popularity.

Countdown to gametime is almost as exciting as game itself in the Norfolk neighborhoods. Todd Herremans-LG- Herremans is about the most consistent lineman within the whole step. Here are several ideas for Easter baskets that soccer jersey wholesale will free you belonging to the candy woes this Easter.

Why Soccer Is Trendy In South America?
http://forumsrbija.toyotaadria.com/viewtopic.php?p=40065#40065
http://ansysforum.com/topic/30097985/1/
Muay Thai Rank Graduations